Nyhet

Dette vil Sosialdemokratisk liste gjøre for deg

Les om Sosialdemokratisk listes kjernesaker.

SOSIALDEMOKRATISK LISTE: Her representert ved førstekandidat Kianosh Solheim og Serina Haldorsen.
SOSIALDEMOKRATISK LISTE: Her representert ved førstekandidat Kianosh Solheim og Serina Haldorsen.
Publisert Sist oppdatert

Den 19. april åpner den digitale stemmeurne for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Kjernesaker: Bedre psykisk helsetilbud, rimeligere kantine, og rimeligere pensum, for alle studenter.

Sosialdemokratisk liste ønsker å forbedre studenthelsetjenesten, og øke tilgangen til lavterskeltilbud. De vil gjøre det enklere å oppsøke hjelp, og jobbe for å redusere stigmaet knyttet til å søke hjelp for psykiske helseproblemer.

– Vi vil at universitetet skal jobbe aktivt for å gi personlig oppfølging til studenter som sliter, og mer midler til lokale tiltak og prioriteringer innenfor psykisk helse, sier listeleder Kianosh Solheim. 

De ønsker også å innføre rimeligere frokost, lunsj og middag for studenter i kantinene, og at universitetet selv skal drive bokhandel for å gi rimeligere, stabile priser på pensum. 

Solheim mener valgdeltakelsen på 13,5 prosent, slik den var ved studentvalget i fjor, er for lav, og et tydelig tegn på at mange studenter føler seg utelatt fra det politiske systemet.

– Som studentrepresentanter er det vår jobb å ta tak i dette, og skape en kultur som oppmuntrer og støtter studentenes deltakelse og engasjement. Vi må jobbe hardt for å sikre at hver eneste student føler seg hørt, sier Solheim.

Sosialdemokratisk liste vil styrke studentdemokratiet ved å gjøre beslutningsprosessene mer demokratiske og representative. 

– Mange studenter tror studentdemokratiet er meningsløst, noe som igjen svekker vår evne til å gjøre endringer og ha innflytelse. Vi må bryte den onde sirkelen ved å kommunisere bedre, sier Solheim om en mulig løsning. 

– Den sosialdemokratiske regjeringen vi har i Norge nå har vedtatt at studentene utenfor EØS og Sveits må betale studieavgift. Hvordan stiller dere dere til dette som en liste med samme ideologisk ståsted?

– Det er urettferdig og feil. Regjeringen går stikk i strid med det som er sosialdemokratiske verdier. Vi mener at utdanning er en grunnleggende rettighet og at ingen skal hindres fra å få tilgang til den på grunn av økonomiske begrensninger. 

Powered by Labrador CMS