Nyhet

Dette vil Venstrealliansen gjøre for deg

Les om Venstrealliansens kjernesaker.

Publisert Sist oppdatert

Den 19. april åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Kjernesaker: Gratis pensum, et klimanøytralt UiB og sosiokulturelt mangfold.

Venstrealliansen ønsker å bedre studenttilværelsen ved å gjøre pensum gratis, gjennom for eksempel en låneordning. Det er noe de ser på som spesielt viktig etter at studenter mistet tilgang til Nasjonalbiblioteket.

– Det har vært en høy prisvekst, og i en ellers trang økonomi burde ikke pensum være en utgift studentene står for, svarer listeleder Julia Elise Iversen på spørsmål om hun kan utdype  deres kjernesaker, og fortsetter:

– Klima står svært sentralt for oss, og vi vil sørge for at UiB sitt mål om å bli klimanøytrale innen 2030 blir opprettholdt. Da må vi handle nå, og et av tiltakene vi ønsker er et fordelssystem som belønner ansatte og studenter for grønne valg i studiehverdagen.

For Venstrealliansen er det også viktig at UiB oppnår et sosiokulturelt mangfold. De ønsker mer representasjon, avkolonisering av pensum og at kvinnelige forfattere løftes frem.

– Vi er veldig fornøyd med flere saker vi har fått inn i arbeidsprogrammet. Noen av bidragene er å halvere antall skoleeksamener innen 2025, at UiB må sørge for et godt kvalitetssikret inneklima og etablering av en ordning som sikrer faglig støtte til studenter som ønsker å publisere akademisk, sier Iversen.

Venstrealliansen er stolte over å kjempe for en rettferdig, grønn og feministisk studenthverdag hvor alle har like muligheter.

– En sak vi kjemper som gjør at vi skiller oss ut, er at grønn politikk også er rød politikk. Vi står midt i en klimakrise og det er viktig at vi som studenter bidrar. Likevel ønsker vi en rettferdig klimapolitikk, hvor vi ikke kun stiller krav til studentene som har minst, men også UiBs ansatte.

Powered by Labrador CMS