Disse fra Bergen vil styre NSO 

I april velges hvem som får representere over 270.000 studenter i NSO. Studvest har snakket med to av kandidatene fra student-bergen.

ØKT STUDIESTØTTE: Kaja Hovdenak vil sikre gjennomslag for studentpolitikken nasjonalt. Spesielt viktig er økt studiestøtte.
Publisert Sist oppdatert

Denne uken ble det offentliggjort hvem som stiller til arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO). Med det er kampen om å bli Norges mektigste studenter offisielt i gang. To fra studentpolitikken i Bergen stiller. 

Hva er NSO?

Norsk studentorganisasjon består av 34 studentdemokratier og representerer over 270 000 studenter.

Arbeidsutvalget (AU) leder den daglige driften av organisasjonen.

For å bli vurdert av valgkomitten var fristen for å stille til arbeidsutvalget 25. februar. 

Det vil fortsatt være mulig å stille til arbeidsutvalg, sentralstyret og komiteer frem til valget på landsmøtet 5.-7-april.

Studvest har snakket med dem begge. Hvorfor stiller de og hva vil de jobbe med?

Kaja Hovdenak (leder)

Hovdenak er for tiden leder for studentparlamentet i Bergen og er en av tre lederkandidater. Utenom studentpolitikken er hun også sammeliknende politikk-student.

Hovdenak trekker frem at hennes kjernesaker vil påvirkes av hva landsmøtet og medlemmene vedtar, men trekker frem en sak som spesielt viktig.

– Det viktigste målet er gjennomslag for politikken vår, og her er økning av studiestøtten sentralt. Det er det viktigste for oss studenter. 

– Hvordan skal du få gjennomslag for det?

– Som NSO-leder vil jeg jobbe for et aktivt og direkte forhold til alle medlemslagene rundt i landet, og sørge for at veien fra studentdemokratiene til Stortinget er kortest mulig. Som studentleder på UiB har jeg drevet med mye mediehåndtering, lobbyarbeid og organisasjonsutvikling. Hvis jeg får tillit til å lede NSO, vil jeg aktivt ta med meg disse erfaringene.

STYRKEN LIGGER I MEDLEMMENE: Hovdenak mener det er viktig at NSO sentralt har gått samarbeid med alle de representerer.

Videre ønsker Hovdenak å jobbe for økt representasjon. 

– Det er særlig viktig for meg at NSO skal være en organisasjon der medlemmene kjenner på en direkte eierskap til politikken. Styrken vår ligger i medlemmene. Videre er det viktig at NSO sentralt kjenner til bredden av organisasjonen når sektoren vår skal endres. Det er for eksempel veldig stor forskjell på hvordan det er å studere på en flercampusinstitusjon som Høgskolen på Vestlandet eller Universitetet i Sørøst Norge og hvordan det er å gå på en mindre og mer spesialisert institusjon som Høgskolen i Volda. For meg er det viktig at alle perspektiver blir hørt.  

– Hvordan skal du sikre inkludering og mangfold i organisasjonen? 

– Det mest åpenbare er å holde god kontakt med medlemslagene. Som leder for Studentparlamentet ved UiB har jeg aktivt holdt kontakten med listene og studentutvalgene våre. Har det kommet opp en sak vi ikke har håndfast politikk på, men som det likevel er naturlig for oss å uttale oss om, så har jeg tatt kontakt med studentene det gjelder og tatt en runde med parlamentet. Sånn vil jeg fortsette å jobbe i NSO.

– Khrono skrev nylig om et forslag til vedtak fra moderat liste på UiT som beskrev en ukultur i NSO. De refererer blant annet til negativ omtale om UiT eller enkeltpersoner fra tidligere leder i NSO. Hvordan mener du NSO bør gå videre i arbeidet med UiT?

– Jeg har blitt kjent med gjengen fra UiT i løpet av året og satt pris på samtalene jeg har med dem. Den relasjonen håper jeg selvfølgelig at vil fortsette.

Elida Linnea Slettum (nestleder) 

Slettum er tidligere sosialantropologistudent ved UiB og har vært nestleder i studentparlamentet ved UiB. Videre har hun vært sentralstyremedlem og fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO. Nå stiller hun til nestledervervet i organisasjonen.

Økt studiestøtte er en av hennes kjernesaker. Hun sier òg at det siste året har ført til et økt fokus på studenters rettsikkerhet.

– Det er veldig mange rettigheter og en revidering av universitets- og høyskoleloven, som har gjort at både vi og studenter har fått et bevisst forhold til vår egen rettssikkerhet. Det er et arbeid som vi må sette fokus på i det året som kommer, på flere nivåer.

– Hvordan skal du sikre gjennomslag som nestleder i NSO?

– Studiestøtten er direkte knyttet opp mot statsbudsjettet og det er det i all hovedsak ledere av NSO som jobber med. Men for at leder kan kunne bruke tid og energi der, så trenger man også å ha nestledere som kan ta en større rolle i annen type arbeid, sier Slettum og legger til at nestleder i stor grad en organisatorisk rolle.

RETTSSIKKERHET: Sletthum sier hun vil arbeide for bedre rettssikkerhet for studentene.

Når det gjelder studenters rettssikkerhet forteller Slettum at det allerede er satt i gang flere prosesser. Hun referer til endringer i Universitets- og høyskoleloven og at det blant annet åpnes for en mulighet til å utsette iverksettelse av utestenging etter fusk.

– Det er det viktig at vi ikke glemmer, og at vi følger opp med politikerne nasjonalt. 

Slettum nevner sin erfaring med organisasjonen og sier hun kan støtte forskjellig fagansvarlige i arbeidsutvalget.

– Hvordan mener du NSO bør gå videre i arbeidet med UiT?

– På et generelt grunnlag kan jeg si at det viktig at NSO skal være en inkluderende organisasjon. Og det er veldig viktig at de som sitter i arbeidsutvalget har god kontakt med alle medlemslagene, noe jeg opplever at vi har.

– Er du åpen for en ekstern gjennomgang av organisasjonens retningslinjer? 

– Personlig er jeg ikke i mot det, ikke NSO heller, men vi må finne ut av hvordan vi kan gjøre dette på en god og ryddig måte så vi følger rutinene og prosessene i organisasjonen.

Resolusjonen fra moderat liste på UiT er i skrivende stund ikke vedtatt. Arbeidsutvalget ved UiT har innstilt på forslag om en uavhengig internrevisjon og et møte mellom studentparlamentet og NSO.

Powered by Labrador CMS