Nyhet

Disse kandidatene vil ha din tillit i Universitetsstyret

En mannlig og en kvinnelig student skal til enhver tid sitte i det mektige Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB). Hvis du er UiB-student, har du myndighet til å stemme på hvem du ønsker at det skal være. Her forklarer kandidatene hvorfor de ønsker din stemme.

KANDIDATER: Disse UiB-studentene stiller til valg som studentrepresentanter i Universitetsstyret. FOTO: Truls Skram Lerø / Privat
Publisert Sist oppdatert
Sigrid Vorland og Jens Håkon Birkeland

Kjernesaker: Kantine på MatNat. Gjenopprette UiBs klimafond. 24/7 tilgang på campus for alle studenter

Sigrid Vorland og Jens Håkon Birkeland er blant dem som søker studentenes tillit ved årets valg til universitetsstyre. Vorland studerer fysikk, Birkeland tar en bachelor i russisk, og sammen ønsker de å påvirke ledelsen ved UiB og kjempe for studentenes sak. 

– Samtidig ser vi den ganske lave valgdeltakelsen, og ønsker å bidra til å engasjere flere til å bli aktive i studentdemokratiet, skriver kandidatene til Studvest og fortsetter: 

– Et av tiltakene våre på dette området er å være konkrete i sakene våre, slik at flere kan relatere til valget.

Vorland og Birkeland peker på svak personlig økonomi som det de mener er den største utfordringen for studentene ved UiB. 

– Stipendet står ikke i forhold til bo- og levekostnadene, samtidig som en skal være fulltidsstudent.

KANDIDAT: Sigrid Vorland er studerer fysikk og ønsker blant annet kantine på MatNat.

– Samtidig som mye av løsningen på dette ligger på nasjonalt plan, er det viktig at UiB som institusjon sender tydelige signaler om situasjonen. I tillegg kan UiB gjennomføre en rekke tiltak for å skape en enklere og friere studiehverdag, som for eksempel å legge ut opptak av forelesninger og utvide tiden man har tilgang til campus – slik som vi kjemper for.

Styrekandidatene trekker også frem at UiB står i fare for å bli mindre mangfoldig som følge av innføringen av skolepenger for studenter utenfor EØS-området og Sveits.

Vorland og Birkeland har også døgnåpen campus for som en av sine kjernesaker.

Kan dette føre til at studenter føler seg presset til å studere på ugunstige tidspunkter?

STUDENT: Jens Håkon Birkeland mener det er viktig å være konkret i sakene som studentrepresentantene jobber med, så folk kan relatere til valget.

– Nei, det tror vi ikke. Alle studenter er forskjellige og lever ofte veldig varierte liv. Hva som er gunstige tidspunkter er høyst individuelt, svarer kandidatene.

I arbeidet med å påvirke universitetsstyret tror Vorland og Birkeland det viktigste er å være til stede i rommet hvor avgjørelsene tas.

– Til syvende og sist handler det i grunn om å forberede seg godt og legge frem saken og synet til studentene vi skal representere, og argumentere godt for den.

Victor Botnevik og Ida Lutro

Kjernesaker: Bedre studentsamarbeid på tvers av institutt og fakultet. Sikre at UiB blir klimanøytralt innen 2030. Tydeliggjøre Universitetet i Bergen sin nasjonale profil.

Victor Botnevik og Ida Lutro er studenter innenfor henholdsvis juss og sammenliknende politikk, og ser på 

På spørsmål om hvorfor de ønsker seg vervene som studentrepresentanter i universitetsstyret svarer Botnevik at han først og fremst ønsker å gjøre en forskjell.

– Etter to aktive år som studenttillitsvalgt på Det juridiske fakultet, har jeg innsett at det foreligger en del strukturelle problemer som bør og må endres fra øverste hold. Særlig gjelder dette for lokale studentdemokrati på institutt- og fakultetsnivå.

Han trekker også fram at han ønsker å være en synlig representant, slik at alle studenter ved UiB forstår hvem som er deres representant og direktekanal inn mot Universitetsstyret.

Ønsket om å være en tydelig stemme deles av medkandidat Lutro.

– Jeg stiller til valg fordi jeg bryr meg om studietilbudet og studentene ved UiB, og mulighetene en utdanning gir oss. Studentene utgjør i overkant av 20.000 av de omlag 25.000 menneskene tilknyttet universitetet, så det er klart at vår stemme bør veie tungt i avgjørelsene. 

JUSSTUDENT: Victor Botnevik har innsett det han mener er strukturelle problemer med gjelder studentdemokratiet han ønsker skal endres ovenfra.

Ida Lutro er nåværende leder av Velferdstinget Vest, og mener det har gitt henne gode forutsetninger for rollen som styrerepresentant.

– Hvordan mener dere det er i studentenes interesse at UiBs nasjonale profil tydeliggjøres?

– Det skal lønne seg å ta en utdanning ved UiB. Universitetet i Bergen er en av de største og mest innflytelsesrike utdanningsinstitusjonene i Norge, og det skal gjenspeiles i graden man tar her. Det er et bredt mangfold av utdanninger som tilbys og alle er viktige for å løse ulike utfordringer i samfunnet. 

– Hvordan kan dere påvirke universitetsstyret? Kan dere faktisk endre studenttilværelsen gjennom styreverv?

– Det håper vi virkelig! Rollen som styremedlem i Universitetsstyret bringer med seg både privilegier og ansvar. Man har en direkte kommunikasjonskanal til rektoratet, og synspunkter man fremmer for andre medlemmer av styret blir tatt seriøst, svarer kandidatene.

Elisabeth Huseby
STUDENTLEDER: Ida Lutro er for tiden leder i Velferdstinget Vest. Nå ønsker hun seg inn i Universitetsstyret.

Kjernesaker: Utvikling av studietilbud må følge utviklingen i samfunnet. Hensyn til alle kjønn, nasjonaliteter og religioner. Stabil og fremtidsrettet økonomistyring.

Elisabeth Huseby er deltidsstudent ved UiB og stiller til valg som studentkandidat til universitetsstyret ved UiB. Nå ønsker hun å representere studentenes interesser opp mot universitets ledelse.

– Styret skal opptre på vegne av alle som er tilknyttet universitetet og arbeide for å sikre god forsvarlig drift på alle områder. For meg blir det da viktig at vi har en representant som kan ha studentenes interesser i front. 

I bagasjen har hun med seg nyttig erfaring fra organisasjonsarbeid, arbeidsliv og studenttilværelse.

–  Dette sørger for at jeg trygt og stødig kan være med å gjøre gode vurderinger for studentene ved UiB.

Huseby mener at økende ensomhet, isolasjon og psykiske vansker er noen av de største utfordringene for studenter og samfunnet generelt i dag.

– Universitetet må møte dette med å styrke støttefunksjoner og tilrettelegge for at studentene kommer gjennom årene med et positivt fortegn. Jeg vil bidra til dette arbeidet gjennom styrevervet og bevilgninger.

STILLER TIL VALG: Elisabeth Huseby har utvikling av studietilbud på linje med utviklingen i samfunnet som en av sine kjernesaker. FOTO: Privat

Huseby mener hun skiller seg fra motkandidatene ved at hun har variert erfaring fra et langt studieliv, offentlige organisasjoner og styrearbeid. I tillegg er hun trygg i seg selv og sikker på at hun kan kjempe for sakene hun mener er viktige.

– Kan du faktisk endre studenttilværelsen gjennom styrevervet?

– Ja, jeg tror det faktisk har større innvirkning på studenthverdagen enn hva mange tror. Resultatene av denne type arbeid er ofte ikke så synlig i studentenes hverdag, sammenlignet med i et lengre perspektiv.

Alexander Bouadaud-Dale stiller også som kandidat til Universitetsstyret, men har ikke ønsket å la seg intervjue eller avbilde av Studvest i forbindelse med sitt kandidatur.

Powered by Labrador CMS