Disse skal lede regjeringa til  Studentparlamentet

– Studentfrivilligheten må få seg et løft

NYTT ARBEIDSUTVALG: Fra venstre: Arvid Fauskanger Ekberg, Magnus Jansen, Tuva Brady Normanseth og Anne Aurora Ekeland Bjørkly.
Publisert

Tidligere medlem av Arbeidsutvalget (AU) Tuva Brady Normanseth er valgt til ny leder av Studentparlamentet ved UiB. Det skjedde på studentparlementets konstituerende møte som ble avholdt 29. mai.

AU er Studentparlamentets utøvende organ og UiB-studentenes hovedtillitsvalgte.  Medlemmene av jobber fulltid med å fremme studentenes interesser i tråd med politikk vedtatt av SP-UiB. 

I sin valgtale trekker Normanseth frem psykisk helse som sin kjernesak. 

– 41 prosent av studentene har ikke venner på studieplassen sin ifølge shotundersøkelsen. Dette tallet må ned. 

– Hvordan får man bukt med det?  

– Selv om det er viktig, holder det ikke bare å utbedre det psykiske helsetilbudet til Sammen. Studentfrivilligheten må også få seg et løft etter korona. Den mangler areal og penger. Dette er noe vi vil jobbe med for å forbedre, forteller Tuva og legger til:

– Universitetet må også selv ta grep der de kan. Den siste tiden har vi arbeidet med retningslinjer for hvordan studentmedvirkningen kan forbedres. Vi ønsker blant annet flere honorerte verv og bedre opplæring for tillitsvalgte. Vi er veldig fornøyde med at Universitsledelsen tar det på alvor og ønsker og gjennomføre dette. 

NY LEDER: Den nye lederen av Studentparlamentet ved UiB har tidligere erfaring fra AU. Der har hun i år vært mangfolds, bærekrafts- og internasjonaliseringspolitisk ansvarlig, og promoteringsansvarlig.

 

Med seg på laget får hun tidligere leder for soialdemokratisk liste, Magnus Jansen, som nestleder og læringsmiljø- og velferdsansvarlig. De to øvrige medlemmene ble Arvid Fauskanger Ekberg fra Venstrealliansen med ansvar for promotering og internasjonalt samarbeid og leder av Moderat liste Anne Aurora Ekeland Bjørkly som Fag-, forskning- og bærekraftsansvarlig.

Powered by Labrador CMS