Disse studentene stiller til valg under høstens kommunestyrevalg i Bergen

På valglistene til kommunestyrevalget i Bergen kommune finner vi flere studenter. Studvest har undersøkt valglistene, og presenterer her en oversikt over hvilke studenter som er blant de 30 øverste kandidatene på valglistene til samtlige partier som stiller lister til høstens kommunestyrevalg.

Publisert Sist oppdatert

Vi har også spurt de øverste studentkandidatene på hver liste om hvorfor de representerer nettopp sitt parti, og hvilke politiske saker de er opptatte av.

Sondre Torvanger Hillestad (Høyre)

Hvorfor stiller du til valg for Høyre?

– Jeg stiller til valg for Høyre fordi det er et parti med stor tro på enkeltmennesket. Det er viktig for meg at alle skal få friheten og mulighetene til å få til noe, enten det er å ta seg en god utdanning, starte en ny bedrift eller engasjere seg frivillig i lokalmiljøet. Samtidig har Høyre en god balanse mellom å ha tydelige prinsipper, og en pragmatisk holdning til hvordan man får gjennomført politikk i den virkelige verden. Det er også viktig for meg – at man faktisk får påvirket samfunnet rundt seg, ikke bare diskuterer i studiesirkler.

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Den viktigste politiske saken for meg akkurat nå er at det skal bli enklere og billigere for unge og studenter å få seg et sted å bo. I Bergen har byrådet stukket kjepper i hjulene for alle som vil bygge ut studentboliger eller andre boliger vi unge har råd til. Det gjør at boligprisene og leieprisene øker, og vi ser nå at rekordmange studenter ikke har et sted å bo ved studiestart. Derfor må vi bygge mange flere boliger, både for studenter og andre, slik at prisene faller. Da kan unge både betale leien uten å bruke opp hele studielånet, og etter hvert også komme seg inn på boligmarkedet.

 • 5: Sondre Torvanger Hillestad, NHH
 • 20: Johannes Banggren, UiB
 • 23: Anne Aurora Ekely, UiB
Sunniva Andresdotter Vik (Rødt)
HØYRE: NHH-student Sondre Torvanger Hillestad (20) står som 5.kandidat på Høyre sin valgliste i Bergen. Hillestad er også fylkesleder for Hordaland Unge Høyre. FOTO: Fredrik Mohn

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

– Jeg stiller til valg for Rødt fordi Forskjells-Bergen ikke er mitt Bergen. Jeg vil gjøre Bergen til en bedre by for alle, særlig de som sliter økonomisk. Jeg stiller til valg fordi bystyret trenger flere unge stemmer, og flere studentstemmer. Vi studenter lever på altfor lavt stipend, i trange kollektiv og med dårlige helsetilbud. Sånn skal vi ikke ha det i Nordens beste studentby! Derfor stiller jeg til valg for Rødt Bergen fordi vi skal jobbe for: Å bygge flere studentboliger, åpne egen helsestasjon for studenter på Høyden og styrke aktivitets – og fritidstilbudene til studentene i byen vår.

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Den viktigste saken for meg akkurat nå er at ingen barn og unge skal trenge å vokse opp i fattigdom. Jeg ønsker meg en skole for alle, uten lekser, med flere lærere per elev og med gratis skolemat. For sånn som skolesystemet er i dag, går karakterer og utdanningsnivå i arv. Vi må gjøre det mer tilgjengelig for alle å studere, og så må vi gjøre skolen til en arena som aktivt utjevner forskjeller. Jeg gleder meg til å bli lærer, men det er ikke fordi skolen er underbemannet eller stipendet på høyere utdanninger er for lavt; det er fordi jeg har lyst til å bli lærer og fordi jeg vet at jeg kan være med på å endre situasjonen for studenter og lærere i byen vår.

 • 4: Sunniva Andresdotter Vik, UiB
 • 6: Henrik Madsen, UiB
 • 12: Silje Paulsen, UiB
 • 18: Sara Helene Lund-Tønnesen, UiB
 • 20: Andrea Grini, UiB
 • 26: Andreas Gjøsæther, UiB
Ole-Ansger Nepomuk Martini (Venstre)

Hvorfor stiller du til valg for Venstre?

– Jeg stiller til valg for Venstre fordi jeg ønsker et friere, grønnere og mer levende Bergen. Vi må gjøre det enklere for folk å møtes og bruke byen vår. Puben må få uteservering, biblioteket bør være døgnåpent og parkene våre skal være større og mer tilgjengelige.

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Jeg brenner for klimakutt, vern av natur, at Bybanen skal bygges til flere bydeler, flere studentboliger og en bedre rusomsorg. Venstre på fylket ønsker også å redusere prisen på studentmånedskortet til 249 kroner, for det skal lønne seg å ta kollektiv. Det støtter jeg som student og lokal kandidat helhjertet.

 • 3: Ole-Ansger Nepomuk Martini, UiB
 • 6: Amalie Lovise Fuglum, Nord universitet
 • 14: Thea Moen Flølo, UiB
 • 16: Gard Aasmund Skulstad Johanson, UiB (stipendiat)
Johanna Fond (Arbeiderpartiet)

Hvorfor stiller du til valg for Arbeiderpartiet?

– Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi vi vil dra byen vår i en mer rettferdig og grønnere retning. I tillegg mener jeg det er for få unge i bystyret. Vi spiller en viktig rolle for demokratiet fordi vi lever tett på de utfordringene vi unge har, og disse perspektivene trenger også Bergen. 

VENSTRE: Ole-Ansger N. Martini er 3.kandidat på Venstre sin valgliste i Bergen. Han studerer rettsvitenskap ved UiB. FOTO: Mona Lindseth/Venstre

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– For meg er det viktig å prioritere oss studenter. Det starter med at vi sørger for at vi får et godt bomiljø. Derfor må vi bygge enda flere studentboliger i Bergen slik at vi får trygge og forutsigbare boliger under studietiden vår. Det gjør Bergen til en mer attraktiv studentby.

 • 10: Johanna Kästel Sandal Fond, UiB
 • 13: Sebastian Hauan Stenberg, UiB
 • 18: Jeron Joseph, UiB
Ester Mjøs Enes (Kristelig Folkeparti)

Hvorfor stiller du til valg for KrF?

– Jeg stiller til valg for KrF for å politisk kunne bidra til å hindre utenforskap både gjennom forebyggende arbeid og konkrete tiltak – for alle aldre. I tillegg har KrF en klimapolitikk jeg er stolt av og unner fremtiden at blir realisert!

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– At døve skal få tilgang på tolk i møte med helsevesenet 24/7! Det er rett og slett et tiltak mot diskriminering man burde hatt i orden for lenge siden.

KrF: Medisinstudent Ester Mjøs Enes står på 8.plass på Bergen Kristelig Folkeparti sin valgliste. FOTO:
 • 8: Ester Mjøs Enes, UiB
 • 22: Daniel Døskeland Aarvik, Alta fhs
Mads Valencia Osen (Konservativt)

Hvorfor stiller du til valg for Konservativt?

– Konservativt er det eneste partiet som konsekvent putter fingeren på problematikken vi som samfunn befinner oss i nå. Vi har bare i min levetid forkastet visdommen som vi har bygget opp over tusener av år og forkastet objektiv sannhet som konsept, samtidig som vi ikke har omfavnet en relativistisk og subjektiv forståelse av sannhet. Dette skaper en situasjon hvor om du har de «rette verdiene», behandles det som objektivt. For eksempel at en mann kan være en kvinne og at en kvinne kan være en mann. Hvis du derimot påpeker naturvitenskaplig fakta, blir dette behandlet som ikke-objektivt, men dette er ikke bærekraftig.

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Jeg vil beskytte barn fra påvirkning av radikal kjønnsideologi ved å si klart nei til «Rosa kompetanse» i barnehager og skoler, og at skolene skal basere sin undervisning på vitenskapelig fakta. I tusen år har generasjoner vokst opp uten å få seksualitet trykket ned over seg i så tidlig alder, hvorfor skal vi frarøve de unge denne friheten nå?

 • 2: Mads Valencia Olsen, NLA Høgskolen
 • 10: Vera Valencia Osen, HVL
Andrea Nesvik Voss (Miljøpartiet De Grønne)

Hvorfor stiller du til valg for MDG?

– Som alle andre, stiller også jeg til valg fordi jeg ønsker å være med å gjøre Bergen til et enda bedre sted å bo. Skal både Bergen og samfunnet vårt bli bedre trenger vi å anerkjenne klimautfordringene og faktisk iverksette tiltak. MDG har løsningene og er tydelige på sine prioriteringer. Jeg vil ha et samfunn hvor det skal være enkelt og alltid billigst å velge det klimavennlige alternativet, hvor man kan ta buss og bybane til alle bydeler og tidspunkter for liten sum, badeplasser og parker fremfor en by full av biler og parkeringsplasser og en inkluderende by som er trygg for alle. Jeg vil ha en by som tar vare på dem som er i sårbare situasjoner. Og ikke minst vil jeg ha en by hvor unges stemmer blir lyttet til og representert!

KONSERVATIVT: Mads Valencia Osen studerer master i teologi ved NLA Sandviken, og står som 2.kandidat på på valglisten til Konservativt Bergen. FOTO: Katrine Sunde

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Studentene! Som tidligere studentpolitiker og leder for Studentparlamentet ved UiB, jobbet jeg med å gjøre studiehverdagen for studenter ved UiB bedre. Mye bra kan gjøres på institusjonen, men kommunen og politikere kan også gjøre mye mer og må ta mer ansvar! Bergen tar imot nye studenter hvert år, og de siste årene har flere studenter startet på studieåret uten bolig. Det er absolutt ikke godt nok og får jeg muligheten til å bli valgt inn i bystyret er flere studentboliger en av de første sakene jeg vil kjempe for!

 • 5: Andrea Nesvik Voss, UiB
 • 8: Oscar dos Santos Kvalsvik, UiB
 • 11: Pauline Tomren, HVL
 • 13: Knut-Johan Farestveit, UiB
 • 21: Hassan Bile Mohamed, Høyskolen Kristiania
 • 27: Maria Thomassen, UiB
Hlin-Såga Kyrkjeøy (Sosialistisk Venstreparti)

Hvorfor stiller du til valg for SV?

– Jeg stiller til valg for Bergen SV fordi jeg tror Bergen kan bli en rettferdig by. Forskjellene i Norge øker, og jeg har ikke lyst at Bergen skal være en by for kun noen få. Det skal være en by for alle. Jeg vil at Bergen skal være en by der folk blir inkludert, og en trygg by for alle å være i. Jeg stiller til valg fordi jeg synes at unge må få være med på å forme politikken og byen vår nå. Det er kun vi som vet hvordan det er å være ung i dag og vi vet best hva unge i Bergen trenger. Jeg stiller til valg i Bergen fordi jeg vet at en rettferdig verden en mulig, og at verden blir mer rettferdig med SV sin politikk. 

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Den viktigste politiske saken for meg akkurat nå er å fortsette fattigdomsløftet som SV har begynt på i Bergen. Vi lever i en tid med økende forskjeller, ting blir dyrere samtidig som de aller rikeste trekker i fra, de stikker til Sveits. Da kan ikke løsningen være å gi enda mer til de som allerede har mest. Vi må sikre et godt helsetilbud for unge i Bergen med flere helsestasjoner, og vi må få på plass en helsestasjon for kjønn og seksualitet i Bergen. Det skal ikke være sånn at folk må dra til Oslo for å få helsehjelp. Samtidig vil jeg at Bergen skal være en god studentby, derfor er vi nødt til å bygge enda flere studentboliger. Alle skal ha et sted å bo, i ordentlige leiligheter, som ikke koster oss hele stipendet eller ligger langt utenfor sentrum.

 • 4: Andreas Madsen Berg, UiB
 • 7: Hlin-Sågå Kyrkjeøy, UiB
 • 14: Salman Chaudhry, UiB
 • 17: Thomas Helland-Hansen, UiB
Martin Virkesdal Jonsterhaug (Fremskrittspartiet)

Hvorfor stiller du til valg for FrP?

MDG: Andrea Nesvik Voss står som kandidat nr. 5 på MDG sin valgliste i Bergen. Nesvik Voss har bakgrunn fra studentpolitikken, og studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på UiB. FOTO: Frøya Skjold Sjursæther

– Jeg stiller til valg for FrP fordi Bergen trenger politikere som er løsningsorienterte og evner å få politiske gjennomslag. FrP er det partiet som tar folks utfordringer på alvor og forsøker å løse de. De siste årene har jeg fått jobbe med å løse folks utfordringer som politisk rådgiver. Etter valget kan jeg forhåpentligvis gjøre det som bystyrerepresentant. 

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Den viktigste politiske saken for meg nå er å sikre folks trygghet i usikre tider. Jeg er dypt bekymret for fastlegekrisen vi står ovenfor. Mange mennesker risikerer å ikke få helt nødvendig helsehjelp når de behøver det fordi kommunen ikke gjør nok for å sikre kapasiteten i fastlegeordningen. FrPs løsning er å inngå avtaler med private aktører slik at folk kan få helt nødvendig helsehjelp til samme kostnad som hos det offentlige.

SV: Hlin-Såga Kyrkjeøy studerer litteraturvitenskap ved UiB og står som 7.kandidat på valglisten til Bergen SV. FOTO: Natasha Alijeva
 • 3: Martin Jonsterhaug, HVL
 • 4: Martine Jordana Baarholm, UiB
 • 16: Daniel Kendel, UiB
Dane Colten Skofterud (Senterpartiet)

Hvorfor stiller du til valg for Senterpartiet?

– Jeg stiller til valg for Bergen Senterparti fordi jeg ønsker å se en by som satser mer på eldreomsorg, lokal demokrati og en utforming av Bergen som kan styrke dens estetiske karakter fremfor å svekke den. Samtidig er det viktig for meg at våre representanter gjør det de kan for å motvirke at kommunen gjør for mange inngrep i privatlivet til de av oss som bor her. Dette betyr eksempelvis at jeg stiller meg svært kritisk til politikk som straffer bilister gjennom bompenger, eller begrensningen av kjøtt i kommunale institusjoner.

Hva er den viktigste politiske saken for deg akkurat nå?

– Den viktigste saken for meg akkurat nå er å få til en større satsning på Bergens kulturhistoriske bygg, samt ideelle organisasjoner og trossamfunn som kan gjøres til et samlingspunktet for flest mulig mennesker her i Bergen. Spesifikt har kirkene en viktig plass i bybildet, både på det estetiske, kulturhistoriske, og på det verdimessige.

 • 16: Dane Colten Skofterud, UiB
 • 27: Julia Marie Frotveit, UiB

Celine Anglevik (Partiet Sentrum)

– Kampen for utenforskap er kampen for antidiskrimiering. Å jobbe med utenforskap som antidiskriminering reformerer ikke bare hvordan vi snakker og tenker om utenforskap, det understreker også det åpenbare. Det er ikke på nåde, veldedighet eller godvilje, individer skal få sin individuelle rett og rettigheter oppfylt, men nettopp fordi ethvert individ har egenverdi i seg selv.

5: Celine Anglevik, UiB

FrP: Martin Virkesdal Jonsterhaug studerer til daglig økonomi og administrasjon ved HVL, og er politisk rådgiver for FrPs bystyregruppe i Bergen. På valglisten til Bergen FrP står han som 3.kandidat. FOTO: Francisco Munoz

Har vi glemt noen til lista? Send e-post til nyhetsredaktor@studvest.no, så oppdaterer vi.

SENTERPARTIET: Dane Colten Skofterud stiller til valg som 16.kandidat for Bergen Senterparti. FOTO: Privat
Powered by Labrador CMS