Nyhet

En rekke klagesaker kan måtte behandles på nytt

En rekke bergensstudenter kan være omfattet av klagevedtak som ikke er gyldige.

INSTITUSJONER: Det varierer stort hvor mange saker som har vært oppe i Felles klagenemnd fra de ulike studiestedene. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen / Jeffrey Meijer / Henriette F. Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

I sommer har det stormet rundt Felles klagenemnd. Nemnda er et offentlig organ som behandler klager på enkeltvedtak som er gjort av en høyere utdanningsinstitusjon, for eksempel et vedtak på at en student er tatt i fusk.

Dersom studenten ikke er enig i vedtaket som er gjort, kan hen anke sagen til Felles klagenemnd.

Bakgrunnen for oppmerksomheten har blant annet vært at Marianne Klausen, som inntil nylig var leder for nemnda, ble utnevnt til å sitte i en tredje periode. Det skjedde til tross for forskriften som sier at en person bare kan sitte i nemnda i to perioder. Hun fratrådte stillingen i forrige uke, og Kunnskapsdepartementet jobber nå med å finne ny leder.

Gjennom saker i VG og Khrono har flere jurister kommet med kritikk mot utnevningen. Professor emeritus ved Universitetet i Bergen (UiB), Jan Fridthjof Bernt, uttaler til Khrono at han stiller spørsmål ved hvorvidt vedtakene Marianne Klausen medvirket i mens hun satt i den tredje perioden er gyldige.

– I så fall må disse sakene behandles på nytt etter at utvalget har fått riktig sammensetning, skriver Bernt til Khrono.

Totalt i Norge er det snakk om 314 saker som kan være ugyldige. Tall Studvest har fått fra Direktoratet for høyere utdanning og forskning (HK-dir) viser at 65 av disse tilfellene gjelder studiesteder med campus i Bergen. Se oversikten lenger nede.

Torsdag kom nyheten om at Kunnskapsdepartementet stopper alle behandling i Felles klagenemnd fram til ny leder, samt et nytt varamedlem, er oppnevnt.

Antall saker på studiestedene som kan være ugyldige

Universitetet i Bergen: 8

Høgskulen på Vestlandet*: 10

Norges Handelshøgskole: 5

Handelshøyskolen BI*: 38

VID vitenskapelige høgskole*: 2

NLA Høgskolen*: 2

*Tallene til HK-dir skiller ikke mellom de ulike campusene, så tallene fra NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole, Handelshøyskolen BI og Høgskulen på Vestlandet kan også gjelde vedtak gjort i andre byer.

Powered by Labrador CMS