Ett spørsmål endret klimaambisjonene til UiB

Rektor Dag Rune Olsen vil at UiB skal bli klimanøytrale før 2030. NHH har ingen konkrete mål.

NYE MÅL. Etter at Stian Skarheim Magelssen i Studentparlamentet ved UiB påpekte at UiBs klimamål er dårligere enn det Stortinget har vedtatt, kunngjorde rektor Dag Rune Olsen mer ambisiøse mål. FOTO: EIVIND SENNESET (UIB)
NYE MÅL. Etter at Stian Skarheim Magelssen i Studentparlamentet ved UiB påpekte at UiBs klimamål er dårligere enn det Stortinget har vedtatt, kunngjorde rektor Dag Rune Olsen mer ambisiøse mål. FOTO: EIVIND SENNESET (UIB)
Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen skal være klimanøytrale innen 2050 – det var iallfall målet til universitetet for en drøy uke siden.

Men på en konferanse om FNs bærekraftsmål fredag ble rektor Dag Rune Olsen konfrontert om klimamålene.

Hvorfor har UiB vedtatt være klimanøytrale innen 2050, mens stortinget har vedtatt å være det allerede innen 2030, lød spørsmålet fra informasjons- og internasjonalt ansvarlig i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Stian Skarheim Magelssen.

Da agerte rektor umiddelbart.

– Jeg måtte gå i papirene mine, og da så jeg at vi hadde vedtatt å være klimanøytrale 20 år senere enn hva Stortinget har vedtatt. Er det å sette seg i førersetet for bærekraft, ble det spurt. Naturligvis ikke.

Han påpeker at styret først må bestemme dette, men han sier UiB bør ha minst samme ambisjoner som stortinget.

Klimakvoter kan bli aktuelt

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Håkon Mikaelsen sier det er fantastisk at rektor nå går inn for dette.

– Dette er noe studentene er opptatte av, og jeg tror ikke dette hadde skjedd uten press fra studentene. Det viser at vi har reell påvirkningskraft, og den må vi bare fortsette å bruke. Dette viser at engasjement lønner seg, slår Mikaelsen fast.

På spørsmål om hvordan UiB skal få til dette, sier Olsen at det fortsatt er mange steder de kan forbedre seg på klima utover det de allerede har gjort.

– Blant mange tiltak kan vi fortsatt gjøre mye på energistyring og isolering på byggene våre, noe vi allerede har gjort store framskritt på. Vi må også se på mulighetene våre for å begrense flyreiser, men her gjelder det å finne en balanse mellom det og å være et internasjonalt orientert universitet, sier rektoren

Han trekker også fram at det kan bli aktuelt å kjøpe klimakvoter i fremtiden for å oppnå status som klimanøytral.

NHH mangler klimamål

Rektor ved Norges handelshøyskole (NHH), Øystein Thøgersen, berømmer Dag Rune Olsen for tiltakene, men sier at NHH foreløpig ikke har konkrete klimamål i samme grad som UiB. Han sier at det likevel er fokus på å være miljøvennlig.

– Vi har hatt hovedfokus på to ting: At byggene våre skal være mest mulig energieffektive og at alt skal kildesorteres, sier Thøgersen.

Hovedproblemet hos NHH sier han er mangelen på å sette klimamål i et system slik UiB har gjort.

KLIMAEFFEKTIVT. Thøgersen sier at høyblokken ved NHH etter planen skal nært oppfylle kravene for å være et såkalt «passivhus» etter renoveringen som er under planlegging. ARKIVFOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE
KLIMAEFFEKTIVT. Thøgersen sier at høyblokken ved NHH etter planen skal nært oppfylle kravene for å være et såkalt «passivhus» etter renoveringen som er under planlegging. ARKIVFOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE

– Vi har gjort mye arbeid i riktig retning, men vi mangler kanskje en helhetlig strategi for hvilke mål vi ønsker å gå mot. Sånn sett er det kanskje aktuelt for meg å gjøre som Olsen: Å sette noen tydelige mål for hele organisasjonen, sier NHH-rektoren.

Eksternansvarlig i Kjernestyret ved NHHS, Kristoffer Bakke innrømmer at hverken de som studentorganisasjon eller NHH har gjort nok for å iverksette klimatiltak, men sier at det er lettere for en stor institusjon som UiB å iverksette slike helhetlige tiltak.

– Først og fremst er det bare positivt at UiB gjør dette, så må alle de mindre institusjonene også sørge for å bli med på klimadugnaden, sier Bakke.

 Mål uten tidsfrist

Høgskolen på Vestlandet (HVL) har i motsetning til NHH satt seg mål om å være klimanøytrale, men har foreløpig ikke gitt seg selv noen tidsfrist.

«Det gjøres en rekke tiltak på HVLs mange campuser for å nå dette målet. For eksempel driftes byggene i Bergen med fossilfri energi, og deler av bilparken er skiftet ut til fossilfrie biler», skriver rektor Berit Rokne i en mail til Studvest.

Også hun innrømmer at flyreiser er en utfordring med tanke på klimautslipp, men presiserer at det satses på å benytte digitale løsninger for å begrense reisevirksomheten.

Jonas Oliver Hui Dahl, leder ved Studenttinget på Vestlandet tror dette først og fremst skyldes at det er en ung institusjon, og opplever at dette er noe høgskolen jobber med.

– Det gjelder å ta ett skritt av gangen, men jeg håper at det før utgangen av året finnes en klar strategi for hvordan man kan bli en bærekraftig institusjon, sier studentlederen.

Powered by Labrador CMS