Flere studier får skikkethetsvurdering

På Universitetet i Bergen (UiB) er det bare bachelor i ernæring som inkluderes.

REVIDERT FORSKRIFT: Fra høsten av legges enda flere studier under skikkethetsvurdering.
Publisert Sist oppdatert

Fra høsten av endres forskriften om skikkethet. Da vil enda flere utdanninger bli lagt under skikkethetsvurdering. 

I dag er lærer og spesialpedagogiske utdanninger, logoped-, helse,- og sosialutdanninger og tolkeutdanning i tegnspråk omfattet av en slik skikkethetsvurdering. Når den endrede forskriften for skikkethetsvurdering fra 1. august 2024 trer i kraft, vil også de som utdanner seg til å bli blant annet toller, veterinær og dyrepleier bli underlagt skikkethetsvurdering. 

Målet med en skikkethetsvurdering er å avgjøre om studenten kan utgjøre en mulig fare for de man kommer i kontakt med gjennom studiet og ved fremtidig yrkesutøvelse. 

– Til nå er utdanninger knyttet til arbeid med mennesker som er i sårbare situasjoner inkludert. Fra høsten av vil også utdannelser med dyr, slik som veterinær og dyrepleier inkluderes, forklarer Karl-Arne Næss Korsberg, leder av det nasjonale arbeidsutvalget for skikkethet. Han er en av dem som har kommet med innspill til den nye versjonen av forskriften. 

Denne forskriften gjelder bare for profesjonsutdannelser, fordi det er gjennom disse utdanningene man kommer i kontakt med de sårbare gruppene, ifølge Korsberg. 

Ønsker enda flere studier inkludert

– Det er samtidig viktig å understreke at en skikkethetsvurdering ikke handler om å ta studenter for den minste feil og kaste dem ut av studiet. I de tilfellene hvor det blir meldt tvil om hvorvidt en student er skikket, så går man gjennom en lang prosess og en stor andel av studentene som man er usikker på hvorvidt er skikket kommer tilbake som ordinære studenter.

ETTERLYSER FLERE: Karl-Arne Næss Korsberg

Arbeidsutvalget som Korsberg har ledet er fornøyd med resultatet, men skulle ønske at enda flere utdannelser ble lagt under skikkethet.

– Vi håper at Kunnskapsdepartementet er lydhøre ovenfor forespørsler om å innlemme flere studier, slik at man til slutt sitter der med de riktige studiene.

Han viser blant annet til UiT Norges arktiske universitet som ifølge Khrono nylig har bedt Kunnskapsdepartementet om også legge pilotutdanningen sin under skikkethetsvurdering

Flere studenter slutter

Ved Universitet i Bergen (UiB) er det bare én student siden 2017 som har blitt vurdert som ikke skikket og utestengt fra studiet. I samme periode har 42 studenter hatt en særskilt skikkethetsvurdering, det vil si tilfellene hvor skikkethetsansvarlig ved UiB involveres.

-Det er en god del studenter som har sluttet ved studie i løpet av en slik prosess, av forskjellige grunner. Noen får ikke godkjent praksis, noen stryker på teorieksamen for mange ganger, noen få vet jeg har sluttet fordi de ikke er motivert, forklarer skikkethetsansvarlig ved UiB, Arne Tjølsen.

Han forteller at ved en særskilt skikkethetvudering har han mulighet til å innhente mer informasjon om studenten enn ved den løpende skikkethetsvurderingen. Blant annet gjelder dette informasjon om studieprogresjon og karakterer. 

GLAD FOR ENDRING: Skikkethetdsnsvarlig Arne Tjølsen.

– Disse opplysningene kan fortelle noe om hvilke situasjon studenten befinner seg i. I tillegg kontakter vi alltid studieprogramleder for å høre om de har fått noen meldinger om studenten, forklarer Tjølsen og fortsetter: 

– Dette er rett og slett for å for å gjøre en så god vurdering av studenten som mulig. Jeg møter jo studenten bare på et kontor på Nygårdshøyden. Det er ikke en god plass å vurdere om en student er skikket eller ikke. 

Ernæring under skikkethetsvurdering

Fra høsten av vil også bachelor i ernæring ved UiB omfattes av den nye forskriften. Det er Tjølsen glad for. 

– Det har vært en hodepine for oss fordi den ved UiB har bestått av en bachelorutdanning som ikke gir rett til å ha med pasienter å gjøre, men så er det et påbygg med to års master og etter det kan man bli autorisert helsepersonell. I den nye forskriften gjelder også de tre første årene og det synes vi er bra fordi vi også har pasientrettet praksis i de første tre årene av utdanningen. 

Powered by Labrador CMS