Foreslår å gi tilbake støtten til studentavis

Velferdstinget skal dele ut over fem millioner kroner til 13 studentorganisasjoner. I budsjettforslaget får studentavisen K7 Bulletin tilbake pengestøtte de mistet i fjor.

BUDSJETTFORSLAG. Velferdstinget Vest fikk muligheten til å kommentere budsjettkomiteens foreløpige innstilling under møtet lørdag. FOTO. Einar Lohne Bjøru.
BUDSJETTFORSLAG. Velferdstinget Vest fikk muligheten til å kommentere budsjettkomiteens foreløpige innstilling under møtet lørdag. FOTO. Einar Lohne Bjøru.
Publisert Sist oppdatert

VELFERDSTINGET

  • Studentpolitisk organ på tvers av utdanningsinstitusjoner.
  • Deler blant annet ut den delen av semesteravgiften som skal gå til studentkultur, -media og -idrett.
  • Det er Bergen Studentvelforening som fordeler pengene i Bergen.
  • I år skal 5.615.000 kroner fordeles på 13 studentorganisasjoner.

Under lørdagens møte i Velferdstinget Vest (VT) fikk man de første pekepinnene på hvordan neste års budsjett blir seende ut.

Tidligere har diskusjonen rundt Velferdstingets budsjett ført til stor debatt, blant annet i fjor da studentavisen K7 Bulletin ikke ble tildelt pengestøtte.

I forslaget til neste års budsjett får K7 Bulletin tilbake støtten. VTs budsjettkomité har foreslått å gi de en støtte på 130.000 kroner. I budsjettforslaget skriver komiteen at de vurderer det slik at avisen driver nøkternt, sikrer mediemangfold og viser potensial for å bli aktuell for hele student-Bergen.

Måtte søke Kulturstyret

Ansvarlig redaktør i K7 Bulletin, Erik Bucher Johannessen, sier det er positivt at de nå er innstilt til å bli tildelt summen de har søkt om.

– Hvis det går gjennom, så gjør det at vi kan fortsette å publisere papirutgaver. Det gir oss også mer forutsigbarhet i arbeidet med å få inn annonser, forteller han.

Da avisen ble kuttet i fjor, måtte de søke Kulturstyret om midler. Der ble de tildelt 70.000 kroner, som var nok til tre utgaver i vår og to i høst.

FORELØPIG BUDSJETT. Espen Vaage (NHH) la fram det foreløpige budsjettforslaget for Velferdstinget Vest på vegne av budsjettkomiteen. FOTO. Einar Lohne Bjøru.
FORELØPIG BUDSJETT. Espen Vaage (NHH) la fram det foreløpige budsjettforslaget for Velferdstinget Vest på vegne av budsjettkomiteen. FOTO. Einar Lohne Bjøru.

I årets innstilling står det at komiteen var usikker på om K7 Bulletin burde få tildelt midler direkte fra VT, og Johannessen sier det fortsatt er usikkerhet om forslaget blir vedtatt til slutt.

– Hvis det ikke gjør det må vi vurdere om vi skal kutte ut papir, og bare satse på nett. Det får vi ta når den tid kommer. Det er også meget mulig at vi søker Kulturstyret igjen, hvis vi ikke får noe fra VT sentralt, sier han.

Fornøyd med reaksjonene

Da årets budsjettforslag ble presentert under helgens møte, ble det tilsynelatende tatt godt imot av Velferdstingets representanter.

Det er medlem i budsjettkomiteen, Espen Vaage, godt fornøyd med.

– Vi ønsket å komme med en foreløpig innstilling som i teorien kunne blitt banket gjennom som et endelig budsjett, forteller han i etterkant av møtet.

Vaage sier de også har lagt opp til at de skulle få reaksjoner og signaler som komiteen kan ta med seg videre i arbeidet mot en endelig innstilling.

I etterkant av presentasjonen fra budsjettkomiteen gikk diskusjonen blant annet på å se nærmere på reisevirksomhetene til idrettslagene, investeringsmidler til STOFF og om andelen lønnede verv, der Studvest ble pekt som et eksempel, er nødvendig for å gi mest mulig studentvelferd.

– Det ble og snakket om at organisasjoner skal dekke de krav som Bergen Studentvelforening (BSV) har. At søknadene oppfyller de kriteriene velforeningen har til direkte bevilgning av midler, forteller han.

Idretten får mindre

En av Velferdstingets hovedoppgaver er å fordele semesteravgiften til ulike organisasjoner som fremmer studentvelferd. 5.615.000 fordeles på 13 studentorganisasjoner innenfor idrett, media og kultur.

– Jeg vil påstå at det ikke er så store forandringer mot fjoråret. Den største er at Studvest, som fikk mye investeringsmidler i fjor, selv mener at de ikke har det samme behovet i år og har nedjustert sin egen søknad, forteller Vaage

BUDSJETTFORSLAG: Budsjettkomiteens foreløpige innstilling til fordeling av midler i Velferdstinget. SKJERMDUMP: Velferdstinget Vest.
BUDSJETTFORSLAG: Budsjettkomiteens foreløpige innstilling til fordeling av midler i Velferdstinget. SKJERMDUMP: Velferdstinget Vest.

Av dem som har fått mindre enn det de har søkt om, trekker han spesielt fram idretten.

– Vi legger opp til en fordelingsnøkkel som gir idrettslagene en tredjedel av den totale semesteravgiften per studerende medlem. Så hvis du driver med idrett får du mye igjen av semesteravgiften, forteller han.

Budsjettvinnerne

Årets budsjettvinner ser foreløpig ut til å bli Økonomiformidlingen og K7 Bulletin.

I 2018 ble førstnevnte tildelt 10.000 kroner.

I år har organisasjonen blitt innstilt på 89.000 kroner, som også var det de søkte om.

FEM MILLIONER. Velferdstinget skal før jul fordele over fem millioner kroner på forskjellige studentorganisasjoner. FOTO. Einar Lohne Bjøru.
FEM MILLIONER. Velferdstinget skal før jul fordele over fem millioner kroner på forskjellige studentorganisasjoner. FOTO. Einar Lohne Bjøru.

Vaage sier budsjettkomiteen ønsker at formidlingen skal ha grunnlag for å ha gode leieforhold i sentrum.

– Det vil gi de den forutsigbarheten til å fortsatt være i sentrum, slik at flest mulig kan nå de enkelt. At de ikke ligger på noe campus gjør det bedre for de som eventuelt oppsøker dem, forteller Vaage.

Den endelige fordelingen av budsjettet vil skje på Bergens Studentvelforenings møte 17. november.

Vi informerer om at Studvest er blant studentorganisasjonene som har søkt Velferdstinget om penger.

Powered by Labrador CMS