Fraværende i studentpolitikken

Studentrepresentanten har deltatt på få møter i studenpolitiske utvalg. – Tror det blir bedre med representanter som gjør mer enn kun det de må.

STILLER SANNSYNLIGVIS IKKE IGJEN: Siden våren har Ida Steinsland Lutro vært studentrepresentant i Bergen samtidig som hun bor i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsstyret er det øverste organet på Universitetet i Bergen (UiB) og har ansvar for driften av universitetet. For å fremme studentenes stemme i dette styret velges det hvert år to studentrepresentanter. 

I fjor høst intervjuet Studvest den nylig valgte studentrepresentanten Ida Steinsland Lutro. I tillegg til å gå siste året på sammenliknende politikk ved UiB, fortalte Lutro at hun samtidig studerer jus ved BI i Oslo hvor hun også har bosatt seg. 

Hun ble valgt sammen med Victor Botnevik. 

Fra møteprotokoller har Studvest sammenliknet oppmøtet til de to representantene i tre ulike utvalg:

  • Studentparlamentet (SP) er det øverste organet i studentpolitikken
  • Arbeidsutvalget (AU) er SP sitt saksforberedende og utøvende organ 
  • Universitetsstyret (UST)

Studentrepresentantenes oppmøte

SP-møter Lutro: 0 - Botnevik: 3 (av 3)

AU- møter Lutro: 2 - Botnevik: 5 (av 13)

UST-møter Lutro: 2 - Botnevik: 3 (av 3)   

Tallene viser hvor mange møter Lutro og Botnevik har deltatt på. Et SP-møte i oktober har ikke blitt tatt med, da begge studentrepresentantene var på seminar.

VIKTIG Å MØTE: Leder for Venstrealliansen, Rasmus Tennø Loe, mener det er viktig å møte i mer enn bare universitestyretsmøter.

Begge representantene har vært på nesten like mange møter i UST. Det siste møtet måtte Lutro stå over på grunn av eksamen. Vara deltok i stedet for.

Rasmus Tennø Loe, Studentparlamentarisk leder for Venstrealliansen, er enig i at oppmøtet i Universitetsstyret er viktigst, men understreker at det er viktig å delta på andre de andre møtene.

– Du er valgt til å representere studentene. Da må man møte andre og ta tempen på studentmassen og finne ut hva de mener, sier han.

Godt samarbeid

Kaja Ingdal Hovdenak, leder for studentparlamentet, understreker at det er viktig å ha et godt samarbeid mellom studentene i UST og SP. 

– Vi har hatt et godt samarbeid, men det er jo selvfølgelig ønskelig at styrestudentene møter opp på våre parlamentsmøter slik at vi får en forståelse for hva som skjer i UST.

GODT SAMARBEID: Studentparlaments-leder Kaja Ingedal Hovdenak sier hun har hatt et godt samarbeid med studentene i UST.

Hovdenak sier videre det kan være en idé å diskutere hva som forventes av studentrepresentantene i UST.

– Det er kanskje ikke så klare retningslinjer når folk gjør det forskjellig. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt, men jeg tror studentdemokratiet blir bedre med studentrepresentanter som er med på mer enn kun det man må. Vi setter i hvert fall stor pris på det og oppfordrer dem alltid til å delta på våre møter. 

Vil ha fleksible retningslinjer

Selv er Ida Steinsland Lutro skeptisk til om strengere retningslinjer er veien å gå.

– Jeg ser på det som en fordel at det er fleksibilitet i hvordan UST-studentene arbeider, og jeg tror det blir vanskeligere å få flere til å stille til vervet dersom man legger ned for rigide retningslinjer. Det står tross alt tydelig hva som er kravene og oppgavene til et styre i universitets og høyskoleloven, svarer Lutro.

Hva kan man forvente av en studentrepresentant?

– Det å sitte i universitetsstyret er ikke et 100 prosent frikjøpt verv. Vi som sitter der gjør dette ved siden av studier eller jobb. Det er rimelig å forvente at de studentrepresentantene som er frikjøpt kan møte på flere av de ikke-obligatoriske møtene enn hva vi kan, skriver Lutro.

Påvirker det at du har bodd i Oslo hvor godt du klarer å representere studentene?

– Jeg har god kjennskap til studentene på UiB etter å ha brukt nesten tre år av studietiden min som aktiv i studentpolitikken og ellers i studiemiljøet mitt. Så er det selvfølgelig også viktig å holde seg oppdatert på aktuelle saker og holde en god dialog med andre studenttillitsvalgte, legger hun til. 

Til våren er det nytt valg. Ida Steinsland Lutro forteller at hun sannsynligvis ikke kommer til å være student ved UiB neste år og dermed ikke vil stille til gjenvalg. 

Studvest har vært i kontakt med Victor Botnevik som ikke ønsker å kommentere saken. 

Powered by Labrador CMS