Nyhet

Hett under listedebatten

Torsdag kveld samlet listene ved UiB seg for debatt.

LISTEKANDIDATENE I AKSJON: Torsdag kveld diskuterte listene blant annet studenthelse og sensurordningen
Publisert Sist oppdatert

Torsdag kveld var det duket for paneldebatt for listene under valget knyttet Studentparlamentet. Debatten ble holdt på Kvarteret og ble streamet.

Ordstyrer Martine Jordana Baarholm, som selv er nestleder i Studentparlamentet, styrte debatten med stødig hånd. Debatten var inndelt i tre deler, der listekandidatene ble stilt spørsmål knyttet studentlivet på campus og helse, i tillegg til spørsmål fra seerne.

Etter litt teknisk styr i starten, var debatten endelig i gang, der Thomas Helland Hansen (VA), Ida Lutro (ML), Ole Jacob Broch (Sosdem), Knut Camillo Tornes (LL), Aleksander Tenvik Bergli (RL) og Viktor Larsson (GSA) var deltakerne.

Hver av de seks representantene fikk ett minutt hver for å holde sin åpningstale før grillingen var i gang.

Uenighet om døgnåpne lesesaler

Første tema ut var altså studentlivet på campus og det ble blant annet diskutert om det bør være døgnåpne lesesaler eller ikke.

Tornes forsvarte hvorfor Liberal Liste vil jobbe for døgnåpne lesesaler med at det er viktig nå som kapasiteten og plassen til lesesaler er så knapp.

– Døgnåpne lesesaler gir studenter mulighet til å lese hele døgnet. Studenter er forskjellige og leser på forskjellig tid og dessuten er det problemer med kapasitet. Studenter er voksne mennesker som selv kan klare å velge når de vil ta pauser. Vi har kjempet for dette i flere år, men det er særlig viktig nå med tanke på korona, sa Tornes.

Moderat Liste og Sosialdemokratisk liste gikk imot Liberal Listes forslag.

– Mulighet fører til forventning og det er feil måte å angripe problemet på. Studenter er allerede under hardt press, mange har deltidsstillinger på ettermiddagen, for økonomiens del, og et slikt forslag oppfordrer studenter til å studere på natta, sa Broch.

Han la til at han synes det er misvisende at døgnåpne lesesaler er en av sakene til Liberal Liste, ettersom det er politikk som allerede er vedtatt, men at prosessen er satt på pause under pandemien.

ENGASJEMENT. Det var tydelig at helse var en sak som betydde mye for debattdeltakerne.

– Jeg har vært med i Studentparlamentet i tre år og ting tar tid og det er ikke uvanlig at ting må godtas flere ganger, svarte Tornes.

Helse

Venteliste på helsetilbud, synlighet, og studentbarer har blant noe av det som ble tatt opp under listekandidatenes diskusjon om hvordan de vil jobbe som studenters psykiske helse.

Venstrealliansen dro frem flere konkrete tiltak de ønsker å jobbe for og Hansen var også noe personlig i sitt svar.

– Jeg er drittlei av å sitte alene på hybelen og dette er nok det mest sosiale jeg har gjort i år. Når det er sagt har vi i Venstrealliansen flere konkrete tiltak, blant annet vil vi jobbe for ventelister på maks to uker og jobbe for å få på plass et helsehus, sa Hansen.

Generell studieallianse tok opp at det er viktig med en betydelig satsing på digitalisering for å øke synligheten til helsetilbudene og at det er viktig med god informasjon også på engelsk, slik at de internasjonale studentene vet hvor de kan søke hjelp om de trenger det.

Det er kjent at synlighet er en viktig sak også for Moderat Liste. Lutro skjøt inn et annet tiltak de vil jobbe for.

– Universitetet bør satse på flere lavterskeltilbud, for eksempel flere digitale møtesteder, sa hun.

Styrking av blant annet studentbarene er viktig for Tornes og Liberal Liste.

– Dette gjelder også det å holde prisen på øl lav, sa Tornes i debatten, som for øvrig også vil være med å kjempe for et bedre helsetilbud for studentene.

Senere i debatten fikk Bergli sneket inn at Realistlista ønsker å jobbe for flere psykologer i Sammen for å senke presset og de lange ventelistene, om de kommer inn i Studentparlamentet.

– Å droppe 8.15-forelesningene er ikke å hjelpe alle studenter

Under diskusjonen stilte ordstyrer spørsmål om hvordan Liberal Liste mener å kutte de tidlige forelesningene er til hjelp for studenters helse.

Tornes fortalte, til latter fra Lutro, om hvordan han ifølge en DNA-test han har tatt, ikke bør stå opp før klokken ni, og trakk fra at det har vært mye forskning som viser til at unge trenger mye søvn.

– Jeg kan jo ikke helle inn på med seks Redbull for å komme gjennom forelesningen, det har jeg ikke råd til og heller ikke godt av. Å kutte 8.15-forelesningen mener jeg er bra for helsen og kan også bidra til bedre faglige resultater.

Larsson var ikke like overbevist.

– Det er klart at å kutte de tidligste forelesningene er bra for noen studenter, men å innføre det for alle studenter mener Generell Studieallianse blir feil. Noen vil føle det som et tap å ikke kunne starte dagen tidlig å bli ferdig med det de vil. Jeg er litt skeptisk til en slik prioritering, svarte Larsson.

– Universitetet er for dårlig på å spre info om studentorganisasjonene

I debatten ble det snakket flere ganger om viktigheten av studentorganisasjoner. Bergli snakket om hvordan han opplever at studentorganisasjoner får for liten støtte og at altfor mange ikke vet om tilbudene som finnes.

– Jeg sitter selv i HSU (Humanistisk studentutvalg) og særlig i år har vi slitt med å få arrangert ting. Det kommer jo av blant annet korona, men også at veldig mange ikke vet at det ikke går an å lage undergrupper eller hvor man kan søke midler. Dette må både studentorganisasjonene og UiB bli bedre på å formidle. Det er noe Realistlista vil jobbe for sa Bergli.

Mer støtte til studentorganisasjonene er også viktig for Sosialdemokratisk liste, noe som kom godt frem i debatten.

– Studentorganisasjoner trenger både mer synlighet og finansiell støtte. UiB bør gjøre støtteordninger mer universell og det bør også lages en portal som skal gjøre det enklere for ledere i studentorganisasjoner til å få oversikt over hvor de kan søke etter støtte og det hadde også hjulpet for kompetanseutdeling og synlighet generelt, sa Borch.

Om hvorvidt det bør være lønnede verv, var det uenighet mellom Lutro og Borch.

– Moderat liste mener det er viktig med velferd når det kommer til studentorganisasjonene. Vi vil sette mer støtte til lavterskeltilbud og innkjøp av nødvendig utstyr over for eksempel lønn. Det viktigste er at organisasjonene har det godt innad, forklarte Lutro.

Sosialdemokratisk liste mener derimot at man bør være pragmatiske når det kommer til lønnede verv.

– Det er viktig for en organisasjon å ha en god leder, som har tid til å gjøre jobben det er å være leder, dessuten er lønnede verv supert for å kunne gi alle mulighet til å ta et stort verv og bruke det som en deltidsjobb i møte med studentøkonomien, svarte Borch.

For å høre hva kandidatene mener om praksis eller hvis du bare vil få med deg hele debatten, kan du se den her

SAMARBEID. Listekandidatene ser frem til mulig samarbeid. Her er Aleksander Tenvik Bergli (RL) og Viktor Larsson (GSA) etter debatten
Powered by Labrador CMS