Nyhet

Hun skal lede Norsk Studentorganisasjon

Lørdag ble det klart at NSO vil ha tidligere UiB-student Maika Marie Godal Dam som leder.

PÅTROPPENDE LEDER. Maika Maria Godal Dam ble innstilt og valgt som leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og tar over etter avtroppende leder Tuva Todnem Lund. Pressefoto: Hanne Jones Solfjeld
Publisert Sist oppdatert

Norsk Studentorganisasjons Arbeidstuvalg 2022/2023

Leder: Maika Marie Godal Dam (UiO)

Nestleder: Simen Oftedahl (Dronning Mauds Minne Høgskole)

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud (NMBU)

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth (NTNU)

Velferds- og likestillingsansvarlig ansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal (BI)

Internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby (HVL)

Kilde: Norsk Studentorganisasjon

Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholdt sitt årlige landsmøte 21.–24. april.

Lørdag ble det klart at Maika Marie Godal Dam skal lede organisasjonen det neste året. Hun var enstemmig innstilt av valgkomiteen i forkant av landsmøtet.

– Det er veldig kult å se så mye engasjament rundt valg! Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med det nye arbeidsutvalget, sentralstyret og flere nye tillitsvalgte, sier Godal Dam.

Under fredagens lederdebatt trakk Godal Dam fram studentenes økonomi, fremtidsrettet forskning og likestilling i akademia som sine tre viktigste saker.

– Det viktigste for meg det kommende året blir å sikre gjennomslag for studentene. Sammen med hele organisasjonen skal vi sørge for at studenters historier blir fortalt og hørt, forteller den nyvalgte lederen til Studvest.

Godal Dam har tidligere studert ved Universitet i Bergen (UiB) og vært representant i både Studentparlamentet ved UiB og Velferdstinget Vest. Hun holder nå til ved Universitetet i Oslo og leder Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Gode prioriteringer

To bergensstudenter ble også valgt inn som medlemmer av Arbeidsutvalget. Maya-Katrin Skjeldal ble valgt til velferds- og likestillingsansvarlig av NSOs landsmøte, til tross for at valgkomiteen hadde innstilt Ola Estenstad.

– Det er kjempestas å bli valgt. Det er en tillit jeg ikke tar lett på, og jeg får jobbet med mange flinke mennesker, sier Skjeldal.

Hun trekker frem psykisk helse som noe som vil prioriteres fremover i arbeidet.

– Det er viktig at vi jobber med trygg bevilgning av midler til studentsamskipnadene og utvidelsen av deres tilbud, sier hun og legger til:

VELFERDS- OG LIKESTILLINGSANSVARLIG. Maya-Katrin Skjeldal. FOTO: Ida Lutro

– Jeg gleder meg til å komme i gang, det er mange kule saker vi skal jobbe med fremover. Landsmøtet har lagt gode prioriteringer for hva vi skal jobbe med fremover, blant annet med tanke på leiemarkedet og studentboligfordelingen.

Skjeldal er student ved BI i Bergen og studerer organisasjonspsykologi, HR og ledelse. I tillegg er hun med i BIs studentorganisasjon (BISO), det siste året på nasjonalt nivå.

Internasjonalt arbeid

Bjørn Olav Østeby fra Høgskulen på Vestlandet stilte også som leder i NSO, men ble innstilt og valgt som internasjonalt ansvarlig. Han har tidligere ledet Studenttinget på Vestlandet og sittet i høyskolens styre.

– Jeg er fornøyd med resultatet, selv om det ikke var det vervet jeg primært stilte til. Veldig mye av mitt engasjement ligger i internasjonalt abeid, sier han.

I perioden fremover trekker han frem flyktningene fra Ukraina, innveksling og utveksling som viktige saker han vil jobbe med.

– Men først må jeg lande litt etter landsmøtet og sette meg inn i vedtakene og plattformen. Jeg gleder meg til å komme i gang, møte folk, få gjennomslag og bidra til at norsk høyere utdanning blir bra, sier Østeby.

To fra Bergen i sentralstyret
INTERNASJONALT ANSVARLIG. Bjørn Olav Østeby. Pressefoto: Maria Rebnord

Samtidig er Elida Linnea Slettum og Helena Haldorsen valgt inn i NSOs sentralstyre. Slettum er likestillings-, læringsmiljø- og velferdsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB sitt Arbeidsutvalg. Haldorsen leder Velferdstinget Vest.

Slettum har tidligere fortalt til Studvest at den viktigste saken for henne er at alle studenter skal ha et godt læringsmiljø og tilgang på universell utforming.

– Veldig mange studenter som har flyttet hjemmefra for første gang sliter også med andre ting. De skal slippe å ha byrden av å måtte finne ut av selv hvordan de skal komme seg på campus hvis man for eksempel sitter i rullestol, har hun uttalt.

Haldorsen har tidligere sagt at hun i NSO vil sikre kvalitet i utdanningen og gode velferdstilbud rundt omkring i alle regionene.

Representerer 250.000 studenter

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 250.000 studenter.

Arbeidsutvalget består av seks studenter som jobber fulltid fra Oslo. De styrer arbeidet sitt blant annet ut fra handlingsplanen og øvrig politikk som vedtas av landsmøtet og sentralstyret. Sentralstyret består av 13 representanter som er NSOs øverste organ mellom landsmøtene.

Avtroppende leder er NMBU-student Tuva Todnem Lund. Før henne var det tidligere UiB-student Andreas Trohjell som ledet organisasjonen.

Organisasjonens oppgaver er blant annet å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene og å representere sine medlemslag.

For ordens skyld: Bjørn Olav Østeby er nestleder i Studvests styre. Styret har ingen redaksjonell påvirkning.

AVTROPPENDE LEDER. Tuva Todnem Lund. FOTO: Anna Jakobsen
Powered by Labrador CMS