I dag må du melde deg på utveksling. UiB vil prøve å gjøre det til en selvfølge at du drar.

Prøveordning for «opt out»-utveksling skal innføres ved Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Se for deg at i stedet for å søke om å dra på utveksling, er det en selvfølge at du skal på utveksling. Dette har blitt kalt «opt out»-utveksling, og har blitt snakket mye om blant norske studentpolitikere i det siste.

Det kan tyde på at det nå er slutt på praten og tid for handling. På Universitetet i Bergen (UiB) sitt styremøte torsdag 1. juni ble det vedtatt at universitetet skal etablere en prøveordning for utveksling der det automatisk ligger inne en forventning om at studenten skal dra på utveksling i studieplanen.

Det er ennå ikke klart hvor det vil testes, og om dette vil skje på fakultet-, institutt- eller fagnivå.

Ikke tvang

Det var Johanne Vaagland, en av to studentrepresentanter i universitetsstyret, som sto bak forslaget som ble vedtatt. Hun forklarer at hun ser for seg en løsning som involverer at når studentene ser på studieplanen sin på studentweb, vil det på et semester stå at studenten skal på utveksling, samt en liste over mulige steder å utveksle.

– Og de som blir hjemme skal også få tilbud om engelskspråklig undervisning det samme semesteret, sier Vaagland.

Hun understreker at det ikke vil være snakk om at det er obligatorisk å dra på utveksling, og at alle som ikke har lyst til å dra på utveksling skal få bli i Norge. Likevel er hun svært positiv til at en slik ordning vil være en tydelig forventning og oppmuntring fra UiBs side om at studentene reiser ut.

Mangler tolv prosent

Det ble ikke vedtatt et tidspunkt for etableringen av prøveordningen, men den skal være på plass senest i 2022. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier at de vil begynne arbeidet med å få forberedt prøveprosjektet med en gang, men at det naturlig nok vil ta litt tid å få det klart.

– Håpet får være at det vil være en del av studieplanene til nye studenter som tas opp høsten 2018.

Samdal forteller videre at hun ikke kan si noe om hvilke studieprogram som vil få prøveprosjektet, men at saken skal tas opp i utdanningsutvalget til høsten. Hun håper at noen studieprogram viser interesse for prosjektet og at studieprogrammene selv kan være pådrivere.

UiB har vedtatt et mål om at 40 prosent av studentene skal dra på utveksling innen 2022. I dag drar 28 prosent av universitetsstudentene på utveksling. Studentrepresentant Vaagland tror torsdagens vedtak er et skritt på veien mot dette.

– Jeg tror at «opt out»-utveksling, sammen med et generelt økt fokus på utveksling fra universitetet, kan bidra til å øke antallet som drar på utveksling. Og hvis det skjer, så tenker jeg det er naturlig at prøveordningen blir permanent og utvidet til resten av universitetet, sier Vaagland.

Powered by Labrador CMS