Karoline Hjelmtvedt Hermansen

KAROLINE HERMANSEN: Universitetet har en plikt å tilrettelegge for alle studenter
Publisert

Hva er dine kjernesaker?

– Min første kjernesak er et universitet for alle med mer tilrettelegging på campus. Det er ikke alle som kan studere hjemme, eller som er ledige fra åtte til fire. Jeg synes det er viktig med et universitet som er mer åpent for oss som studenter, nettopp fordi det er så mange av oss, og vi alle står i forskjellig situasjoner.

– Min andre kjernesak er at jeg vil jobbe for å få flere kvinner på pensum. Det er flere grunnet for at dette er viktig. Det er ikke et mangfold av meninger fra begge kjønn når det kommer til politiske eller økonomiske teorier, men ved emner om klima og kjønn så viser kvinner seg frem. Å fordype seg på et felt dominert av det ene eller andre kjønn tror jeg kan spille negativt inn på studenters motivasjon. Å se seg selv gjennom pensum tror jeg har mer å si enn man tror.

Hvem vil du prøve å påvirke for å øke kvinners representasjon på pensumlistene?

– Det er instituttene, og spesielt de emneansvarlige. Det hjelper også å påvirke universitetsstyret. Bevisstgjøring og oppfordringer, rett og slett. 

En stor del av problemet til både universitetsstyret og Studentparlamentet er at synligheten er for lav. Hvordan har du tenkt å jobbe for å bli mer synlig?

– For min del er dette første gang jeg stiller til et verv i studentdemokratiet. Jeg kommer veldig fra utsiden og er underdog i dette valget. Jeg vet at studenter har en stor stemme, og universitetsstyret har en viktig rolle. Dette informerer jeg til de som er rundt meg. 

– Hvis det stemmer at studentene har det bra og ikke føler behov for å si ifra, vil jeg gjerne vite hva som er gjort riktig og hva studentene er fornøyd med. Hvis jeg blir valgt inn, vil mine oppgaver være å videreformidle studentenes situasjon, uansett om den er god eller dårlig. Hvis noen studenter forteller meg om ting de er misfornøyde, vil jeg lytte nøye til dem og ta tak i problemene. Som studentrepresentant er det min oppgave å være studentenes stemme, uavhengig av oppslutning.

Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Det som skiller meg fra mine motkandidater er mitt unike perspektiv som en «outsider» i studentpolitikken, noe som gir meg et ferskt og kritisk blikk. Jeg har også et sterkt fokus på at alle studenter skal føle seg hørt og tatt på alvor.

Hvordan vil studentene merke det hvis det er du som blir valgt?

– Du vil merke en tydelig stemme og åpen kommunikasjon. Vi skal stille forventninger til hverandre, vi skal være tydelige på hva vi ønsker, og vi skal være tydelige på hva vi syntes ikke fungerer. Det er veldig viktig for meg med konstruktiv kritikk, både til meg selv og andre. Her jobber vi for samme sak, og det er studentene. Vi er nødt til å fungere sammen for at vi skal få det bedre.

Powered by Labrador CMS