Kristoffer skaffet seg sykemelding for å utsette praksisperioden

Studenten Kristoffer Glomasaas vil utsette praksistiden til smittetrykket går ned. HVL mener han burde vært i praksis, selv om han risikerer å bli smittet av koronaviruset.

REDD FOR Å BLI SMITTET: Kristoffer Glomsaas er bekymret over høye smittetallene og symptomløse barn på praksisplassen. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer. FOTO: Privat.
Publisert Sist oppdatert

Kristoffer Glomasaas studerer barnehagelærer på Høyskolen på Vestlandet (HVL) campus Stord. Da han fikk beskjed om å gå i praksis i Haugesund etter påske, var det høye smittetall i kommunen og barnehagene var på rødt nivå.

– Smittetallene i Haugesund har vært høye, og de stengte nylig en avdeling jeg skal jobbe i på grunn av smitte. Barna i barnehagen hadde ikke noen symptomer, og vi har ikke mulighet til å beskytte oss siden vi skal ha så tett kontakt med barna, sier Glomsaas. 

Glomsaas kan fortelle at det var flere i klassen hans som var bekymret for å gå i praksis. Da de prøvde å ta det opp med høyskolen, ble de møtt med forståelse, men ikke noe mer. 

– Jeg har snakket med Studentparlamentet, og jeg har snakket med flere lærere, som igjen har henvist meg videre til prorektor Gunn Haraldseid. Lærerne sier de forstår at studentene er bekymret, men at det ikke er noe de kan gjøre. De sitter på hjemmekontor og ville nok ikke gått ut i praksis de heller, sier en fortvilet Glomsaas. 

IKKE NOE HJELP Å FÅ: HVL kunne ikke gjøre noe for å legge til rette for Kristoffer. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer.

For Glomsaas sto derfor valget mellom å utsette studiet ved å søke permisjon, avslutte det helt, eller å søke om sykemelding. Han valgte sistnevnte. 

– Jeg fikk en sykemelding av min fastlege der det sto at jeg var for preget av situasjonen til å kunne fungere i praksis. Jeg har derfor fått utsatt praksis fram til juni, noe som jeg synes var en bra løsning. Jeg vil være i praksis. 

– Egen risiko

Prodekan for lærerutdanning, kultur og idrett ved HVL, Gunn Haraldseid, mener det er en risiko man selv velger å ta. 

– Vi har forståelse for at det er vanskelig for alle i samfunnet. Men når en har bestemt seg for å ta en barnehagelærerutdanning må en være innstilt på å gjennomføre det et barnehagelæreryrket krever, sier Haraldseid

Hun mener at som student i praksis, er en å betrakte som ansatt i barnehagen. Videre legger hun vekt på at ansatte i barnehagen kan ikke være hjemme fordi de er for redd å bli smittet, eller for å spre smitte, i en pandemi.

Ikke mulighet til å utsette

Universitet i Sørøst-Norge (USN) hadde en lik smittesituasjon som den i Haugesund, med tiltaksnivå 5A etter påske. De valgte å utsette all praksis for sine studenter med én uke. HVL anså ikke det som en mulighet. 

Prodekan Haraldseid forteller at de lærte av smittesituasjon i høst. Dersom de hadde utsatt praksis så lenge som studentene ønsket, hadde de ikke klart å sende alle studentene i praksis og de kunne stå i fare for å ikke få fullført utdanningen sin. 

– Vi har derfor gjennomført praksis når det har vært vurdert av smittevernsmyndigheten at det er forsvarlig.

Det reagerer Glomsaas på.

– Jeg synes det er ganske ironisk at de ikke kan gjøre det samme som et universitet. De var ikke interessert i å finne en løsning virket det som, sier Glomsaas.

Burde Høyskolen gjort noe annerledes i denne situasjonen? 

– Nei, det tenker jeg ikke. Beslutningen om å sende studenter i praksis til tross for smittesituasjon på ulike nivå er tatt i samarbeid med både nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter og smittevernsmyndigheter, sier Haraldseid.  

Hun understreker at dersom noen er i risikogruppen legger de til rette for dem. Men hvis det er noen som ikke har noen spesielle grunner, så forventes det at de går i praksis, så lenge smittevernsmyndigheten har vurdert at det er forsvarlig. 

– De må vurdere om det er barnehagelærere de vil bli dersom de føler seg utrygg i praksis. Denne gangen er det pandemi, en annen gang kan det være noe annet. Det er risiko i alle yrker, avslutter Haraldseid.  

Splitter studentene

Henrik Waage Tjore er utdannet barnehagelærer og leder av Studenttinget ved HVL. Han har hatt kontakt med flere studenter som skal ut i praksis. 

– Noen forteller om en frykt, mens andre studenter mener det er utrolig viktig at de skal i praksis og er takknemlig for læringsutbytte de får.  

SPLITTER: Lederen av Studenttinget ved HVL ser at saken splitter studentene. ARKIVFOTO: Josef Kosler.

Han forstår at det er en situasjon som kan skape bekymring og ser at dette er en sak som splitter studentene, men føler seg trygg på at høyskolen har gjort det rette. Likevel legger han vekt på at det kunne vært enda tydeligere kommunikasjon. 

– Jeg tror kommunikasjon er viktig, og at studentene forstår hvorfor de er i praksis. Helseutdanningen og barnehagelærerutdanningen er samfunnskritiske yrker og de må holdes åpne. Det er dette de utdanner seg til og da er dette hverdagen. Det her kunne høyskolen vært enda tydeligere på å informere om, sier Tjore. 

Powered by Labrador CMS