Kun to av de nye ministrene har studert i Bergen – Over halvparten har gått på UiO

Tidligere i oktober ble det kjent hvem Jonas Gahr Støre skal ha med seg i den nye regjeringen. Kun to av dem har studert i Bergen. Over halvparten har gått på UiO.

STATSRÅDER. Både barne- og familieminister Kjersti Toppe og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har studert i Bergen. PRESSEFOTO: Senterpartiet/Regjeringen
Publisert Sist oppdatert

Kjersti Toppe (Sp) var i 1992 ferdig utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Siden den gang har hun jobbet som kommunelege i Bremanger og Bergen og vært innvalgt i både Bergen bystyre og Hordaland fylkesting.

Siden 2009 er det imidlertid som stortingsrepresentant og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen hun har markert seg.

Til Studvest sier hun at hun ser tilbake på studietiden i Bergen med glede.

– De første årene var ganske harde husker jeg, med tung teori og stort pensum. Men det gikk bedre etter hvert og det ble veldig artig. Særlig var det givende når vi fikk mer praksis, sier hun og legger til: 

– Jeg fant også mannen min på studiet. Så det var jo egentlig det aller beste. 

LEGE. Kjersti Toppe tok medisinsk embedseksamen ved Universitetet i Bergen i 1992. PRESSEFOTO: Senterpartiet

– Er det noe fra studiet ditt du kommer til å ta med deg inn i den nye jobben?

– Det må være det å sette seg inn i nye tema og dokumenter og klare å ta ut det viktige fra dem.

Fra RV-er til Arbeiderpartiminister

Hvis navnet Marte Mjøs Persen lyder kjent, er det nok fordi hun fram til stortingsvalget i 2021 var ordfører i Bergen. Det var imidlertid ikke i Arbeiderpartiet, partiet hun nå representerer, at hun begynte sin politiske karrieren. Før det var hun nemlig nestleder i Rød Valgallianse, partiet som slo seg sammen med Arbeidernes kommunistparti (AKP) og dannet partiet Rødt i 2007.

Når Persen nå har trådt inn i stillingen som olje- og energiminister i Støres regjering, kan det høres ut som noe ganske annet enn sosiologi, litteraturvitenskap og kultur- og samfunssvitenskap, som var det hun studerte ved Universitetet i Bergen.

Persen forteller derimot at hun absolutt tar mye med seg fra studietiden. Hun trekker i likhet med Kjersti Toppe fram evnen til å tilegne seg ny kunnskap:

– Det tror jeg kan komme godt med, sier Persen.

Hun forteller også at studietiden i Bergen var ei fin tid.

NY MINISTER. Marte Mjøs Persen overtok både posisjonen og kontoret til tidligere olje- og energiminister Tina Bru torsdag i forrige uke. PRESSEFOTO: Olje- og energidepartementet

– I tillegg til å studere en rekke interessante fag, fikk jeg mitt første barn, venner for livet og fikk ta del i studentdemokratiet.

Har du en oppfordring til bergensstudentene?

Engasjer dere i frivillig arbeid, nyt byen og kulturtilbudet. Og ellers: husk å leve livet akkurat passe til at dere klarer eksamen.

Mangfold viktig for legitimitet

I den nye regjeringssammensetningen finner vi blant annet flere jurister, statsvitere og flere med annen samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Felles for de fleste er imidlertid at de har studert ved Universitetet i Oslo.

FORSKER. Signe Bock Seegaard forklarer at mangfold er viktig både når det gjelder meninger og sosiodemografiske kjennetegn.

– I Norge har vi en sterk tradisjon om at enkelte ting er viktige i sammensetningen av en regjering, som geografi, kjønn og til en viss grad alder. Det er også knyttet til erfaring fra arbeidslivet og politikk.

Det sier Signe Bock Segaard, forsker ved institutt for samfunnsforskning. Hun har demokrati, valg og representasjon blant sine fokusområder.

Hun forklarer at mangfold er viktig for legitimiteten til dem som sitter med makten og for at velgerne skal kunne kjenne seg igjen i representantene sine. I tillegg understreker hun at mangfold blant folkevalgte ikke bare handler om sosiodemografiske kjennetegn, men også om et mangfold av meninger.

Når det gjelder mangfold i utdanningsbakgrunnen til statsrådene, tror hun det er viktigere å snakke om hvilken utdanning de har tatt enn hvor de har tatt den.

– Og det er et større skille når vi snakker om de som har tatt høyere utdanning og de som ikke har. For mange velgere vil nok alt av høyere utdanning, uavhengig av studiested, havne innenfor samme kategori.

Kilder: Store Norske Leksikon og regjeringen.no

Powered by Labrador CMS