Kunne spart 99 000 ved å velge annen løsning

– Vi prøver å gjøre det tydelig at vi er et studentdemokrati som er synlig overalt og på alle campus, sier studentleder.

KUNNE SPART. Det hadde kostet 99 000 mindre dersom studenttinget på HVL hadde valgt å ha alle møtene sine i Bergen. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK
Publisert Sist oppdatert

– Jeg foreslo å ha alle møtene i Bergen fordi jeg mente at det var penger vi kunne brukt på studentengasjement i stedet, sier Øyvind Hatland, studentrepresentant i Studenttinget på Vestlandet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Etter at høyskolene i Bergen, Sogn og Fjordane, Stord og Haugesund slo seg sammen til HVL fikk de en logistikkutfordring rundt hvor møtene til studenttinget skulle holdes.

Hatland reagerer på at de har gått for en møteløsning som koster 479 000, når de kunne gått for et billigere alternativ som hadde kostet 380 000,- kroner, altså ved å ha alle møtene i Bergen.

– Synlige på alle campus
ANNET ALTERNATIV. Studentrepresentant Øyvind Hatland ville gått for den billigere løsningen som koster 380 000,- kroner. Han mener de resterende pengene kunne blitt brukt på studentengasjement i stedet. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK

Leder for studenttinget, Jonas Oliver Hui Dahl, mener det er andre hensyn som må prioriteres over de økonomiske.

– Vi har valgt å ha møtene ulike plasser, og ikke bare i Bergen. Det er mye fordi det hadde sendt et sterkt signal om vi hadde hatt alle møtene i Bergen. Vi prøver å gjøre det tydelig at vi er et studentdemokrati som er synlig overalt og på alle campus.

Studenttinget skal i 2018 ha fem møter, der løsningen de har gått for betinger at de blir holdt på samtlige campus.

Hatland mener derimot at demokratiet blir ivaretatt uavhengig av hvor møtene holdes.

– Dersom man reiser en plass, betyr ikke det at man tar campuset på den plassen mer seriøst. Representantene fra ulike campus lyttes til uansett, mener han.

Uenighet innad i studenttinget

Cecilie Engen Fredheim, både representant fra Stord i studenttinget og studentrepresentant i styret til HVL, stemmer i med Hatland.

SYNLIGE. Leder for studenttinget, Jonas Oliver Hui Dahl, mener det er andre hensyn som må prioriteres over de økonomiske.– Vi vil være synlige på alle campus, sier han. ARKIVFOTO: BEATE FELDE

– Jeg stemte for å ha alle studenttingets møter i Bergen. Det er ikke hensiktsmessig at Studenttinget reiser rundt, fordi jeg føler at vi får lite igjen for det i forhold til hvor mye mye penger som blir brukt.

Line Beate Stenberg, studentrepresentant fra Haugesund, mener derimot at det viktig å holde møtene på alle campus.

– Som styrerepresentant vil jeg ha et best mulig inntrykk av studiehverdagen til de som har valgt oss.

Hun legger til at studentene raskt kunne fått et inntrykk av at alle avgjørelser blir tatt i Bergen, om alle møtene hadde blitt holdt der.

– Det at studenttinget også kommer til Haugesund gjør det mer demokratisk i mine øyne. Det gir et inntrykk av at alle tar del i avgjørelsene.

Powered by Labrador CMS