Kunsthøyskolen i Bergen på flyttefot

KiB har ikke avklart hvor de skal flytte. Studentene er tydelige på hva de ønsker.

MÅ FLYTTE: KiBs leieavtale løper ut i 2026. De er alt i gang med flytteprosessen.
Publisert

Det bergensbaserte selskapet EGD Property har nylig overtatt bygget i Marken 37 som i dag huser Kunsthøyskolen i Bergen (KiB). KiBs leieavtale løper ut i 2026 og nå starter prosessen med å finne skolens nye lokaler. 

Etter å ha trosset Bergens snøkaos en fredag ettermiddag ankommer vi KiB og tar en prat med studentene ved skolen om deres tanker og ønsker for nye lokaler.

Ønsker nærhet til KODE

Kristin Lund har troen på at skolen finner nye lokaler for elevene.

– Jeg ønsker at neste bygg ligger i nærheten av sentrum, forteller hun.

TREVERKSTED: Hemmihysen viser villig frem skolens mest populære rom

Casper Follestø tror bygget er vernet og håper ikke at bygget vil bli brukt til luksusboliger.

Hedda Hemmihysen mener at skolens nåværende bygg ikke er så personlig.

– Det er rett og slett for stort til å bli koselig, sier hun, og fortsetter:

– Det kan påvirke studentene ved andreåret og deres portfolio prosjekter, disse brukes gjerne til videre søknader (ved kunstskoler red.anm).

STUDENTENE: Fra venstre: Kristin Lund, Eialin Johanne Hageland Børsild, Casper Follestød, Hedda Hemmihysen

Eialin Johanne Hageland Børslid forteller at den nære tilknytningen til KODE er en god inspirasjonskilde for studentene ved skolen. Børslid uttrykker at skolens gode miljø vil sikre at elever kommer til skolen også i fremtiden og at en endring nå ikke trenger å være uheldig. 

– Det kan påvirke kommende elever, men KiB er veldig personlig og miljøet ved skolen samles til en organisme, så det kan bli både positivt og negativt, forteller Børslid.

Rektor vil lytte

Arne Bakke rektor ved KiB forteller til Studvest at de ønsker at studentene er med i flytteprosessen.

– Vi ansatte vet hva vi ønsker oss, men det er viktig med studentmedvirkning for å vite hva vi trenger neste sted, forteller Bakke.

Bakke forteller at en flytting vil gjennomføres under ferieavvikling for å sikre at studenter og ansatte ikke påvirkes i perioden.

STUDENTMEDVIRKNING: Rektor ved KiB, Arne Bakke, vil lytte til studentenes innspill.

Rektoren har allerede hatt en mulig beliggenhet i sikte en god stund, men det ser ikke ut til å gå skolens vei ved denne anledningen.

– Sølvvarefabrikken er et verneverdig bygg vi gjerne skulle disponert videre, forteller han.

Men Bergen kommune er nå i gang med rivningen av bygget for å realisere park og sykkelsti til sentrum.

Med det kommer Bakke med en oppfordring.

– Bergen burde være en kulturby hver dag, ikke først i 2030. Skal man ha sentrumsnære kulturinstitusjoner må man legge til rette for det.

Powered by Labrador CMS