Ledelsen ved UiB prinsipielt imot akademisk boikott

På styremøtet drøftes det hvordan universitetet skal forholdet seg til akademisk boikott. 

PRINSIPPFAST: Rektor Margareth Hagen er prinsipielt mot en akademisk boikott
Publisert Sist oppdatert

– En samlet dekangruppe er sammen med rektoratet prinsipielt imot en akademisk boikott, sier rektor Margareth Hagen. 

Bakgrunnen for saken er Det juridiske fakultet sin egen avtale med universitetet i Tel Aviv (TAU). Den er det ingen studenter som benytter seg av for øyeblikket. 

Dersom UiB hadde gått inn for å avslutte sine avtaler, og gå inn for boikott, hadde det betydd at ledelsen hadde tvunget det juridiske fakultet til å avslutte sine avtaler, i følge rektoren. Det vil de ikke. 

Uenighet i styret

– Man kan spørre «finnes det ingen unntak?» Vårt argument er at åpner man for ett unntak, vil man kunne åpne for flere. Hvor skal lista da ligge? Spør Hagen retorisk.

Det spørsmålet svarer Jørgen Melve på. Han er styremedlem og hovedtillitsvalgt for NTL, en av de store fagforeningene på UiB.

– Det finnes en grense, sier Jørgen Melve. 

 Den mener han går ved om et universitet aktivt støtter krigføring.

– Aktiv støtte til universitet til statlig virksomhet som er grunnleggende i strid med menneskerettigheter og alvorlige menneskerettighetsbrudd vil for meg være der lista ligger. 

Han følger opp med at han for første gang kan leve med at man ikke skal samarbeide med israelske universitet. 

– Jeg lever med, for første gang i denne type debatter, å lande på at man ikke burde samarbeide med israelske universiteter dersom det kan vises til at de i sin virksomhet aktivt støtter opp under den pågående krigføringen på Gazastripen, sier han. 

– Kan vi bidra på andre måter?

Inga Berre er professor på matematisk institutt og fast styremedlem. Hun er mot boikott, men mener at man må se på hvordan universitetet kan bidra på andre måter. 

– Kan vi bidra på andre måter, for eksempel sette av penger til palestinske forskere og Students at risk? Den type solidaritet er det viktig at vi bidrar til, mener hun. 

Hun følger opp med at man bør kunne se på innkjøp og universitets fond. 

– Jeg er usikker på om vi har noe handlingsrom med tanke på innkjøp, som reguleres av lov om offentlige anskaffelser. Men når det kommer til forvaltningen av fondene våre står vi vel friere. Jeg vil foreslå at vi ser nærmere på dette i forbindelse med okkuperte områder. 

Steinar Vagstad er professor ved institutt for økonomi, og mener en utvekslingsavtale slik Det juridiske fakultetet har kan bære frukter. 

–  Man kan se praktisk på det: Vi har en avtale med TAU med utveksling av jusstudenter. Hva er det verste som kan skje? Det kan komme israelske jusstudenter til Norge som får innsyn i norsk tenkemåte om folkerett og den type ting. Det er ikke ille, det går an å markedsføre som ganske bra. Det er ikke tale om «bosetteruniversitet på vestbredden».

Foreslår å fjerne akademisk boikott som virkemiddel

Etter mye diskusjon fram og tilbake foreslår rektor Margareth Hagen at styret skal votere over følgende vedtak: 

  • Akademisk frihet er en rettesnor for UiB og universitetsstyret. UiB vil ikke bruke akademisk boikott som virkemiddel. 
  • Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å vurdere virkemidler som kan støtte akademiske miljøer eller forskere som er rammet av krigen.

Jørgen Melve tar igjen ordet, og er ikke nådig i sin kritikk. 

– Jeg vil absolutt og totalt reservere meg mot å støtte disse formuleringene. 

– Det ville vært absurd å ikke gå inn for noen spesiell mening, fordi det er et for faglig spørsmål. WTF liksom? Det går en grense en plass. 

Nytt forslag

Etter en pause fra diskusjonen kommer rektoren tilbake med et nytt forslag til vedtak: 

1. Akademisk frihet er en rettesnor for UiB, og ledelsen ønsker ikke å begrense det akademiske faglige miljøets muligheter til akademisk arbeid. Det ligger i universitets desentraliserte organisering at de faglige miljøene selv skal bestemme over denne del av den akademsiek virksomheten. UiBs ledelse vil ikke gjøre vedtak som begrenser den akademiske virksomheten. 

2. Universitetsstyre ber universitetsledelsen om å vurdere virkemidler som kan støtte akademiske miljøer eller forskere som er rammet av krigen. 

Samtlige styrerepresentanter stemmer for forslagene foruten, Jørgen Melve, som vil reservere seg fra å bli med på punkt én. 

Skuffet over vedtak

Førsteamanuensis, Kjersti Aasheim, som har skrevet under på et opprop hvor man ber UiB innføre akademisk boikott av Israel, sier til Khrono at saken som er behandlet ikke er konkret nok. 

– Vi la også fram et forslag til UiB-ledelsen som vi ønsket behandlet i styret. Vårt primære ønske er at UiB avslutter institusjonelt samarbeid med israelske universitet, og at man i tillegg utreder hvilke innkjøpsavtaler UiB har, sier hun til Khrono.

Studentparlamentet er også kritisk og sier til Studvest at å samarbeide med institusjoner som bidrar til krigføring som er i strid med folkeretten knebler prinsippene UiB står for. 

– Vi opplever at universitetsstyret her fraskriver seg ansvaret ved og lemper all beslutning over på fakultetet, sier parlamentsleder Kaja Hovdenak til Studvest, og legger til:

– Vi har forståelse for at fakultetenes autonomi står sterkt, men det bør gå en grense for hvem universitetet samarbeider med. 

Victor Botnevik er en av to av UiBs styrestudenter. Han reagerer på uttalelsene til Hovdenak, og skriver følgende i en e-post til Studvest: 

«Diskusjonen om hvorvidt UiB skal anvende akademisk boikott som virkemiddel, synes jeg er dypt vanskelig. Jeg forstår også at flere er skuffet over det resultatet som styremøtet førte med seg. Viktigst synes jeg likevel er at UiB tar tak i hvordan man bedre skal ivareta ansatte og studenter fra rammede områder, noe som skal behandles alt neste styremøte.

Hva gjelder kritikken fremlagt av leder av Studentparlamentet, så minner jeg på om at vi har kontor vegg i vegg. Ved en fremtidig anledning så setter jeg pris på om SpUiB kommer med sine innspill i forkant av møtet, snarere enn å ta klesvasken i studentpressen.»

Powered by Labrador CMS