Nyhet

Livbøyer, brygge og stige, men ingen badeplass (ifølge kommunen)

Bærekraftstudent mener kommunen burde informere tydeligere om vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann. – Det er både livbøyer og badestiger her, og ingenting sier at dette ikke er en badeplass.

STORE LUNGEGÅRDSVANN: Student mener at vannet er svært forurenset.
Publisert Sist oppdatert

Bergen byr på mange flotte badeplasser, og det finnes mange badenymfer blant Bergens studenter. Men en av de badeplassene som ligger nærmest sentrum ligger ved et forurenset vann, og er faktisk ikke engang en offisiell badeplass.

Studvest har snakket med Finn Corus, som opprinnelig kommer fra Tyskland, men flyttet til Bergen for å gå en mastergrad i bærekraft ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han og flere andre studenter har denne høsten jobbet med et prosjekt der de har dypdykket i rapporter og artikler om blant annet vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann.

Det de fant sjokkerer.

Forurensning i Store Lungegårdsvann

– Vannet i Store Lungegårdsvann er svært forurenset, det inneholder kjemikalier og tungmetaller du ikke vil ha i kroppen, sier Corus. 

Han poengterer at han og de andre studentene som jobber med prosjektet ikke er eksperter, og at de ikke kjenner til akkurat hvor risikabelt det er å bade her. Studentene har ikke selv tatt vannprøver, men har gjennom arbeidet med prosjektet lest rapporter, som Bergen kommune har publisert om den dårlige vannkvaliteten.

De har funnet ut at den dårlige vannkvaliteten skyldes at urenset kloakk som renner ut i vannet, særlig når det regner mye.

Han sier derfor på bakgrunn av den informasjonen de har funnet, at han fraråder å bade her inntil det har skjedd endringer i vannkvaliteten.

Umulig å finne informasjon 

Den tilsynelatende flotte og attraktive badebryggen ved Møllendal er ikke godkjent som en badeplass av Bergen kommune.

– Det er merkelig. Når du går forbi får du jo lyst til å bade, særlig om sommeren. Det ser perfekt ut, sier Corus. Det er både livbøyer og badestiger her, og ingenting sier at dette ikke er en badeplass, legger han til. 

Studvest har vært i kontakt med Bergen kommune som svarer at det ikke er en badebrygge etablert i vannet, men en allmenning på vann.

Kommunen beskriver allmenningen som en solbrygge utstyrt med livbøyer og redningsstiger som er plassert der i tilfelle noen skulle falle ut. 

På Bergen kommune sine nettsider finnes det en oversikt over mange av badeplassene i byen. Her kan du blant annet lese om temperatur og vannkvalitet ved disse, men ikke om Store Lungegårdsvann.

– Grunnen til at det ikke står noe om vannkvaliteten her, er at dette ikke er en tilrettelagt badeplass. Kommunen legger bare ut vannkvaliteten til offentlige tilrettelagte badeplasser på sine nettsider. Det vil bli tilrettelagt badeplass i Store Lungegårdsvann når bystranden står klar, tidligst i 2027, heter det i svaret Studvest har fått av kommunen.

Corus forteller at da de begynte med prosjektet i midten av september var det kun lange og tekniske rapporter de kunne lese på kommunens side om Store Lungegårdsvann. 

– Man kan ikke forvente at folk vil klikke seg inn og lese lange rapporter før de velger å bade. Heldigvis er informasjonen på kommunens nettsider nå blitt mye mer tilgjengelig, nå står det ganske tydelig at vannet er forurenset, og det er bra, sier han. 

Dårlig skilting 

– Det er et lite skilt som sier at vannkvaliteten kan variere, men hva betyr dette? At det varierer mellom bra og veldig bra, eller dårlig og veldig dårlig? Det er umulig å vite, sier Corus, og fortsetter kritikken:

– Vannkvaliteten er dårlig, og du bør virkelig ikke bade der. Hvor vanskelig er det å henge opp et skilt om det? legger han til.

SKILTING: Corus mener informasjonen om den dårlige vannkvaliteten er vag.

Han synes også det er kritikkverdig at det ikke står noe om hvor man kan skaffe seg mer informasjon om vannkvaliteten. 

– Som sagt tar ikke kommunen ansvar for badebryggen, men skiltet er hengt opp av kommunen her. Det er ikke rart at folk blir forvirret. Det virker jo som en badeplass, sier Corus.

Bergen kommune er enig i at teksten på skiltet ikke er så god. Dette har de planer om å forbedre før neste sommersesong. Videre svarer de at det er Miljørettet helsevern, en avdeling i kommunen, som har bedt om at skiltene ble hengt opp for noen år siden, på bakgrunn av prøver som viste at vannkvaliteten i perioder var dårlig. 

– Vi vet at folk bader der og at det er mye god helse og glede i å bade, men folk må kunne ta et informert valg og vite om hvilken risiko det eventuelt kan være, skriver kommunen i sitt svar. 

Utfordrende for internasjonale studenter 

Som internasjonale studenter i Bergen, synes Corus det er frustrerende at det er vanskelig å finne informasjon på engelsk, siden skiltene og alle rapportene er på norsk.

INTERNASJONAL STUDENT: Finn Corus kommer opprinnelig fra Tyskland og studerer bærekraft ved UiB.

– Bergen kommune vet at det er mange internasjonale studenter her og at det er mange turister her om sommeren. Denne informasjonen er og viktig for oss, sier Corus. 

Kommunen svarer at de som sagt har planer om å forbedre informasjonsskiltet til neste sommersesong, og at dette skal inkludere engelsk tekst og lenke til nettsider med mer informasjon. 

Store planer for Store Lungegårdsvann 

Kommunen har et pågående prosjekt for å forbedre vannkvaliteten i Store Lungegårdsvann, blant annet legges det nå ny havbunn. Tidligere i år har kommunen også jobbet for å fjerne mer enn 40 tonn med søppel fra sjøbunnen. Corus er veldig positiv til at kommunen nå aktivt gjør noe for å forbedre situasjonen. 

– Det at kommunen nå gjør noe med problemet viser at de tar situasjonen seriøst. Dette understreker også hvor dårlig vannkvaliteten her er, de hadde ikke satt igang dette prosjektet om det var trygt å bade her, sier Corus. 

Kommunen har en stor plan om ny bystrand og park ved Store Lungegårdsvann.

– I 2018 begynte Bergen kommune med et tilsvarende prosjekt for å bedre vannkvaliteten i Puddefjorden, da det ble gjort en kontrollsjekk i 2022 viste seg at vannkvaliteten ikke var mye endret. Jeg frykter jo at det samme kan bli tilfellet her, sier Corus. 

STORE PLANER: Kommunen skal bygge ny bystrand og forbedre vannkvalitet i Store Lungegårdsvann.

Han påpeker at vannkvaliteten likevel er bedre i Puddefjorden enn i Store Lungegårdsvann. 

Powered by Labrador CMS