Nyhet

Må søke om skjenkebevilling for arrangementer med alkohol

Leder for studieseksjonen sier de har bedt om å få en tydeligere avklaring på reglene lenge. – Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert, mener leder for Realistutvalget.

REGELVERK. Fagutvalgene og foreningene på MatNat har i lang tid hatt tradisjon for å arrangere sammenkomster på fakultetets områder med alkohol etter godkjenning fra ledelsen. Arkivfoto: Silje Fridén
Publisert Sist oppdatert

I en e-post sendt fra Studielederforum til fagutvalgene ved Det matematisk- naturfagvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitet i Begen (UiB) mandag 21. mars presiseres det at det ikke er lov med medbrakt alkohol i UiBs lokaler.

«MN-fakultetet har i flere år hatt en liberal praksis, men har ved ulike anledninger fått signaler om at dette ikke er i tråd med UiBs regler for arealbruk» står det blant annet i mailen.

Det betyr at arrangørene selv søke om skjenkebevilgning fra kommunen for å nyte alkohol på univeritetets områder. Dette koster 400 kroner for hvert arrangement og medfører også regnskapsføring og innkjøp av alkohol som arrangørerer må selge videre.

Mener det er enklere å falle utenfor

Reglene gjelder alle fakultetene, men har vekket spesielt sterke reaksjoner på MatNat-fakultetet.

Der har de ulike fagutvalgene og linjeforeningene hatt tradisjon for å arrangere fester hvor medbrakt alkohol har vært lov inne på seminarrom og klasserom etter direkte godkjennelse fra fakultetet.

Leder for Realistutvalget ved MatNat, Siren Jenssen Økland, synes det er urimelig at UiB skal stramme inn på det sosiale nå. Hun tror utfordringene ved å arrangere samlinger på universitetsområdene kommer til å føre til et mindre inkluderende miljø. 

– Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert. Frem til nå har fagutvalgene hatt åpne arrangementer hvor alle er velkomne, sier hun.

Hun mener at det nå kommer til å bli flere enkeltstudenter som inviterer vennegjengen hjemme hos seg.

– Det kan gjøre det enklere for folk å komme utenfor, særlig i begynnelsen, mener hun.

Vil vurderer støtte til organisasjonene

Ingrid Christensen, leder for studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sier at MatNat-fakultetet har bedt om å få en tydeligere avklaring på reglene lenge.

– Ved semesterstart i fjor fikk vi flere signaler om at reglene ikke blir fulgt opp ved å tillate medbrakt alkohol inne i klasserommene på MatNat. Dette har ikke vært tillatt på andre fakulteter, sier hun.

Christensen synes det på noen måter har vært positivt for den sosiale integreringen å få ha med alkohol på arrangementer i undervisningsområdene, men at de nå ønsker å finne en ny måte å løse dette på.

– Universitetsledelsen er opptatt å skape sosiale muligheter på campus og derfor har hvert fakultet en studentbar med skjenkebevilgning, sier hun.

Forslaget ledelsen kommer med er at studenter, fagutvalg og linjeforeninger selv kan søke om skjenkebevilgning til fremtidige arrangementer og fadderuke.

– Kommer dere til å støtte organisasjonene med ressurser når de nå må søke om sjenkebevilling hos kommunen?

– Vi vil se på dette og gir allerede støtte til Realistutvalget. Dersom de legger det inn i budsjettet, er absolutt dette noe vi vil vurdere, sier Christensen.

Ingen endringer

Assisterende universitetsdirektør, Tore Tungodden, skriver i en SMS til Studvest at det ikke er foretatt noen endringer i regler for skjerping av regler for alkohol på UiB.

– Studentforeninger kan søke om å gjennomføre arrangement med og uten alkohol i universitetets lokaler. Ved søknad om alkohol skal alkoholloven følges, og det er ikke tillat å nyte medbragt. Godkjent skjenkebevilling må derfor foreligge.

Han legger til at han ønsker tett dialog med studentene om hvordan de kan bistå med gjennomføringer av arrangementer innenfor disse rammene fremover.

Sentral kommunikasjonssvikt

– Regelen om alkohol virker ny, men praksisen har ikke vært tydelig kommunisert til fakultatene, sier Oscar dos Santos Kvalsvik.

Han er fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiB.

– Det gjør at fagutvalgene har hatt litt ulike praksiser for arrangementene, legger han til.

Kvalsvik påpeker også at alkoholpraksisen på MatNat har vært ganske liberal, og at instituttene nå har plikt til å bistå fagutvalgene.

– Spesielt fordi mange små fagutvalg har dårlig økonomi, og det nå vil komme flere uventede utgifter for dem som ønsker å arrangere sammenkomster med alkohol, sier han.

– Det er dumt at de kan gå i minus på grunn av en sentral kommunikasjonssvikt. Det er stor enighet om at universitetsområdene er studentenes tilholdssted. Da må UiB vise at vi kan bruke det. Det sier seg selv at ikke alle studentene kan bruke studentbarene, sier han.

Han legger til at de er i dialog med fadderstyrene for å finne ut av hva som skjer i faddderuka, og at det er viktig å tenke på hva studentene ønsker fremover.

DIALOG. Oscar dos Santos Kvalisvik legger vekt på at det er viktig å tenke på hva studentene ønsker fremover. Arkivbilde: Anna Jakobsen
Powered by Labrador CMS