Nyhet

– Man merker at det er forskjell på engasjementet til ulike forelesere

Dette vil Realistlista gjøre for deg.

LAVTERSKEL. Lars Jacob Ruland Jacobsen, listeleder for Realestlista, vil ha flere tilbud for at studenter kan engasjere seg og bygge nettverk.
Publisert Sist oppdatert

Fakta om studentvalget ved UiB

Studentvalget 2022 avholdes 20.-28. april.

Realistlistas kjernesaker: Bedre undervisning, forbedret psykisk helse-tilbud og synligere studentdemokrati.

Onsdag den 20. april klokken 12:00 åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Synligere studentpolitikk

Lars Jacob Ruland Jacobsen er listeleder for Realistlista. Han ser et behov for en partipolitisk uavhengig liste som kan sette studentene fremfor den større partipolitikken. 

– Vi ønsker et synligere Studentparlament. Mange jeg har snakket med har ikke hørt om det en gang. Jeg visste ikke om det selv før jeg satt meg ned med dette nå i vår, sier Jacobsen. 

Han trekker fram sosiale medier som et viktig virkemiddel i Studentparlamentets kommunikasjon.

– Vi ønsker også døgnåpne lesesaler. Folk jobber best på ulike tidspunkt. Den valgfriheten er verdifull for studenter. Dette er en luksus jeg har med mastertilgang, som dessverre ikke alle har, forteller han.

Realistlista ser på psykisk helse som en todelt problemstilling. Delen med psykisk helse-tilbud, altså psykologer og andre tilbud fra Sammen, må styrkes, mener de. Jacobsen peker på kortere ventetid og henvisning til andre psykologer dersom Sammen har fullt.

– Den andre delen er det sosiale livet som har vært dårlig under pandemien, sier Jacobsen.

REALISTLISTA. Listeleder Lars Jacob Ruland Jacobsen.

De ønsker flere lavterskeltilbud som kan være med på å engasjere studenter og bygge nettverk. Dette innebærer å legge til rette for at driften av studentorganisasjoner blir lettere. Her er både lokaler og økonomiske midler spesielt viktig. 

Realistlista ønsker også flere praksisplasser på UiB. Jacobsen mener studenter må ut i arbeidslivet for å finne relevante praksisplasser innen ulike fagfelt. Å få aktivisert studentene med tanke på hva de kan jobbe med etter endt studie er viktig

– Vi ønsker å styrke undervisningen. Vi må ha bedre pedagogiske krav til forelesere og pedagogisk kursing på forelesere. Man merker at det er forskjell på engasjementet til ulike forelesere og interessen de har for å undervise, mener han.

Powered by Labrador CMS