Nyhet

– Man presterer ulikt under ulike forhold, og mange jobber for eksempel bedre om natten

Hva vil Moderat Liste gjøre for deg?

TILBAKEMELDING. Moderat Listes listeleder Fredrik Brogstad mener det å be om tilbakemelding etter satt eksamenskarakter kan oppleves som en barriere.
Publisert Sist oppdatert

Fakta om studentvalget ved UiB

Studentvalget 2022 avholdes 20.-28. april.

Moderat listes kjernesaker: Flere praksisplasser, bedre tilbakemeldinger i vurderingssituasjoner og bedre tilbud for mental helse.

Den 20. april klokken 12:00 åpner den digitale stemmeurnen for årets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB).

I studentvalget stemmes det blant annet over hvem som skal få setene i Studentparlamentet. 24 av 31 seter besittes av studenter som velges gjennom listevalget. Listene kan sammenliknes med politiske partier, og de fleste av dem har en ideologi som kan plasseres på den politiske høyre-venstre-aksen.

Tilbakemelding bør være inkludert

– Vi vil følge det studentene ønsker, og tilbakemeldinger på eksamener og oppgaver har vært for dårlig.

Det sier leder for Moderat Liste, Fredrik Brogstad. Han mener det kan oppleves som en barriere å etterspørre tilbakemelding når man har fått karakteren tilbake. Dermed mener Moderat Liste at tilbakemelding bør være inkludert når studentene får tilbake en karakter.

For listen er det ofså viktig at UiB tilstreber å tilby praksisplasser for de fleste studenter.

– Det er selvfølgelig ikke hensiktsmessig i alle studieløp, men det er en verdifull erfaring og en god inngang til arbeidslivet. Man bør prøve ut vannet før man går ut i det, mener listelederen.

MODERAT LISTE. Listeleder Fredrik Brogstad.

Brogstad peker også på at undersøkelser har vist at praksisplasser har hatt en positiv effekt, og at det er viktig for å komme i kontakt med næringslivet tidlig.

– Vi vil også se på tiltak hvor vi kan fortsette å gi lavterskeltilbud til studentene som nå har vært gjennom en lang pandemi, sier han.

Moderat Liste ønsker også døgnåpne lesesaler på universitetet av hensyn til mangfoldet av studenter.

– Studenter er veldig forskjellige. Man presterer ulikt under ulike forhold, og mange jobber for eksempel bedre om natten, sier Brogstad og legger til:

– Vi vil se på studentene som individer, og vil dekke behovene til den enkelte, istedenfor i grupper.

Powered by Labrador CMS