Ministernes masterfusk gjør studenter mer bekymret 

Professor ved Universitetet i Bergen opplever en tydelig økning i henvendelser fra studenter som er redde for å gjøre feil på eksamen. Forklaringen kan være politikernes fuskesaker.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke noe systematisk kunnskap jeg baserer det på, men jeg oppfatter at det å henvise riktig til kilder er noe studenter er mer opptatt av, sier Anne Lise Fimreite til Studvest. 

Professoren ved Institutt for politikk og forvaltning forteller at hun i vinter har fått flere henvendelser fra studenter enn tidligere. 

– Når du møter studenter i auditoriet, er de opptatt av det. De stiller spørsmål, og henvender seg både på e-post og på MittUiB. 

Fimreite har diskutert temaet med kolleger. De har samme inntrykk: Flere studenter er stresset og redde for å gjøre feil. 

– Å skrive hjemmeeksamen eller en oppgave under tidspress, det er jo stressende. Det at studenter blir veldig opptatt av referanser, kan være en ekstra engstelse for noen. Men da er det viktig at dette apparatet er på plass på forhånd, og at forelesere og seminarledere har trygget i hvordan dette skal gjøres. 

BEKYMREDE STUDENTER: Professor ved Universitetet i Bergen mottar flere henvendelser fra studenter som er livredd for å referere feil.

- Nulltoleranse for plagiat og fusk

Fimreite tror all oppmerksomheten rundt Borch og Kjerkols masteroppgaver kan være en av årsakene til at studenter er mer bekymret for å gjøre feil. 

– Jeg tror studenter er mer bekymret for kildehenvisning og plagiat har fått såpass stor oppmerksomhet i media, forteller hun, og legger til: – Og så tror jeg dette kan ha ført til at jeg som foreleser også vier det ekstra oppmerksomhet. 

Selv har Fimreite nulltoleranse for fusk og plagiering. Hun mener riktig kildehenvisning er en sentral del av den akademiske redeligheten.

– Det er en stor del av det å være akademiker eller student. At man anerkjenner de arbeidene som andre har gjort ved å referere til dem er kjempeviktig. Det vil alltid være viktig, og det har alltid vært viktig. 

Fimreites beste råd 

At det i dag blir rettet et større fokus mot kildehenvisning er ifølge Fimreite positivt på mange måter. Likevel kan det økte presset ha negativ innvirkning på studentene. 

– Det som er dårlig med det er hvis dette bare blir en ekstra stressfaktor.

Professoren mener reglene for referering må internaliseres blant studentene. Det må inn i håndverket som akademikere at de skal være nøye med å referere.

– Så tror jeg også det kan være negativt i den forstand at frykt aldri er en god læremester. 

Har du noen tips til studenter som nå går inn i eksamensperioden og stresser med kildehenvisning? 

– Rådet mitt er å sette seg inn i regler for kildehenvisning. Velg deg ut en referansestil på forhånd, så du slipper å bruke tid på det når du er presset med å besvare oppgaven. Hvis jeg skal referere til en forelesning, hvordan gjør jeg det? Hvis jeg skal referere til en nettside, hvordan gjør jeg det? Sett deg inn i dette på forhånd. 

– Og ikke gå på kompromiss med dette når du skriver oppgaven. Har du tjue minutter igjen, prioriter å være skikkelig med referansene fremfor å skrive en lang konklusjon. Slurv med referansene kan jo føre til at du blir ufrivillig tatt for juks.

Powered by Labrador CMS