Moderat Liste

MODERAT LISTE: Vekk med utenrikspolitikk, inn med pils
Publisert Sist oppdatert

Hva er deres kjernesaker?

– Vår viktigste sak er å legge til rette for studentfrivilligheten og sørge for at det er enkelt å ha det gøy på campus. Dette kan for eksempel inkludere en mer liberal alkoholpolitikk. Den andre kjernesaken vår er å gi studentene mer valgfrihet over hvilke fag de skal ha. Det er mange fag som kunne vært relevante for studiet du går på, men som man ikke får tatt. Til slutt vil vi satse mer fremtidsrettet og sikre at vi skal få en god teknologisk omstilling på universitetet.

Utover å fremme forslag i Studentparlamentet, har dere noen konkrete planer for hvordan dere skal få gjennomført disse tingene?

– Vi vil blant annet gi alle studenter tilgang på Chat GPT, slik som de har gjort på UiO. Dette er bare ett av mange tiltak som vi mener vil gjøre studentenes hverdag både enklere og bedre.

Hva mener du at er studentparlamentet sin viktigste oppgave?

– Vår viktigste oppgave er å ivareta studentene på UiB sine interesser og sørge for at alle får en trygg og god studiehverdag. Vi skal også være studentenes stemme opp mot universitetsledelsen. Hvis man ikke oppfyller det samfunnsoppdraget, så mener jeg at man har gjort noe feil og dette er definitivt et punkt hvor vi kan forbedre oss.

Så du vil si at Studentparlamentet ikke har gjort jobben sin det siste året?

– Absolutt. Det handler ikke nødvendigvis om arbeidsutvalget, men om hvor synlige man er, hvor høy valgoppslutningen er og om universitetsledelsen faktisk hører på oss. Hvis alle hadde stemt ved valget, så måtte de jo ha hørt på oss.

Hva er deres plan for å bli mer synlige?

– Det viktigste er promotering og hvordan man fronter seg selv. Slik som det er nå så fremstår vi litt som et elevråd og at det er kult og flott å sitte der. Vi er nødt til å promotere gjennomslagene våre og fremstå som et sted som faktisk får til noe, slik at folk ser at stemmen deres betyr noe.

Hvilke politiske gjennomslag har dere fått det siste året?

– På Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte fikk vi gjennomslag for at det alltid skal være minst 24 timer mellom hver eksamen, i tillegg til at 18.mai og 23.desember skal være eksamensfrie dager. Dette er saker som Moderat Liste har kjempet gjennom i parlamentet, og vi er kjempefornøyde med at det har blitt nasjonal politikk.

Er dette noe som faktisk vil skje, eller er det kun noe NSO mener på lik linje som økt studiestøtte etc…?

– Jeg har troen på at det kan skje på UiB, ettersom at saken nå skal opp i utdanningsutvalget. Vi finner ut om det går igjennom når de har behandlet saken, men jeg har absolutt troen på at det kan bli en realitet om ikke så alt for lenge.

Et stort problem for Studentparlamentet er at mange ikke forstår forskjellene mellom listene. Hva skiller dere fra de andre listene?

– Vi er sterkt imot alle former for symbolpolitikk. Et godt eksempel er utenrikspolitikk. Vi skjønner selvsagt at folk bryr seg om det, men vi mener at det ikke er noe poeng i at Studentparlamentet skal ha meninger om internasjonal politikk. Så vidt jeg vet er Moderat Liste den eneste listen som mener dette. Vi har også en konservativ ryggmargsrefleks, som betyr at vi mener at noe ikke skal fikses hvis det fungerer. Et eksempel på dette er da det kom forslag om å legge ned Akademika på Studentsenteret. Der var vi den sterkeste stemmen mot forslaget.

SYMBOLPOLITIKK: Moderat Liste er mot alle former for symbolpolitikk

Har du noen andre eksempler?

– Jeg vil også si at Moderat Liste ikke er like styrt av ideologi som noen av de andre listene. Dette gjør at vi kan ivareta flertallet av studentene sine interesser, og ikke kun en minoritet. Vårt ansvar er å tilpasse UiB etter massene, ikke de få.

Er det symbolpolitikk når en liste mener at man burde øke studiestøtten, selv om dette er noe som Studentparlamentet ikke kan gjøre noe med?

– Jeg synes at det er relevant at vi har en mening om det opp mot Velferdstinget og NSO. Derimot, så mener jeg at det ikke er vi i Studentparlamentet som skal jobbe for det. Vårt samfunnsoppdrag er å jobbe for studentene innad på UiB. Alt annet som styres av kommunen, fylket og Stortinget er det Velferdstinget og NSO som skal ta ansvar for.

Hvis dere får en representant inn i arbeidsutvalget. Hvordan vil han/hun jobbe for å best fremme Moderat Liste sine interesser?

– Det viktigste vil være å opprette en klar kommunikasjonsstrategi. Det er mye i studentpolitikken som handler om å ha gode kontakter, og hvordan man utnytter dem. Nesten alt handler om lobbyvirksomhet og god kommunikasjon. Derfor vil det være viktig å sørge for at han/hun har de ressursene de trenger for å ha gode relasjoner og kommunikasjon med personene som de trenger ting fra. Man kan ikke få alt man vil ha, og derfor må man velge hvilke kamper det er verdt å ta.

Vil du si at kommunikasjonen mellom Studentparlamentet og arbeidsutvalget er for dårlig i dag?

– Den er ikke dårlig, men den kunne selvsagt blitt bedre. Det viktigste er at kommunikasjonen mellom arbeidsutvalget og universitetsledelsen er god. Det virker litt som at den ikke er bra nok nå. Vi hadde sannsynligvis fått flere gjennomslag hvis vi hadde snakket mer med universitetsledelsen.

Tidligere nevnte du at en mer liberal alkoholpolitikk er en av deres kjernesaker. Hvorfor er dette så viktig for dere?

– Vi mener at en liberal alkoholpolitikk er en slags personifikasjon av god studentkultur. Hvis man har en god alkoholpolitikk, som ikke inkluderer drikkepress, så tror vi at dette hjelper på følelsen av at man er en del av et fellesskap. 

Tror du at å liberalisere alkoholpolitikken på campus er noe av det viktigste Studentparlamentet kan jobbe for?

– Jeg synes at dette er et av mange punkter vi burde fokusere på, rett og slett fordi det har en overraskende stor påvirkning på livene til mange studenter. Det skal sies at det aller viktigste vi kan gjøre er å fokusere på å gjøre studiehverdagen så fri som mulig for alle studenter, og en liberal alkoholpolitikk er en del av dette. Dette går også litt tilbake på det at vi er bygget på en liberalkonservativ ideologi.

Som du nevnte så er dere mot alle former for symbolpolitikk. Men det står fortsatt i programmet deres at dere vil endre på ting som Studentparlamentet ikke har kontroll over. Dette inkluderer blant annet meninger dere har om noen av Sammen sine tjenester. Hvorfor har dere disse punktene i programmet deres?

– Det er jo slik at, basert på hvor mange representanter man får i Studentparlamentet, så får man delegater på møtene til Velferdstinget (VT). Derfor mener vi at det er hensiktsmessig at vi påpeker hva vi mener og hva vi vil kjempe for der.

Er det realistisk å få gjennomslag for ting som lengre åpningstider i kantiner, flere studentboliger og døgnåpne treningssentre? 

– Ja, det tror jeg. Sammen har ganske lik politikk som Moderat Liste. Vi er enige om mye av dette, så det handler mest om hvordan alt skal finansieres. Da må både Sammen og Velferdstinget jobbe opp mot politikerne for å sikre gode relasjoner som baserer seg på et samarbeid hvor begge kan gi og ta litt.

Din forgjenger gikk hardt ut og sa at man burde vurdere å enten legge ned, eller kraftig reformere hele Studentparlamentet. Er dette noe dere fortsatt mener?

– Studentparlamentet er definitivt modent for en stor reform. Det handler ikke nødvendigvis om hvordan ting fungerer internt, men mer om hvordan vi jobber opp mot andre institusjoner både internt og utenfor UiB. Vi er nødt til å få opp valgoppslutningen slik at vi kan vise at vi representerer en mye større andel av studentene enn vi gjør i dag. Slik som ting er nå så er vi mindre representative enn et elevråd på en ungdomsskole. Det er krise.

Hva med arbeidet opp mot universitetsledelsen?

– Vi må sørge for at samarbeidet er bra og at det er rom for tolkning og dialog. Slik det fungerer i dag så er det litt som om begge sider stanger i en vegg. På den ene siden sier ledelsen at de ikke får gjennomført en sak, samtidig som Studentparlamentet står på motsatt side og sier at dette er den eneste vi vil ha. Da burde vi heller spørre ledelsen om det er noe de faktisk kan gjøre, slik at vi kan prøve å møtes på midten.

Hvordan vil en den enkelte student merke det hvis Moderat Liste får stor innflytelse på Studentparlamentet sine vedtak?

– De vil merke vårt arbeid ved at de får en friere studiehverdag. Bibliotekene, kantinene og treningssentre vil få mindre rigide åpningstider. I tillegg så blir velferdstilbudene bedre.

Powered by Labrador CMS