Nesten en av tre studenter opplever ensomhet

– Det er forferdelig å tenke på hvor mange dette faktisk gjelder, sier studentleder.

TENKE NYTT. Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Nikolai Klæboe, mener vi må tenke nytt rundt ensomhet. FOTO: JULIE GUNTHER
TENKE NYTT. Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Nikolai Klæboe, mener vi må tenke nytt rundt ensomhet. FOTO: JULIE GUNTHER
Publisert Sist oppdatert

Ensomhet blant studenter

  • Nær en av fire studenter savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med.
  • En av seks studenter føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor.
  • Nesten en av tre studenter (29 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på alle de tre spørsmålene som måler ensomhet.
  • Hele 50 055 norske studenter har svart på undersøkelsen, som er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SitSiO og Sammen.
  • Resten av tallene fra SHoT-undersøkelsen skal offentliggjøres i september.

Kilde: Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 og pressemelding fra SiO

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble gjennomført våren 2018. Nå er noen av tallene klare. De viser at nesten en av tre norske studenter ofte eller svært ofte opplever ensomhet.

Dette i form av at de savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert. Dette kommer fram i en pressemelding publisert på Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sine hjemmesider.

– Det er forferdelig å tenke på hvor mange dette faktisk gjelder, sier Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB).

Han mener et av hovedproblemene med disse tallene er at det ikke ser ut til å ha skjedd noen bedring siden forrige SHoT-undersøkelse i 2014.

– Det har blitt gjort tiltak, men det fungerer tydeligvis ikke. Vi må tenke nytt.

Mener det må satses på seminarundervisning

Han forteller at fadderuken er et viktig virkemiddel for å få et sosialt nettverk som ny student. Derfor havner man i en knipe dersom man faller utenfor denne uken.  Klæboe mener derfor at det må satses mer på seminarundervisning.

– Det er den undervisningssituasjonen hvor det er mulig å møte nye mennesker. Det er vanskeligere i en stor forelesningssal, sier han.

Klæboe framhever også viktigheten av at lærestedene støtter opp under studentorganisasjoner, som han mener er viktige møteplasser for studentene.

Oppfordrer studentene til å delta

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener også at tallene er alvorlige.

– Vi må ta vare på hverandre. Det er mange som savner noen å være sammen med. Kanskje kan det være litt skummelt å hilse på studenten ved siden av deg i forelesningssalen, men gjør det allikevel, sier leder i NSO, Håkon Randgaard Mikaelsen, i en pressemelding.

ALVOR. NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen mener ensomhets-tallene fra SHoT-undersøkelsen er alvorlige. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN
ALVOR. NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen mener ensomhets-tallene fra SHoT-undersøkelsen er alvorlige. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Han oppfordrer også alle studenter til å delta ved studiestart og å finne ut hvilke aktiviteter og foreninger som finnes der man skal studere.

– Vi må jobbe med forebygging

Truls- Einar Johnsen, Leder for Velferdstinget Vest (VT), synes tallene er skremmende. Han sier at VT vil fortsette å satse på psykisk helse fremover.

– Psykolog-tilbudet er blitt styrket, og det er bra, men vi må også jobbe med forebygging.

Han trekker frem studenters økonomi, boligsituasjon og tilgang til sosialt nettverk som viktige rammer for å forebygge ensomhet og dårlig psykisk helse.

– Å føle seg isolert og utelatt er alvorlig. Dette må vi alle ta ansvar for å forbedre.

Har du opplevd ensomhet i studietiden? Studvest vil gjerne høre din historie. Gjerne ta kontakt med oss for en uformell prat.

Powered by Labrador CMS