Nyhet

NSO vil øke driftstilskuddet. Det kan føre til høyere semesteravgifter

De har 17 millioner i egenkapital, og foreslår å gi seg selv økte inntekter. – Det er ironisk at NSO klager på at studenter er de som kjenner prisveksten mest, samtidig som de ønsker å kreve mer penger fra studenter, sier VT-leder Ida Lutro.

UENIGHET: På fredagens landsmøte var det stor uenighet om NSO skal øke driftstilskuddet. FOTO: Iben Jorde
Publisert Sist oppdatert

(TØNSBERG): En rekke saker var oppe til debatt da hundrevis av studenter var samlet i Tønsberg i anledning Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. NSO er en landsdekkende organisasjon som er sammensatt av studentdemokratiene ved de norske studiestedene.

De fungerer som et representativt organ for studentene i Norge.

Få saker skapte så stor debatt som styret i NSO sin innstilling om å øke driftstilskuddet. Debatten fant sted fredag kveld. Lørdag morgen ble forslaget vedtatt.

NSOs desidert største inntekt er driftstilskuddet. I 2022 utgjorde det omtrent 17 millioner kroner. Driftstilskuddet er den andelen av hver students semesteravgift som går til NSO. I dag tilsvarer den 32kr. Det ble foreslått å øke denne summen til 33,85kr per semesteravgift, noe som kan lede til høyere semesteravgifter for studenter landet over.

Dette vil øke inntektene til NSO med i underkant av én million kroner.

– Heller pengene til NSO enn i lommene på samskipsnadenes direktører, sa NSO-leder Maika Marie Godal Dam fra talerstolen.

– Kan ikke spørre om penger hver gang noe blir dyrere

Flere av studentpolitikerne fra Vestland har stilt seg kritiske til forslaget. En rekke utsendte delegater fra Bergen talte fredag mot forslaget. Leder for Velferdstinget Vest, Ida Lutro, mener NSO er nødt til å se innover for å skaffe seg midler.

– I en tid hvor prisene øker på tvers av samfunnet, er NSO nødt til å se på nye måter å omstrukturere heller enn å spørre om penger hver gang noe blir dyrere, sier Lutro til Studvest.

– Det er ironisk at NSO klager på at studenter er de som kjenner prisveksten mest, samtidig som de ønsker å kreve mer penger fra studenter, legger hun til.

NSO-lederen: – Vi går ikke rundt og stjeler
BEHOLD PENGENE LOKALT: Velferdstinget Vests Ida Lutro tok fredag til orde mot å øke driftstilskuddet. FOTO: Iben Jorde

Avtroppende leder i NSO, Maika Marie Godal Dam, mener det ikke er hensiktsmessig å sette samskipsnadene eller studentene opp mot NSO.

– Vi jobber mot de samme formålene. Den ene fungerer ikke uten den andre, og jeg tror ikke vi er tjent med å sette hverandre opp mot hverandre, sier hun når hun snakker med Studvest i etterkant av fredagens debatt.

Dam presiserer også at disse pengene ikke tas fra lommene til studentene.

– Det ble hevdet under debatten at NSOs inntekter går direkte fra lommene til norske studenter. Pengene til samskipnaden går også direkte fra lommene til norske studenter. Ingen av oss går rundt og stjeler noen sine penger.

– Kan ikke sende sentralstyret på rundtur til møter i hele landet

Fra tidligere er det vedtatt at NSO skal tilstrebe å ha minimum 50 prosent av et normalårs driftsutgifter i egenkapital. NSO har de siste årene budsjettert med 1,5 millioner kroner i underskudd, med mål om å komme nærmere minimumskravet. I 2022 vil dette tilsi om lag 10 millioner kroner. I 2022 var egenkapitalen på omtrent 17 millioner kroner, hvorav 4 millioner er øremerket til spesielle bruksområder.

Lutro mener at deler av pengene heller bør beholdes lokalt hos samskipnadene.

– Samskipnadene trenger pengene til ting som studenter ser i hverdagen. Billigere kantiner og gratis psykologtimer er ting som studentene etterlyser og vil merke. NSO trenger ikke pengene til å sende hele sentralstyret på rundtur til møter rundt i hele landet.

NSO-lederen er uenig i Lutros innvending mot reiseutgifter og mener at det er viktig for sentralstyret å kjenne til de lokale forholdene rundt om i landet.

– Som en landsdekkende organisasjon er det veldig viktig at vi kjenner til de lokale forholdene, og da er vi også nødt til å ha bakkekontakt med vår egen organisasjon, forklarer Dam.

Hva er konsekvensene?

Videre stiller Lutro seg kritisk til at NSO trenger mer penger, og bekymrer seg for konsekvensene.

– NSO har en egenkapital på 17 millioner kroner og det virker ikke til å være tydelig at det vil gå utover driften deres dersom driftstilskuddet ikke øker. Konsekvensen av økningen kan kunne være en ytterligere økning av semesteravgiften, sier Lutro.

Dam forsvarer på sin side at driftstilskuddet bør økes på bakgrunn av de resultatene de oppnår, og mener at det er viktig for sentralstyret å kjenne til de lokale forholdene.

LEDER: NSO-leder Maika Marie Godal Dam støtter forslaget om å øke driftstilskuddet. FOTO: Iben Jorde

– Med mindre penger vil bli nødt til å redusere noe av aktiviteten vår. Resultatene i form av studietøtte og strømstøtte kan være med å bidra til studentfrivilligheten og gi studentene bedre sjanser til å ta vare på sin egen psykiske helse.

NSO-lederen ønsker å presisere at, til tross for hennes ønske om økning, er det landsmøtet som må bestemme, og at hun er fornøyd med debatten rundt temaet.

Norsk Studentorganisasjon har finansiert Studvests reise og opphold i forbindelse med landmøtet, men har ingen redaksjonell påvirkning.

Powered by Labrador CMS