Professor vil fjerne konteeksamen

– Det ville økt presset på jussen, sier leder av studentutvalgsleder Sausan Hussein.

LITE POPULÆRT: – Dette hadde ikke vært populært, sier Sausan Hussein, leder for studentutvalget ved juridisk fakultet på UiB, om professor Einar Uggeruds forslag om å endre eksamensordningen. FOTO: TORE H. THIESEN.
Publisert Sist oppdatert

– Man må spørre seg selv hvor rettferdig og rimelig dette klageregimet faktisk er. Det som er viktig, er at kvaliteten på sensuren er god, sier Einar Uggerud.

Han er kjemiprofessor ved Universitetet i Oslo, og tar til orde for flere endringer i dagens eksamensordning. Blant annet vil han:

  • Endre karakterskalaen fra A til F til en skala som går fra 0 til 100.
  • Begrense klageretten.
  • Oppheve kontinuasjonseksamen (konteeksamen).
– Mer press uten konte

Uggerud mener disse forslagene kunne spart universitetene for mye ekstraarbeid. Forslagene får Sausan Hussein, lederen av studentutvalget ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, til å reagere. Hun er enig i at undervisningen må være i fokus, men deler ikke professorens entusiasme rundt avlivningen av konteeksamen.

– Ved jussen får man kun fire muligheter til å forbedre karakteren. Konteeksamen er en ekstra mulighet til å ta opp fag som ikke gikk slik man skulle ønske, sier Hussein.

Hun mener presset hadde økt, spesielt på jussen, dersom man kvittet seg med den ordningen.

– Og presset er nok så stort her allerede, sier hun.

Vil veilede sensorene

I høst sendte Kunnskapsdepartementet ut et forslag om obligatorisk sensorveiledning, et tiltak som skal gjøre at sensuren fra to forskjellige sensorer ikke skal variere så mye.

I tillegg ble det foreslått at institusjonene må vurdere sensuren dersom det oppstår et karakteravvik på to eller flere karakterer mellom den opprinnelige karakteren og karakteren til klagesensuren.

Uheldig å begrense klageretten

Hussein mener sensorveiledning er veien å gå. Hun stiller seg i alle fall ikke bak Uggeruds forslag om å begrense klageretten.

– Det hadde vært svært uheldig. Ved jussen på UiB er det kun én sensor som vurderer eksamen, og tilliten til sensuren er heller ikke veldig høy blant studentene. Klageretten gjør at man kan være trygg og sikker på den endelige karakteren, sier hun.

Hun legger til at den også avdekker eventuelle feil i sensurkorpset, og støtter departementets forslag om å vurdere sensurvedtaket dersom avviket er for stort.

– En vurdering er nødvendig dersom det er store hopp i karakterene som blir gitt fra ordinær sensur og klagesensur.

Vil fjerne eksamensredselen

I tillegg til å ville begrense klageretten og fjerne muligheten for konteeksamen, mener Uggerud at et annet karaktersystem ville gjort susen.

– Dersom man får en poengsum mellom 0 og 100, så kan man finne middelverdien ved å regne den ut ifra alle eksamenene kandidaten har tatt i løpet av studiene, sier han.

Uggerud mener dagens karaktersystem gjør at fokuset på læring må bukke under for redselen rundt eksamen.

– Studenter kommer til meg i august for å forhøre seg om hva de får på eksamen. Min oppgave er å øke gleden rundt læring, det er jo det som er gøy, sier Uggerud.

Powered by Labrador CMS