Rektorvalgkampen ved UiB er i gang

Dette er hva de konkurrerende rektorkandidatene Oddrun Samdal og Margareth Hagen og deres rektorater vil gjøre for deg som student.

VALG. Oddrun Samdal og Margareth Hagen kjemperr om å bli UiBs nye rektor. Fra venstre: PRESSEFOTO: Eivind Senneset. ARKIVFOTO: Andrea Olsen.
Publisert Sist oppdatert

Årets valgmøte og kandidatpresentasjon for rektorvalget ved Universitetet i Bergen (UiB) ble holdt onsdag denne uken. Det ble sendt som stream for offentligheten i dag, fredag den 19. februar.

Nåværende viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, går til valg med sin prorektorkandidat Nils Gunnar Kvamstø.

Midlertidig rektor og tidligere prorektor, Margareth Hagen, stiller med sin prorektorkandidat Pinar Heggernes.

Samdal og Hagen kommer begge fra rektoratet til nylig avgåtte rektorat Dag Rune Olsen.

KANDIDATPRESENTASJON. Valgmøtet som ble sendt fredag 19. februar markerer starten på rektorvalgkampen ved UiB.

Journalisten Hilde Sandvik ledet kandidatpresentasjonene og den påfølgende debatten.

Under sendingen ble de konfrontert med både forhåndsstilte spørsmål og spørsmål fra Sandvik. Rektorkandidatene fikk avslutningsvis holde hver sin appell.

Studvest tok en prat med kandidatene i etterkant, for at de kunne tydeliggjøre hvordan deres program vil påvirke studentene.

Studentleder inn i ledergruppen

Hvorfor skal UiB-studenten stemme på dere?

– Vi setter utdanning høyt, og i vårt program er vi vært opptatte av å fremheve at studentene skal merke at de er på et universitet hvor det drives forskning i alle miljøer, sier Hagen.

Hun legger også til at de skal spesielt skal legge til rette for tverrfaglighet og mer digital kompetanse inn i studieprogrammene.

DIGITAL KOMPETANSE. I Hagens program kommer det tydelig frem at de vil satse på digitalisering.

Samdal svarer at de er opptatte av å styrke studentdemokratiet og oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin.

– Studentenes stemme er viktig, og derfor har vi sagt at vi ønsker å ha studentparlamentets leder inn i vår ledergruppe slik at vi sikrer god samhandling.

Viktig med åpne fellesarealer

Det har vært et annerledes år, og mange har hatt en tøff start på studietilværelsen. Tall fra Studiebarometeret viser at flere studenter føler seg mer ensomme, og fire av fem savner det sosiale miljøet.

På spørsmål om hvilke tiltak de vil iverksette for å styrke den psykiske helsen, svarer begge at det vil tas tak i.

Samdal understreker viktigheten av å være godt integrert i studiemiljøet sitt og muligheten til å skaffe venner.

– Det er viktig for oss at vi har sterke og gode studentorganisasjoner som kan gi tilbud på ettermiddagstid, og at studentene engasjerer seg i studentlivet utenom de fagtilbudene som universitetet gir, sier hun.

SOSIALT MILJØ. Samdal og Kvamstø legger vekt på viktigheten av studentorganisasjoner og å være del av et studiemiljø.

Hun legger til at de vil støtte organisasjonene med arealer og smittevern så lenge vi står i en pandemi, slik at de kan fokusere på innholdet sitt.

Heggernes fra “Team Hagen” sier at det er viktig at de kan holde fellesarealene åpne, selv når man må ha digital undervisning.

Hun trekker spesielt frem at det har vært krevende for årets førsteårsstudenter, som ikke har fått møtt hverandre skikkelig.

– Samtidig som vi skal ta godt vare på de nye studentene som starter, må vi ta oss ekstra godt av andreårsstudentene, slik at de kommer godt inn i det fysiske miljøet. De må jo først nå oppleve hva det egentlig betyr å være på et universitet, sier Heggernes.

Studentarbeidsplasser og forskning
VANSKELIG START. Hagen og Heggernes ønsker å ta ekstra godt vare på andreårsstudentene også til høstens studiestart.

Ved spørsmål om hva som tydelig skiller dem fra det andre “laget”, svarer begge at de vil prioritere det fysiske universitet og flere studentarbeidsplasser.

Heggernes trekker frem at de ønsker flere, gode og moderne læringsrom og laboratorier.

– I universitetssamfunnet kan studentene møte hverandre fysisk og møte forskere og fagpersoner. Det blir en god interaksjon mellom studentene og fagmiljøene, forteller hun.

Samdal legger vekt på at de vil sikre gode tilbud til studenten gjennom samarbeid med studentsamskipnaden Sammen.

Kvamstø og Samdal trekker også frem at de vil styrke studentenes mulighet til til å delta i forskning i alle fagmiljøer.

– Vi ønsker at studentene kan komme tettere på forskningsgruppene og få delta i disse.

Powered by Labrador CMS