Ruben Wespestad

RUBEN WESPESTAD: Studenter er godt tjent med å vite hva som foregår i universitetsstyret
Publisert

Hva er dine kjernesaker?

– Den viktigste saken er å skape et bedre bindeledd mellom studentutvalgene og universitetsstyret. I dag har ikke majoriteten av studentene, selv ikke studentutvalgene god nok innsikt i hva som foregår i universitetsstyret. Jeg kommer selv fra realistutvalget, og mener at alt for få har kunnskap om hva slags påvirkning universitetsstyret kan ha. Jeg ønsker å sørge for at studentmassen blir opplyst om hvilke saker som blir tatt opp og diskutert, slik at flere kan komme med forslag og innspill. Jeg vil snakke med studentutvalgene for å høre deres meninger, ønsker og hva de vil ha gjennomslag for. 

– Den andre hjertesaken min er lengre åpningstider for lesesaler og bibliotek. Dette er mindre ressurskrevende tiltak som jeg mener er mulig å oppnå, og som er viktig for studentene.

Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Jeg kommer til å være tilpasningsdyktig og ta større hensyn til studentenes meninger. Hvis meningene endrer seg i løpet av året vil jeg alltid at konsensusen til studentene skal komme frem.

– Jeg har også tenkt å besøke alle studentutvalgene for å formidle videre hva som blir tatt opp på møtene, og for å høre hva de ønsker at skal vektlegges i diverse saker. I starten vil jeg også legge mer fokus på hva universitetsstyret er, og hva en kan få gjennomslag for der.

En stor del av problemet til både universitetsstyret og Studentparlamentet er at synligheten er for lav. Hvordan har du tenkt å jobbe for å bli mer synlig?

– Jeg har tenkt å besøke alle studentutvalgene for å formidle videre hva som blir tatt opp på møtene, og for å høre hva de ønsker skal vektlegges i diverse saker. I starten vil jeg også legge mer fokus på hva universitetsstyret er, og hva en kan få gjennomslag for der.

Vil besøke alle studentutvalgene

Hvis du vinner valget, hvordan vil studentene kunne merke det?

– Studentmassen vil merke mer kontakt og informasjon. Sakene som kommer opp til universitetsstyrets saksliste skal studentene kunne få mulighet til å diskutere og sette seg inn i, selv på kort tidsfrist.

Valget nærmer seg. har du gjort noen spesielle forberedelser?

– Jeg ser frem til å dra ut på valgtorg på de forskjellige fakultetene og snakke med studenter. Jeg er klar for å presentere mine viktigste saker og høre på hva studentene har å si. Og selvsagt noen vafler for å få samtalen i gang, det er alltid viktig.

Powered by Labrador CMS