Så mye betaler Raftostiftelsen sine praktikanter

I en rapport Studvest har fått tilgang til, går det frem at én tidligere praktikants totalbelastning i løpet av en er estimert til 52 timer.

Publisert Sist oppdatert

5.900 kroner for 60 timers arbeid månedlig, eller 98 kroner og 33 øre per time om du vil. Det er kompensasjonen Raftostiftelsen tildeler sine egne praktikanter, viser en arbeidsavtale Studvest har fått tilgang til. I sin egen stillingsannonse omtaler stiftelsen betalingen som et stipend. Praktikantenes arbeidsoppgaver innebærer blant annet å undervise på Utøya og å utvikle undervisningsopplegg. 

Stiftelsen deler ut Raftoprisen årlig. I år gikk den til Defence for Children Palestine (DCIP). 

– Prisen går til en aktør som fremmer menneskerettigheter, ifølge stiftelsens egne nettsider. 

Endring etter rapport

Før var praktikantordningen til stiftelsen ulønnet. I en internrapport som problematiserte ordningen, datert 2020, står det at flere slet økonomisk som følge av arbeidet. Arbeidet i stiftelsen påvirket blant annet den betalte deltidsjobben enkelte hadde. Én oppgir å måtte motta økonomisk støtte fra familien, mens en annen fant det nødvendig å bo hjemme hos sin familie. 

«Rart med en menneskerettighetsorganisasjon som ikke lønner», er en annen tilbakemelding. 

Det var ikke før i 2020 at Raftostiftelsen begynte å lønne sine praktikanter.

– Vi innførte stipendet etter at rapporten kom. Men dette var noe som ble vurdert i tiden før også, sier leder Jostein Hole Kobbeltvedt ved Raftostiftelsen til Studvest. 

Han forteller at ordningen har vært i kontinuerlig utvikling:

LEDER: Jostein Hole Kobbeltvedt i Raftostiftelsen forteller at stipendordningen ble innført etter den interne rapporten. PRESSEFOTO: Ingrid Festervoll Melien/Raftostiftelsen

– Den rapporten var en gjennomgang av hvordan praktikanter har opplevd ordningen, og den ga viktige innspill til hvordan ordningen skal utvikle seg.

Slik fungerer ordningen

Kobbeltvedt forteller at ordningen er en mulighet for studenter til å engasjere seg i menneskerettighetsarbeid. Ordningen skal være en vinn-vinn, sier han, og forklarer: 

– I løpet av året går praktikantene gjennom et systematisk opplæringsprogram, sier han og gir uttrykk for at ordningen kan være et godt supplement til et studieløp.

Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot undervisning og utdeling av Raftoprisen.

– Så har vi en stipenddel for at studentøkonomien er blitt verre. Denne er løftet inn i tillegg til systematisk opplæring. Dersom man ikke har andre inntekter i løpet av et år, ligger den innenfor frikortgrensen, sier Kobbeltvedt. 

Det finnes ingen generell minstelønn i Norge, men det finnes lønnstrinn for personer ansatt i staten. Dette er en ordning som blant annet gjelder for frikjøpte studenter i studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen. De mottar lønn på det laveste statlige lønnstrinnet, som utgjør en timelønn på 163 kroner.

«Sak for Arbeidstilsynet»

En respondent i undersøkelsen oppgir å ha en 60 prosents deltidsjobb ved siden av studiene og praktikantarbeidet. Det tilsvarer 22,5 timer basert på en normal arbeidsuke. I rapporten estimeres det at denne respondenten hadde en totalbelastning på 52 timer i uken med praktikantarbeid og vanlig studieuke. 

«Det ville vært en sak for Arbeidstilsynet dersom belastningen ikke var spredt mellom studier, jobb og praktikantstilling», heter det i rapporten. 

Kobbeltvedt forklarer at dette var informasjon de først fikk gjennom undersøkelsen. 

– Det viser hvor viktig det var å gjennomføre den, sier han. 

Ifølge Kobbeltvedt har ordningen hele tiden vært innenfor gjeldende lovverk. 

– Når det gjelder hva praktikanter gjør utenom studier og praktikantarbeidet, er det begrenset hva vi kan hindre dem i å gjøre. 

Hyklersk?

Mot slutten av rapporten problematiseres gratisarbeidet: 

«Det kan oppfattes som hyklersk å være en menneskerettighetsorganisasjon og ha ulønnede praktikanter», påpeker en av deltakerne fra spørreundersøkelsen.

STUDENTER: Menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen hadde tidligere ulønnede praktikanter. FOTO: Liv Mari Lia

Kobbeltvedt forteller at det var vanlig praksis å tilby praktikantstillinger uten kompensasjon. 

FREDSPRIS: Slik så det ut da fjorårets raftopris ble delt ut. FOTO: Tekla Vollen (arkiv)

– Nå har tidene endret seg, og vi har siden 2021 tilbudt et månedlig stipend. 

I 2023 betales Raftostiftelsens praktikanter under 100 kroner i timen for arbeidet som tidligere var ulønnet. 

Studvest har vært i kontakt med Norsk tjenestemannslag (NTL) som har tariffavtale med Raftostiftelsen. De henviste til tillitsvalgt June Naustdal i Raftostiftelsen. Hun henviste Studvest til daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt.

Powered by Labrador CMS