Sara Helene Lund-Tønnesen og Thomas Helland-Hansen

SARA HELENE OG THOMAS: Universitetet må ta klimakampen og situasjonen på Gaza på alvor
Publisert Sist oppdatert

Hva er kjernesakene deres?

– Kjernesakene våre handler i hovedsak om å nå målet om et klimanøytralt UiB i 2030 og å være et solidarisk universitet. 

Kan dere være mer spesifikke når det kommer til solidaritet?

– Når det kommer til solidaritet så vil vi at universitetet både skal forske på og uttale seg oftere om menneskerettighetsbrudd når det skjer. Vi er blant annet forkjempere for en akademisk boikott av Israel, noe som er svært viktig for oss.

Utover en akademisk boikott, hva mer kan UiB gjøre for å påvirke konflikten mellom Israel og Palestina?

– UiB både kan og burde fordømme Israel sine handlinger, og vise at vi står på folkeretten sin side. Derfor vil vi også at universitetet ikke skal kjøpe varer fra land som bryter folkeretten.

Har dere noen eksempler på varer som kjøpes fra land som bryter folkeretten?

– De fleste datamaskinene på universitetet er kjøpt inn fra HP. Dette er et firma som har sterk tilknytning til Israel.

Så dere vil finne en ny leverandør av datamaskiner?

– Det er ikke slik at vi bare skal kaste alle HP-maskinene som vi har. Vi vil at det ikke skal kjøpes nye maskiner fra HP når de nåværende maskinene må skiftes ut.

Hvordan vil dere oppnå målet om et klimanøytralt UiB innen 2030?

– Det er seks år til, og for å være ærlig så ligger vi ikke spesielt godt an. Da handler det blant annet om å gjøre lokale inngrep på campus, men også å sette krav om at innlandsreiser for de ansatte burde gjennomføres på en bærekraftig måte.

Er det realistisk å nå klimamålet?

– Vi tror at det er realistisk hvis vi faktisk prøver. Det er viktig å sette klimahensyn over kostnadshensyn.

Vi har sett litt nærmere på programmet deres og der står det at dere vil unngå diskriminering på UiB. Kan dere utdype hva dere mener med dette?

– Vi ser på diskriminering som et veldig bredt begrep. Det handler blant annet om avkolonisering av akademia og pensum, hvor vi vil jobbe for at det ikke kun er hvite europeiske menn som blir prioritert på pensumlistene.

Offensive og i opposisjon

Hva skiller dere fra motkandidatene deres?

– Vi er nok litt mer i opposisjon enn våre motkandidater. De som sitter nå gjør en god jobb, men det betyr ikke at det ikke er andre som kan gjøre en bedre jobb. Vi er nok litt mer offensive.

En stor del av problemet til både universitetsstyret og Studentparlamentet er at synligheten er for lav. Hvordan har dere tenkt å jobbe for å bli mer synlige?

– Som styrestudenter har vi som mål å være åpen om de valgene vi tar og arbeidet vi gjør. Vi skal alltid ha en åpen dør slik at studenter kan komme med innspill til oss. Vi har også opprettet sider på sosiale medier som vi har tenkt å bruke etter valget. Vi vil jobbe sammen med de andre tillitsvalgte for å fremme arbeidet de gjør. Vi må også, sammen med Studentparlamentet, jobbe for å finne løsninger på problemene vi har med synlighet.

Powered by Labrador CMS