Skal arbeide med KI og praksisplasser

Andrea Grutle mener de viktigste sakene for Studenttinget fremover kommer til å være forbedring av praksis på høgskolen og studentmedvirkning i utforming av regelverk for kunstig intelligens.

NY LEDER: Den nyvalgte lederen. Andrea Grutle vil sikre kvalitetsikring av praksisplassene og få med studentene p utforming av KI-regelverket.
Publisert Sist oppdatert

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved HVL, som vedtar overordnet politikk på vegne av studentene. Representantene kommer fra høgskolens fem campus og fordeles slik: 10 fra Bergen, 5 fra Førde/Sogndal og 5 fra Stord/Haugesund.

Den nye lederen studerer til vanlig sykepleie på campus Stord. Grutle har sittet som studentting-representant de siste to årene, og har dermed fått et godt innblikk over arbeidet som gjøres i Studenttinget. 

Utfordringer knyttet til praksis 

Grutle mener de viktigste sakene for Studenttinget fremover kommer til å være forbedring av praksis på høgskolen og studentmedvirkning i utforming av regelverk for kunstig intelligens (KI).

Hun mener at det finnes enkelte praksisplasser per nå som ikke gir god nok kompetanse, selv om dette ikke gjelder alle. 

– For å forbedre praksis-situasjonen er det nødvendig å kvalitetssikre praksisplassene, slik at de gir best mulig utbytte for studentene.

Videre utdyper hun at det også er mange som blir sendt langt vekk fra studieplassen, noe som kan resultere i at flere studenter betaler dobbel leie for en periode.

Studenter må kobles på utforming av KI-regelverk

Den påtroppende lederen sier at det i tiden fremover vil bli viktig å få til et godt regelverk for kunstig intelligens. Grutle trekker frem at HVL nå har en arbeidsgruppe som jobber med KI, men hun mener det er viktig at studentene kobles på i større grad.

For å bedre hverdagen til studentene på HVL, trekker Grutle frem synlighet som et viktig punkt.

– At studentene vet at vi finnes og kommer til oss med problemer, er viktig for at vi skal kunne forsøke å løse dem. 

Problematikk knyttet til lærer- og sykepleierutdanningene

Grutle forteller også at det er viktig at campusene på HVL styrkes. Samtidig sier hun at det er mange utdanninger ved HVL som er bundet til nasjonale rammer, som sykepleie og lærer. I Studenttingets resolusjoner for 2024 står det at «de særegne opptakskravene til lærer- og sykepleierutdanningene må fjernes» og at «HVL må arbeide opp mot sentrale styresmakter for at de egne opptakskravene til lærer- og sykepleierutdanningene skal fjernes.»

– Innenfor disse yrkene er det i dag flere utfordringer. Jeg håper Studenttinget kan bidra med fremtidige løsninger, som kan gjøre det bedre for studentene.

Powered by Labrador CMS