Nyhet

Slik er studiestarten

Lurer du på hvordan din studiestart blir? Dette er reglene for de ulike studiestedene akkurat nå.

ÅPENT. Korona påvirker studiestarten, men lesesaler forblir åpne. Arkivfoto: Silje Fridén
Publisert Sist oppdatert
Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Tilgjengelighet

HVL opplyser på sine nettsider at campusene vil være åpne i oppstartsperioden, med smittevern. Dette innebærer at bibliotek, fellesareal og grupperom vil være tilgjengelige for studenter.

Prorektor for undervisning ved HVL, Anne-Grethe Naustdal, påpeker at det er viktig for HVL å holde campus åpent. Hun forteller at det nå er lite trykk på campus og god plass.

– Vi håper flere studenter kommer tilbake til campus nå. Det er viktig for kvaliteten i studiene, for studentene, det sosiale og for motivasjonen, sier Naustdal.

Undervisning

All undervisning vil være digital i hele januar måned. Om det gjelder ferdighetstrening, simulering og laboratorieøvinger, kan det gjennomføres fysisk med smittevern. Det samme gjelder turer, ekskursjoner og annen undervisningsaktivtet utenfor campus.

Eksamen

Alle eksamener, både skriftlige og muntlige, vil bli gjennomført digitalt. Unntaket er eksamener for praktiske ferdigheter. De må da også gjennomføres med smittevernstiltak. Praksis vil bli gjennomført som planlagt.

Norges Handelshøyskole (NHH)

Tilgjengelighet

NHH-studentene har full tilgang på campus, opplyser prorektor for utdanning ved høyskolen, Stig Tenold.

Arkivfoto: Henrik M. Sylliaas

Per nå er det ikke satt opp noen fysiske sperringer for å markere avstand, da det er få som brukes lesesalene så tidlig i semesteret.

– I går var det fire studenter på tre lesesaler. Men når flere kommer på campus, må vi gjøre noen endringer, sier Tenold.

Undervisning

Alle forelesningene på høyskolen vil holdes digitalt inntil videre, men de vil bli fysiske så snart som det er mulig. 

– Vi venter på avklaringer fra myndighetene, som tidligst vil skje på fredag.

Universitet i Bergen (UiB)

Tilgjengelighet

UiB-studenter har normal tilgang til campus ved semesterstart 2022. Det vil si at lesesaler, bibliotek, øvingsrom, atelier, verksteder, laboratorium og andre fellesarealer vil være åpent for studenter med godt ivaretatt smittevern. Det skriver universitetet. 

– Vi får vite på fredag om vi kan slå over på fysisk, og er klare for dette på kort varsel, sier prorektor for utdanning ved UiB, Pinar Heggernes.

Arkivfoto: Aurora Åsheim

Forelesning og undervisning

Hovedparten av undervisningen vil foregå digitalt i starten av semesteret, men dette vil omlegges til fysisk undervisning ved lettelser i tiltak. Det vil også legges opp til fysisk undervisning i mindre grupper der det er mulig å gjennomføre med forsvarlig smittevern.

Heggernes opplyser om at lesesaler og biblioteker i dag har halv kapasitet for å overholde avstandskravet.

Eksamen

Der det er faglig forsvarlig vil eksamen, i starten av semesteret, i hovedsak gjennomføres digitalt. De eksamener som må gjennomføres fysisk vil bli avholdt med to meters avstand mellom plassene i eksamenlokalet.

NLA Høgskolen

Tilgjengelighet

Campusene er åpne, og både bibliotek, lesesaler, fellesareal og grupperom er tilgjengelige. Det skriver NLA Høgskolen på sine nettsider.

Undervisning

Undervisning som er avhengig av å gjennomføre praktisk ferdighetstrening, kan gjennomføres fysisk som planlagt etter nyttår. Det forutsettes at avstandskravet på en meter og andre smittevernråd overholdes. Maksimalt antall studenter i gruppe er 25 studenter.

Arkivfoto: Andrea Olsen

All annen teoriundervisning blir digital i perioden 3. til 28. januar.

Gjennomføring av praksis må reguleres etter nasjonale retningslinjer og føringer fra praksisansvarlige ved NLA.

Prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, Amund Langøy uttaler på NLA sine nettsider at mer informasjon om hvordan vårsemesteret blir, vil de komme tilbake til i midten av januar.

BI  

Tilgjengelighet

Direktør ved BI i Bergen, Elisabeth Seim, forteller at BI vil ha åpent campus fremover. Dette inkludert biblioteker. 

– Vi har satt opp noen skilt som sier at man må holde avstand for å ivareta generelle smittevernregler, sier Seim. 

Undervisning: 

Digital undervisning vil holdes frem til 28. januar for heltidsstudenter, og frem til 23. januar for studenter på videreutdanningsprogrammer.

Arkivfoto: Johanne Marlene Hansen

Når smittesituasjon tillater det, ønsker BI å tilrettelegge for fysisk undervisning på campus, skriver BI på sine nettsider.

Seim legger til at de følger med på situasjonen og avventer beskjeder fra regjeringen.

VID

Tilgjengelighet

VIDs campus holder åpne så lenge det er mulig innenfor gjeldende smittevernregler. IT-brukerstøtte, kantiner, bibliotek, og servicetorg er åpne som vanlig.

– Campus er åpent og i bruk av studentene, forteller prodekan Anita Lyssand.

Hun forteller at det legges opp til at smitteverntiltak blir tatt hensyn til som det har blitt gjort hele pandemien.

Undervisning

Frem til 20. januar vil undervisning hovedsakelig foregår digitalt. Det vil være noen fakultetsvise unntak og unntak for ferdighetstrening.

Arkivfoto: Nora Elvestad Reisnes

– Vi avventer for å se hva vi gjør videre med tanke på undervisningen, opplyser Lyssand.

Praksis i Norge vil inntil videre fortsette som planlagt, men det vil skje noen endringer i utenlandsopphold. Eventuelle justeringer vil studentene få beskjed om fra fakultet/studieprogram.

Eksamen

Eksamener ved VID vil i all hovedsak gjennomføres digitalt, med unntak av praktiske fag.

– Det vil bli avholdt en praktisk eksamen på mandag på campus, legger Lyssand til. 

Noroff

Tilgjengelighet

Campus Manager ved Noroff Bergen, Iselin Skudal. forteller at Noroff oppfordrer til hjemmekontor, men at campus er åpen for de studentene som trenger det. Utstyr og labplasser er tilgjengelig for studentene.

– Vi vil omlegge til mer fysisk med en gang vi får lov til å det, sier Skudal.

Undervisning

Undervisning foregår digitalt. Noen klasser på enkelte fag som ikke kan gjøres hjemmefra, gjennomføres fysisk.

Høyskolen Kristiania

Tilgjengelighet

Vi har ikke stengt campus. Bibliotek, leseplasser og arbeidsplasser er åpent som vanlig, sier avdelingsleder ved Høyskolen Kristiania, Vibecke Osfoss.

Illustrasjonsfoto av Noroffs nye lokaler på Møhlenpris. Illustrasjonsfoto: Bredalsmarken 15 AS

Studentene må følge smittevernsreglene som har vært pålagt under pandemien, men de forholder seg til avstandskravet fra myndighetene.

Undervisning

Undervisningen på Høyskolen Kristiania blir digital i januar.

– Vi har lagt opp til dette hele januar, men er åpent for å endre det dersom vi får andre pålegg fra myndighetene, sier Osfoss.

Hun sier at de før jul bestemte seg for digital undervisning i januar for å gi studentene forutsigbarhet.

Bergen Arkitekturhøgskole (BAS)

Tilgang til campus

Arkivfoto: Silje Fridén

Campusområdet på BAS åpnet den 3. januar.

Den overordnede intensjonen er å ha campus åpent for alle studenter i løpet av vårsemesteret. Det skriver de på sine nettsider.

Forelesning og undervisning

Bergen Arkitekturhøgskole (BAS) opplyser på sine nettsider at de vil avholde digital undervisning de to første ukene av semesteret.

Det vil være mulig å gjennomføre undervisning i mindre grupper om 2 meters avstand kan overholdes.

Powered by Labrador CMS