Slik forholder studiestedene seg til kunstig intelligens

Både norske og internasjonale utdanningsinstitusjoner er godt i gang med å implementere kunstig intelligens som en del av studiehverdagen. Bruken av generative språkmodeller kan føre til utfordringer, mener Lars Magne Lundheim ved NTNU.

ULIK TILNÆRMING: De offentlige utdanningsinstitusjonene i Bergen har valgt forskjellige tilnærminger til bruken av kunstig intelligens. FOTO: Studvest (arkiv)
Publisert Sist oppdatert

Bruken av Chat GPT blant norske studenter har sett en kraftig økning de siste årene. Nå benytter hele 27 prosent av studentene tjenesten ukentlig, ifølge en undersøkelse fra Sentio.

Vi har spurt de største studiestedene i bergen om hvordan de nå skal implementere dette i utdanningen. Hvilke muligheter bringer KI med seg?

Dette mener utdanningsinstitusjonene i Bergen

Universitetet i Bergen

Hvilke muligheter bringer KI på banen?

KI i utdanningen gir engasjerende læringsopplevelser og effektiv støtte, men krever ansvarlig integrasjon med fokus på digital kompetanse og personvern.

Hvordan skal KI implementeres i undervisningen fremover:

KI-verktøy vil være nyttig på veldig mange områder i undervisningen vår, blant annet medisin, språkteknologi med flere, hvor KI-verktøy allerede brukes. For studenter som ønsker mer digital forståelse, kunnskap og kompetanse tilbyr UiB som første universitet i landet små emner som er tilgjengelige for alle studenter uavhengig av hvilket fag man studerer.

Finnes det spesifikke regler om KI når det kommer til fusk og plagiering:

Nei. Akademisk redelighet er en overordnet norm som styrer hva som er forventet av blant andre UiB sine studenter. Som hovedregel er det et krav om at svaret på eksamen er en selvstendig produsert tekst. Dette gjør at å levere en tekst som helt eller delvis er generert, vil regnes som fusk, med mindre det er sitert på redelig måte. Les mer her, og her.

Norges Handelshøyskole

Hvilke muligheter bringer KI på banen:

– For studenter kan det være nyttig for å få tilbakemelding på tekster eller ideer, utforske forskjellige vinklinger, få hjelp med koding, sette argumenter opp mot hverandre og for å diskutere faglige begreper. Resultatene fra Studiebarometeret viser at NHH-studentene har vært blant de ivrigste i landet når det gjelder å bruke KI til læringsformål. 

Hvordan skal KI implementeres i undervisningen fremover:

– Vi har retningslinjer for bruk av generell kunstig intelligens for studenter og ansatte. Der står det blant annet at det er opp til hver emneansvarlig å klart informere studentene om hva den spesifikke reguleringen for deres emne er, både generelt og i forbindelse med spesifikke oppgaver. Reglementet skal være lett tilgjengelig for studentene i Canvas. Bakgrunnen for at vi gjør det på denne måten, er at de forskjellige fagområdene og studieretningene påvirkes forskjellig fra bruken av generativ KI. Den nye teknologien er allerede i bruk i flere emner, både når det gjelder undervisning og vurdering.

Finnes det spesifikke regler om KI når det kommer til fusk og plagiering:

– Vi har ikke spesifikke regler, i den forstand at KI er spesifisert i forskrifter eller lignende. Men vi har tydelige retningslinjer for studiene generelt, og for masteroppgaven spesielt.

Høgskolen på Vestlandet

Hvilke KI-tjenester bruker HVL for øyeblikket?

– HVL har valgt GPT UiO som personverntrygg tjeneste for våre ansatte og studenter. Tjenesten gir tilgang til GPT-3.5 Turbo og GPT-4 og kan brukes i undervisning, forskning og administrasjon av studenter og ansatte

Hvilke muligheter bringer KI på banen?

– Det er nesten ikke grenser for hvilke fag og områder som generativ KI kan være nyttig for. HVL ser strategisk relevans for hele virksomheten vår, både innenfor forskning, undervisning, læring, formidling og administrasjon.

Hvordan skal KI implementeres i undervisningen fremover?

– Dette er tilpasset til hvert fagfelt basert på pedagogisk forskning og erfaringer om hvordan generativ KI som verktøy best kan brukes i de forskjellige emnene for å forbedre undervisningen. Hvert fagfelt skal gjøre sine egne vurderinger om hvordan KI er relevant for deres undervisning.

– Kan svekke refleksjonsevnen

Professor ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon på NTNU, Lars Magne Lundheim, mener det er viktig at vi ikke går for langt i bruken av generative språkmodeller.

– Ved å bruke språkmodeller som Chat GPT til å skrive oppgaver for deg ber man maskinen tenke for deg. Det gjør at refleksjonsevnen blir kraftig svekket. Derfor blir det feil å bruke det aktivt i oppgaver fordi det innarbeider en dårlig holdning som man tar med seg videre og som jeg ikke mener hører hjemme på et universitet.

Er det en reell forskjell på googling og bruk av Chat GPT når man skal tilegne seg informasjon til en oppgave?

KRITISK: Lundheim frykter bruken av Chat GPT svekker studentenes refleksjonsevne.

– Jeg har ikke noe imot at for eksempel Chat GPT blir brukt som et verktøy for å finne frem informasjon på nettet, men problemene kommer når man bruker den for å lage selve teksten, som egentlig skal inneholde dine egne tanker.

– Før internett og Google var det slik at det tok lengre tid å finne en artikkel enn å lese den. I dag kan man finne frem en artikkel på brøkdelen av et sekund og man bruker dermed lengre tid på å lese den enn å finne den.

Hva er det viktigste å huske på når generative språkmodeller skal utvikles videre og brukes ved utdanningsinstitusjoner?

– Når det kommer til bruken, så er det viktig å huske at det ikke skal bli en erstatning for å tenke selv. Noe av det viktigste vi gjør på universiteter er å lære folk å utvikle tanker og ideer. 

Powered by Labrador CMS