Sosialdemokratisk Liste

SOSDEM: Fjorårets vinnere går til valg på billigere pensum og bedre psykisk helsetilbud
Publisert Sist oppdatert

Hva er deres kjernesaker?

– I år har vi to kjernesaker.

Den første saken er bedre psykisk helse for studenter. Vi i Sosialdemokratisk Liste mener det er behov for en mer personlig oppfølging og økt investering i lavterskeltilbud for studenter. Sammen har et bra system, men samtidig så ser vi at det for eksempel kan være lang ventetid. Vi mener at et lavterskeltilbud kan virke forebyggende og skape fortgang i prosessen for flere studenter som er ny i Bergen og trenger noen å snakke med. Vi går også til valg på å gjøre pensum billigere.

Hvem har vel ikke lyst på billigere pensum?

Alle har selvsagt lyst på billigere pensum. Vi i Sosialdemokratisk Liste mener at det må innføres prøveordninger for å senke prisene på bøker. Universitetet bør ta en større rolle i kjøp og salg av pensumbøker for å sikre rimeligere priser. Vi må få på plass et pantesystem for å kjøpe pensumbøker fra semesteret før og for å levere inn dine gamle bøker, som deretter kan bli solgt videre via UiB. På toppen av dette vil vi også jobbe for at UiB skal kjøpe inn flere pensumbøker til biblioteket.

Dersom dere klarer å fremme forslagene deres, hvilken påvirkningskraft vil studentparlamentets vedtak ha?

– Ved å få vedtatt formuleringene i Studentparlamentet, endrer vi kravet til studentene opp mot UiB. Dette vil bli krav som studentene signaliserer at UiB må gjøre noe med. Vi er klar over at UiB er en egen organisasjon og har egne prioriteringer. Samtidig vil UiB være klar over hva studentene samlet sett ønsker seg.

I hvilken grad vil du si det at Studentparlamentet får til er målbart?

– Jeg mener at Studentparlamentet og studentdemokratiet har fått gjennomslag for flere viktige ting. Sanitetsprodukter på fakultetene, eksamensfri 18. mai, og å tydeliggjøre studentenes misnøye med enkelte ministere som Ola Borten Moe. Dette er ting man kan måle. Men det handler om å velge hvilken kamp du skal ta. Vi vil ta den kampen som studenter flest vil ta. Studentdemokratiet kan ta i bruk flere virkemidler for å representere studentenes stemme.

Er det noen spesielle forberedelser dere har gjort til årets valg?

– Vi i Sosialdemokratisk Liste har gått igjennom sakene våre internt og blitt enige om hva som er viktig i årets valg. Vi skal jobbe sammen, og ikke la noen stå alene på stands. Vi ønsker å vise at vi er et mangfold av mennesker i gruppen vår og jobber for å få så mange representanter som mulig.

Hva skiller dere fra Venstrealliansen, når de også fremmer saker som billigere pensum og mer studiestøtte?

– Ja det høres likt ut. Vi er jo på venstresiden begge to, og som studenter vil vi også vinne frem saker sammen. Men vi har litt forskjellige synspunkt og fremgangsmåte på hvordan vi skal komme dit. Vi mener at Sosialdemokratisk Liste har mer realistiske saker. 

Hvordan vil dere styrke synligheten til Studentparlamentet?

– Først og fremst vil vi vise oss frem på stand gjennom valgkampen og vi er opptatt av at studentene skal være informert. I tillegg handler det om å opprettholde «driven» gjennom hele året. Noen perioder er mer aktive grunnet eksamensperioder. I tider med mer fri gjelder det å være frampå.

Er det noe dere ser frem til med årets valg?

– Å få muligheten til å diskutere politikk, høre studenters meninger og ulike synspunkt som vi kan ta med videre. Det blir gøy å høre hva UiB-studentene tenker. Jeg føler at Sosialdemokratisk Liste har den mest oppnåelige politikken. Jeg mener også at vi har gode prinsipper med frihet, likhet og solidaritet i grunn.

Powered by Labrador CMS