Sprengt kapasitet på UiBs bachelorseremonier

Instagramfeeder i juni prydes ofte av bunad- og dresskledde studenter med et sertifikat for deres fullførte akademiske grader. Etter stor pågang på bachelorseremoniene valgte UiB å stenge påmeldingen – for så å åpne den igjen.

PÅGANG: Ole Anders Rognø hadde ikke meldt seg på bachelorseremonien sin. Nå får han en ny mulighet.
Publisert Sist oppdatert

Grunnet stor pågang fra studenter som ønsker å delta, valgte Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) å stenge påmeldingen til bachelorseremonien til en rekke studieretninger før 26. mai, som var den annonserte fristen.

I etterkant av at Studvest tok kontakt med fakultetet, har påmeldingen nå gjenåpnet frem til 31. mai. Da gjelder det kun for kandidater uten gjester.

Det førte til at flere studenter, som opprinnelig hadde planer om å melde seg på, fikk beskjed om at de mistet muligheten til å delta på sin egen bachelorseremoni. Bachelorstudent i administrasjon- og organisasjonsvitenskap Tiri Lohne er ikke fornøyd med prioriteringene fakultetet gjorde.

– Jeg syns det er helt på trynet at avgangselever skal holdes utenfor for at en ekstra forelder, søster eller venn skal være til stede, sier Lohne.

Også medstudent Ole Anders Rognø er kritisk til håndteringen av saken.

– Det er en irriterende situasjon, og en lett unngåelig situasjon.

Rognø peker på at bachelorseremoniene ved SV-fakultetet allerede er delt opp i to runder, og stiller seg undrende til hvorfor de har delt opp, men likevel ikke beregnet kapasitet til alle studentene.

Dårlig kommunikasjon
HELT PÅ TRYNET: Admorg-student Tiri Lohne mener UiBs håndtering har vært helt på trynet. Foto: Privat

Hverken Lohne eller Rognø mener at kommunikasjonen fra UiB har vært god nok.

– Vi fikk beskjed om at det ble delt i to grupper og at alle avgangselever var invitert, men vi fikk aldri beskjed om at det var få plasser, forklarer Lohne.

– De gir ingen informasjon om at det er stor pågang og gir ikke informasjon om at fristen vil stenge tidligere, legger Rognø til.

– Jobber med å finne en løsning

Dekan ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Jan Erik Askildsen, forklarer at de i år for første gang har åpnet for to bachelorseremonier, men at pågangen har vært langt over forventing.

– Påmeldingen av kandidater har økt mer enn fakultetet hadde forventet, med over 50 flere kandidater påmeldt i år enn tidligere. Det har ført til at kapasiteten i lokalene de bruker er fylt opp, forteller Askildsen i en e-post til Studvest.

Askildsen legger til at det jobbes med løsninger for at alle kandidater skal kunne delta, og foreslår en alternativ strømmeløsning for gjester.

– En mulighet som undersøkes av fakultetet er å strømme seremonien til et eget lokale for gjestene, slik at alle kandidatene får være til stede i Universitetsaulaen.

Stor misnøye
JOBBES MED LØSNING: Jan Erik Askildsen forteller at det jobbes aktivt med en løsning for alle kandidater. PRESSEFOTO: UiB

Tross i at påmeldingen er gjenåpnet for studenter, har situasjonen skapt stor misnøye hos en rekke studenter.

– Alle jeg har diskutert saken med, medelever, tidligere studentpolitikere og så videre, har uttrykt at det er helt på trynet, forklarer Lohne.

Også Rognø opplever at mange studenter er svært misfornøyde med håndteringen av dette.

– Selv de som har meldt seg på i tide opplever å ha fått lite informasjon om dette.

HÅPER UIB REAGERER: Ole Anders Rognø er kritisk til hvordan UiB har løst situasjonen og håper de reagerer raskt forfor å gi alle mulighet til å delta. FOTO: Tekla Vollen
Powered by Labrador CMS