Studentenes legestøtte fjernes

Sammen dropper pengestøtte for legebesøk, men vil ta regningen for besøk hos psykolog.

LEGESTØTTE FORSVINNER: Tidligere kunne du søke til Sammens helsefond for å få støttet utgifter over 500 kroner i året til lege. Nå har Sammen fjernet denne muligheten. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN.
Publisert Sist oppdatert

Sammen Helsefond

  • Studenter kan søke om å få dekket utgifter til helsetjenester.
  • Før dekket fondet utgifter til lege. Denne støtten forsvinner nå.
  • I stedet kan studenter nå få dekket utgifter til psykolog.

Tidligere var det mulig å søke om penger fra Sammen sitt helsefond for å dekke helseutgifter over 500 kr i året. Dette gjaldt både legetimer, fysioterapitimer og tannskader som følge av ulykke eller fall. I tillegg dekket fondet transport dersom det var nødvendig.

Nå fjernes derimot støtten til både lege og fysioterapi.

– Dette kommer på initiativ fra studentene selv, sier direktør for Sammen Råd & Helse, Hege Råkil, og viser til at Velferdstinget i fjor vedtok at Helsefondet skulle endres.

Helsefondet vil fremdeles gi støtte til behandling av tannskader ved ulykker og fall. Her dekker fondet 50 prosent av utgiftene med et tak på 20 000 kr. Transportutgifter vil fremdeles bli dekket dersom det kan dokumenteres fra lege at det er et behov. 

Tar psykologregningen

De nye reglene gir imidlertid studenter støtte til psykologbehandling. Studentene i Bergen har i dag tilbud om gratis time hos psykolog. Hvis det derimot er behov for videre behandling vil man bli henvist til andre psykologtjenester, noe som koster penger.

Det statlige organet Helfo har allerede et egenandelstak på 2258, som betyr at du uansett ikke må betale mer enn det årlig for å gå til psykolog. Med de nye reglene tar Sammen regningen dersom du bruker mellom 0 og 2258 kroner i året på psykolog.

– Vi vil bidra til at studenter også skal ha god tilgang til psykisk helsehjelp som det offentlige tilbyr, sier Råkil.

Fokus på psykisk helse

Leder i Velferdstinget, Mia Milde, forteller at Velferdstinget har jobbet for mer bevissthet rundt psykisk helse blant studenter siden 2014.

PSYKOLOGFOKUS: Leder i Velferdstinget, Mia Milde, forteller at de har jobbet for mer bevissthet rundt psykisk helse blant studenter. Nå kan man få refundert utgiftene til psykolog. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

– Én av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Det er dobbelt så høyt som andre folk i samme aldersgruppe, sier Milde.

Studentpolitikeren viser til SHOT-undersøkelsen (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) fra 2014. Undersøkelsen viser at det hadde vært en økning i antall psykiske problemer fra 2010. Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i 2018 hvor Velferdstinget håper at utviklingen har snudd.

– Målet er at det nå skal bli lettere for studenter å ta det første steget og gå til psykologen, og at de nå kan få nok støtte fra Helsefondet til å fullføre en eventuell behandling, sier nestleder i Velferdstinget, Aron Hagos.

Råkil er enig i at kunnskapen man har fått av SHOT-undersøkelsen om studenters sårbarhet når det gjelder psykisk helse viser nødvendigheten av å satse på området.

Fondets størrelse endrer seg ikke

Dersom man har hatt utgifter over 500 kroner for lege eller fysioterapi i 2017 kan man fremdeles få refusjon for disse. Endringene for helsefondet gjelder for utgifter man har i 2018 og fremover.

– Vi regner med at utgiftene til fondet blir de samme i 2018 som tidligere, men over lengre tid vil vi kunne se endringer som gjør at det kanskje er ønskelig å omprioritere ressurser, sier Råkil.

– Hva med støtten til dem som har benyttet seg av lege?

– Jeg tenker at dette er en prioritering. Det kan godt være at mange studenter vil savne å få støtte til lege og fysioterapi. Da er det viktig å se det store bildet og prioritere pengene der vi trenger det mest, svarer Råkil.

Powered by Labrador CMS