Nyhet

Studvest søker daglig leder

Vil du sette «daglig leder med ansvaret for millionbudsjett» på CV-en din før du er ferdigstudert? Da er dette sjansen.

DAGLIG LEDER. Som daglig leder har du ansvaret for økonomien og den administrative driften av avisen.
Publisert Sist oppdatert

Vi i Studvest – studentnyheter i Bergen, søker nå ny daglig leder og annonseansvarlig.

Stillingen innebærer et 50 prosent honorert verv, hvor du vil påta deg ansvaret som daglig leder med annonse- og salgsansvar.

  • Daglig leder har ansvaret for økonomien og den administrative driften av avisen. Dette innebærer blant annet kontering av bilag, utarbeidelse av budsjetter, påse at budsjetter overholdes og at Studvest styres innenfor den økonomiske rammen som til enhver tid er gjeldende. Det administrative arbeidet innebærer blant annet inngåelse av avtaler, utarbeidelse og inngåelse av kontrakter Studvest har med eksterne aktører, og kontakt med Sammen. Daglig leder er underlagt og rapporterer til ansvarlig redaktør, som har det fulle budsjettansvaret.
  • Som annonseansvarlig i Studvest vil du også ha ansvar for annonsesalg og kundekontakt. Dette innebærer å følge opp eksisterende kunder, og ha jevnlig kontakt med annonsører, på mail og telefon. Du vil også ha ansvaret for utlegging av nettannonser og annonser til papir, samt budsjettert salg. Det forventes at den rette kandidaten kan jobbe selvstendig, og samtidig samarbeide godt i team.
  • Du vil måtte holde orienteringer og budsjettfremvisninger i studentpolitiske sammenhenger. Det er dermed et fortrinn at kandidaten er utadvendt og komfortabel med å snakke foran større forsamlinger.
Søknadsprosessen

Det å være med å lede en studentorganisasjon er en lærerik erfaring. Som ansatt i Studvest vil du få verdifull erfaring i organisasjonsledelse, avisdrift og studentpolitikk.

Stillingen er honorert, og det vil bli gitt opplæring. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Frist: 25. april.

Send CV og søknad til ansvarligredaktor@studvest.no

Spørsmål rettes til:

Ansvarlig redaktør Theodor Langston +45 26167162 / ansvarligredaktor@studvest.no

Daglig leder og annonseansvarlig Magnus Akselberg Iversen 93839678 / dagligleder@studvest.no

Powered by Labrador CMS