Studvest søker ny fotoredaktør

Søknadsfristen er utvidet til 14. april.  

Studvest lyser ut stilling som fotoredaktør. 

Søknadsfrist er 14. april.

Studvest er Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut avis flere ganger i semesteret i et opplag på 2500 og har løpende produksjon på nett. Studvest består av fire redaktører og over 60 medlemmer, hvor hver redaksjon består av omtrent 15 journalister.

Styret i Studvest lyser nå ut stilling som fotoredaktør i perioden 01.08.2024 til 31.05.2025. Stillingen er honorert. 

Ved å være redaktør i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært ettertraktet i arbeidslivet. Flere av tidligere redaktører gått videre til attraktive jobber i mediebransjen. 

Rollen som fotoredaktør: 

Fotoredaktøren i Studvest er ansatt i 60 prosent stilling og har ansvaret for å utvikle og ivareta Studvests visuelle profil i papir og på nett.

Fotoredaktøren har følgende arbeidsoppgaver: 

  • Sørge for god faglig kvalitet på bilder, illustrasjoner og layout i avisen. 

  • Personalansvar for fotografer og illustratører. 

  • Ta egne bilder.

  • Lede ukentlige redaksjonsmøter

Søkere til stillingen må ha følgende kvalifikasjoner: 

  • Kunnskap om fotojournalistikk og fotografiets funksjon i pressen. 

  • Kunnskap om illustrasjon og grafisk design er en fordel

  • Erfaring med digital bildebehandling i Adobe Photoshop og Lightroom.

  • Erfaring med InDesign er en fordel.

Søknadsprosessen: 

Søkere til stillingen skal legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider.

Søkere sender søknad med CV, referanser, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: soknad@studvest.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  • Ansvarlig redaktør Inger Blom Huus: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf. 944 97 631

  • Fotoredaktør Iben Jorde: fotoredaktor@studvest.no / tlf. 980 18 509

Powered by Labrador CMS