Studvest søker nye redaktører

Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør og nyhetsredaktør. Søknadsfristen er 23. oktober.

STUDVEST. Styret i Studvest lyser ut stillingene som nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør for perioden 01.01.23 til 31.12.23.
Publisert Sist oppdatert

Styret i Studvest lyser ut stillingene som ansvarlig redaktør og nyhetsredaktør for perioden 01.01.2023 til 31.12.2023.

Studvest er Bergens og Vestlandets største studentavis, og dekker høyere utdanning i bergensområdet. Vi gir ut aviser annenhver uke med et opplag på 3500, og har løpende produksjon på nett med rundt 15.000 sidevisninger i uken.

Studvest består av fire redaktører og over 50 frivillige medlemmer, hvor hver redaksjon består av mellom 10 og 15 journalister.

Redaktørene er ansatt i en 100 prosent stilling som er honorert.

Som redaktør i Studvest får du en uvurderlig ledererfaring som er svært ettertraktet i arbeidslivet ved endt periode. Flere av Studvests redaktører går videre til attraktive jobber i mediebransjen.

Søkere til stillingene må ha følgende kvalifikasjoner: 
 • Journalistisk erfaring og god kunnskap om presseetikk.
 • God kjennskap til studentlivet i Bergen og interesse for samfunns- og nyhetsbildet.
 • Gode språk- og skriveferdigheter.
Ansvarlig redaktør:
 • Har etisk, redaksjonelt og økonomisk ansvar for avisen.
 • Er pålagt å arbeide i samsvar med Studvests egne statutter og vedtekter, eget handlingsprogram, Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.
 • Må være fortrolig med langsiktig og kortsiktig administrativt arbeid, og ha evnen til å motivere og lede sine medarbeidere. 
 • Har direkte ledelse over engelsksidene- og redaksjonen, magasinsaker og meningsinnhold.
Nyhetsredaktør:
 • Er ansvarlig for Studvests nyhetssider og -redaksjon.
 • Må kunne sile ut og grave frem nyhetsstoff, og prioritere hvilke saker som skal skrives.
 • Redigerer og følger opp nyhetssaker på nett og i papir.
 • Organiserer og leder nyhetsredaksjonen, og har personalansvar for nyhetsjournalistene.
 • Skriver egne saker.
Søknadsprosessen

Søkere til redaktørstillingene må legge ved et handlingsprogram som viser søkerens visjoner for avisen og den daglige driften. Dette skal være på maksimalt tre sider for nyhetsredaktør og fem sider for ansvarlig redaktør. 

Send søknad med CV, referanser, dokumentasjon på relevant erfaring, arbeidsprøver og handlingsprogram til styret i Studvest på e-post: styret@studvest.no

Søknadsfrist: 23. oktober

Spørsmål om stillingene rettes til:

 • Ansvarlig redaktør Erik Stolpestad: ansvarligredaktor@studvest.no / tlf. 411 85 033
 • Nyhetsredaktør Astri Lovett Hageberg: nyhetsredaktor@studvest.no / tlf. 480 60 062
Powered by Labrador CMS