SV-fakultetet manglet «plutselig» 40 millioner

–  Dette går utover de allerede dårligst stilte instituttene, sier SV-professor.

UNDERSKUDD: Det Samfunnsvitenskapelige fakultet går nærmere 40 millioner i underskudd.
Publisert Sist oppdatert

På gårsdagens fakultetsstyremøte for Det samfunnsvitenskaplige fakultet kom det frem at de går nærmere 40 millioner i underskudd

Som et umiddelbart tiltak for å redde økonomien foreslår fakultetsledelsen å utsette allerede utlyste stillinger.

Tidligere i dag publiserte førsteamanuensis i sammenliknende politikk, Jan Oskar Engene, et innlegg på Facebook hvor han retter kritikk mot dekanen for fakultetet, Jan Erik Askildsen.

«Hvordan kunne det skje, med en dekan som gikk til gjenvalg på å rydde opp (paradoksalt nok etter seg selv) det var i mai 2021 (...) Og tre år senere har altså samme dekan kjørt fakultetet så grundig i grøfta at utlyste stillinger trekkes tilbake og det innføres stillingsstopp».

Går utover de dårligs stilte instituttene 

 

 Engene stiller seg undrende til hvordan fakultetet kunne gå så mye i underskudd.

– Det er et veldig godt spørsmål. Det bør fakultetsledelsen ha et godt svar på. Dette går jo utover de allerede dårligst stilte instituttene. Det er de som må bære byrden, sier Engene til Studvest. 

– Hvilke konsekvenser kommer dette til å få?

HAR IKKE TROA: Engene mener ledelsen er selektive i hva som er grunnene til underskuddet.

– Det gjenstår jo å se. Det kommer først og fremst til å ramme instituttene som er dårlig stilt på lærerfronten.

Visste ikke at underskudd skulle bli så stort

Prodekan for det samfunnsvitenskaplige fakultet sier til Studvest at de ikke var klar over at at underskuddet kom til å bli så betydelig som det ble. 

– Hva skyldes underskuddet?

– Det er tre grunner til underskuddet. For det først har mange såkalte koronastudieplasser blitt trukket tilbake. Ellers har leieprisen på byggene vi disponerer blitt høyere. Den tredje og viktigste grunnen er nok at fakultetet har gitt for mange Ph.D.- og postdoktorstillinger.

– Men hvordan kan man plutselig gå så mye i underskudd? Har man ikke kunnet regne på dette underveis?

– De kom ikke helt som et sjokk. Men tallet var jo høyere enn forventet. 

Til tross for det høye underskuddet forsikrer Gloppen studentene om at det ikke skal gå utover dem.

– Hvordan skal dere dekke underskuddet?

– Det viktigste blir nok å ansette færre. Også må vi se på arealbruken. I tillegg må vi se på hvordan vi kan øke inntektene. 

Engene er ikke overbevist og mener ledelsen er selektiv i hva som er grunnene til underskuddet. 

– At pengene for koronaplasser forsvant fikk man vite for ett og et halvt år siden. Dermed kan det ikke ha kommet som et sjokk.

 

Powered by Labrador CMS