Talentfull bergenser får pengestøtte fra Røkke og Brundtland

Bergenseren Haakon Ludvig Ervik er en av de heldige som har fått tildelt Aker Scholarship. Til høsten skal han studere ved Caltech med pengestøtte fått fra selveste Kjell Inge Røkke og Gro Harlem Brundtland.

HELDIG. Med engasjement og store drømmer har Ervik fått støtte til å utforske en klimarettet doktorgrad i California fra høsten av.
Publisert Sist oppdatert

Aker Scholarship

  • Aker Scholarship er et stipend for studenter som ønsker å ta en mastergrad eller Phd. ved et av verdens ledende universiteter.
  • Stipendet kan søkes av studenter fra alle fagområder.
  • Aker Scholarship støtter studier ved følgende universiteter:
    Caltech, MIT, Harvard, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).
  • Styret består av Gro Harlem Brundtland, Øyvind Eriksen, Tore Myrholt, Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke.

Kilde: akerscholarship.no

Aker Scholarship er et stipend som gir norske studenter mulighet til å studere i utlandet, uten å pådra seg mer studielån. Stipendet gis til unge ambisiøse mennesker som ønsker å bidra i samfunnet.

Da Haakon Ludvig Ervik kom hjem fra et lærerikt og inspirerende utvekslingsår på UC Berkley i forbindelse med bacheloren sin i anvendt matematikk, så han allerede på muligheten til å dra tilbake. Men det er dyrt å studere utenlands, spesielt i USA, og han synes det var vanskelig å skulle dra bort på egenhånd uten støtte. I studieåret 2018-2019 kostet det rett under 550.000 norske kroner å studere ved Caltech.

Bergenser og UiB-student Ervik tar nå en mastergrad i anvendt matematikk og har blitt valgt ut av blant andre Gro Harlem Brundtland og Kjell Inge Røkke. Til høsten vil han få støtte til å studere ved The California Institute of Technology (Caltech).

– Må tenke større enn seg selv

På Caltech skal Ervik ta en doktorgrad i Environmental Science and Engineering, der han skal jobbe med modeller for havet og atmosfæren, og kombinere store datamengder for å forutsi fremtidens klima. Hans interesse for det større bildet og mulighetene i ny klimaforskning, var medvirkende faktorer til at han ble en av de heldige utvalgte.

– Det er noe med det å se utenfor sitt eget vindu og tenke «okay, men hva gir dette her og hvordan kan jeg være med på å bidra?» forteller Ervik.

Han mener at stipendet er for de aller fleste, selv om man bare har noe akademisk erfaring eller arbeidserfaring i bunn, og i tillegg vil gi noe tilbake til samfunnet. 

LIDENSKAP. Haakon Ludvig Ervik er veldig opptatt av matematikk, og tar nå en mastergrad i anvendt matematikk.

– Det er ikke en forutsetning at du har A i alle fag, det har i alle fall ikke jeg, for å si det sånn. Det er eksempler på folk som har fått stipendet som ikke har fullført videregående, sier han.

– Fellesnevneren er at man vil bruke noe av det man er god på til å gjøre noe bra og nyttig for samfunnet. Man må tenke litt større enn seg selv, det tror jeg er viktig uansett. 

Hva følte du da du ble valgt ut av selveste Gro Harlem Brundtland og Kjell Inge Røkke?

– De har jo begge vært samfunnsbyggere i Norge, på hver sin måte, og har nok også arbeidet med mange utrolig dyktige folk. Så det at de har troen på meg og det jeg ønsker å få til er helt klart veldig stort. Jeg ser frem til å få muligheten til å møte dem en gang i fremtiden, sier han med et smil.

En ny vinkling på klimaforskning

Etter en stor slurk kaffe innrømmer Ervik at han egentlig ikke tenkte å søke Caltech først, men at det var noen fra Aker Scholarship som tipset han om en professor der som jobbet med noe veldig spennende. 

– Da jeg tok kontakt med han, skjønte jeg at de drev med noe sykt interessant som jeg også ville drive med. De er ikke matematikere, men ingeniører eller fysikere, så jeg kommer jo inn med en helt annen bakgrunn enn mange andre, forteller han og sier at han ser positivt på det med tverrfaglighet.

Ervik forsøker å forklare hvordan de skal se på nye sammenhenger for å kunne forutse det fremtidige klimaet. 

USA. Etter et opphold på UC Berkely fant Ervik ut at han ønsket å reise tilbake til USA for å studere.

– De nye satellittdataene som vi nå har tilgang til blir enda ikke tatt i bruk i klimamodellene. Vi skal bruke disse dataene på en ny måte, som kanskje gjør at vi kan få et mye bedre svar på hva som skjer i fremtiden, sier Ervik håpefullt.

Bergensstudenten synes at noe av det viktigste vi kan jobbe med nå er å forstå de endringene fordi de har så store samfunnskonsekvenser.

– Jeg tror ikke jeg kunne sittet her om 40 år og tenkt at jeg ikke hadde gitt mitt bidrag for klimaet. Det er mye som er viktig, men for meg er dette noe som driver meg veldig mye. 

KLIMA. Ervik skal forske på klima i doktorgraden han skal ta ved Caltech.
Powered by Labrador CMS