Telter utenfor rektors kontor i to uker

Bergensstudentene gjør som i Oslo. Nå skal de bo og demonstrere utenfor rektors kontor i to uker.

IKKE NOK: Å si opp eller fryse avtaler med israelske utdanningsinstitusjoner holder ikke, ifølge Studenter for Palestina.
Publisert Sist oppdatert

– Vi har møtt rektor og hatt dialog. Det har resultert i solidaritetsmarkeringer og noen panelsamtaler. Det holder ikke.

Det sier Michel Scafstaedt, talsperson for Studenter for Palestina avdeling Bergen. Den 2. mai satte gruppa opp telt utenfor rektors kontor for å demonstrere for akademisk boikott av Israel. Der har de fått tillatelse til å bli værende og demonstrere i to uker.

SYMBOLPOLITIKK: Scafstaedt mener Universitetenes oppsigelse av avtaler ikke er annet enn symbolpolitikk.

Det er de ikke alene om. I følge Universitas har Studenter for Palestina samkjørt demonstrasjoner ved flere norske universiteter. Ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har studenter samlet seg for å ligge i telt. 

Dette krever de:

  • UiB må tydelig fordømmeosraejls okkupasjon, apartheid, etniske rensning og folkemord mot Palestina 
  • UiB må innføre fullstendig akademisk boikott av institusjoner og selskaper som direkte eller indirekte bidrar til å styrke eller legitimere Israels imperialistiske terror mot Palestina og gjøre campus aparteidfritt
  • UiB må legge press på samarbeidsinstitusjoner som Sammen, Vil Vite
  • UiB må tilrettelegge ressurser til å hjelpe med å bygge opp palestinske høyereutdanningsinstitusjoner som har blitt ødelagt av Israel
  • UiB må tilby stipendiat til palestinske studenter og fakulteter som har mistet sine utdanninger og levebrød som følge av israelske angrep.
MER ENN AKADEMISK BOIKOTT: Dette krever demonstrantene.

Gjør ikke nok

Siden de første demonstrasjonene for akademisk boikott har flere universiteter tatt grep. Ifølge en kartlegging fra NRK har flere av universitetene det demonstreres ved, fryst eller sagt opp sine avtaler med israelske utdanningsinstitusjoner. 

Det holder ikke ifølge Schafstaedt.

Om det vi demonstrerer for innfris eller ei, er ikke avgjørende for engasjementet vårt. Det faktum at vi må telte i forsøk på å bli hørt vitner om at det kanskje ikke er så realistisk. Det vi krever er likevel helt nødvendig. Derfor er vi her. 

– Det universitetene har gjort er symbolpolitikk. Israel klarer seg fint uten utvekslingsavtaler med oss. Universitetene er i god posisjon til å sette press på den norske stat. 

Kommunikasjonsansvarlig for Studenter for Palestina, Helena Natvig Safi, stemmer i. 

– NMBU, UiO, Oslo-Met og Høyskolen på Vestlandet har fortsatt prosjekter med israelske institusjoner. Disse institusjonene er tett sammenvevd med det israelske militæret i utvikling av våpen og teknologi til det israelske militæret. 

Flere har vært skeptiske til at boikott vil gå på bekostning av dialog som et viktig fredstiltak. 

Safi understreker at en akademisk boikott ikke betyr boikott av individuelle forskere som samhandler og kommuniserer. Forskere og studenter kan fint ha dialog på individbasis.

– Likevel mener vi at for å ha dialog må det være en forsoningsprosess, og den kan ikke begynne før folkemordet stopper og okkupasjonen opphører. Videre må vi verne om palestineres akademiske frihet, forteller Safi og fortsetter:

– FN vurderer nå om Israel gjennomfører målrettede angrep på palestinske utdanningssystemer. Den 17. januar ble det siste palestinske universitetet bombet ned og rundt 5500 palestinske studenter har så langt blitt drept. Israel sanksjonerer israelske akademikere som kritiserer okkupasjonen eller folkemordet. Vi må verne om alle disse gruppenes akademiske frihet. 

Schafstaedt har per nå ikke fått noen signaler om at noe av det de demonstrerer for vil innfris.

HOLDER STAND: Her skal demonstrantene oppholde seg i to uker.

– Om det vi demonstrerer for innfris eller ei, er ikke avgjørende for engasjementet vårt. Det faktum at vi må telte i forsøk på å bli hørt vitner kanskje om at det ikke er så realistisk. Det vi krever er likevel helt nødvendig. Derfor er vi her. 

Ingen planer om akademisk eller økonomisk boikott

Rektor ved UiB, Margareth Hagen, har ingen planer om å innføre akademisk boikott.

– UiB er opptatt av å verne om den akademiske friheten. Vi er en kunnskapsinstitusjon, og ser det som vår oppgave å holde kunnskapskanaler åpne, også der det er vanskelig. Det er opp til den enkelte forsker og det enkelte fakultet å velge sine samarbeidspartnere.

En eventuell økonomisk boikott av israelske varer og tjenester ble diskutert på universitetsstyremøtet 3. mai. UiB har i 2023 og 2024 kjøpt varer og tjenester fra 5 israelske leverandører.

Per nå er det heller ingen planer om økonomisk boikott. Hagen mener UiB har sitt på det rene.

MØTER IKKE KRAV: Hagen ønsker ingen økonomisk eller akademisk boikott av Israel.

– Vi er underlagt statlig regelverk og forpliktet til å følge dette. I tillegg følger vi råd som gis av Etisk Handel Norge og FN. 

UiB har i større grad sanksjonert Russland enn Israel. Hva er forskjellen på disse konfliktene som gjør det hensiktsmessig å sanksjonere Russland og ikke Israel?

– Det er alltid krevende å sammelikne kriger og tragedier. I tilfellet med Russland innførte norske myndigheter sanksjoner som også innbefattet vår sektor. 

Ifølge den palestinske menneskerettighetsforkjemperen Omar Barghouti, har akademiske eller økonomiske forbindelser ingen innflytelse over Israelsk politikk annet enn å legitimere den. Hva tenker du om det?

– Jeg er uenig i at universitetene legitimerer krigshandlinger. UiB fordømmer alle brudd på folkeretten. Den eneste løsningen er at krigshandlingen tar slutt og erstattes av diplomati og dialog. Sivile må skjermes og bistand må sikres. Jeg tror at kunnskapskanaler er det siste vi bør bryte, og at vi må holde kanaler og samtaler levende også i kriser. Disse samarbeidene kan godt være individuelle, eller gruppevis, men det er grunnleggende at vi som universitet ikke hindrer dem.

Hagen sier videre at hun har hatt god dialog med demonstrantene.

Over 2.000 arrestert

Det kan være lite som tyder på at protestene vil eskalere slik de har gjort i USA. Over 2.300 studenter ved rundt 70 ulike campuser har blitt arrestert, ifølge NBC News.

CNN melder at politi med visir, gassmasker og strips har rykket inn på Los Angeles’ største universitet. Der føres pågrepne studenter inn i busser. CNNs reportere har sett politi som avfyrer gummikuler mot demonstrantene. 

Powered by Labrador CMS