Nyhet

Tre UiB-studenter utestengt etter KI-fusk

Alle sakene som var oppe til behandling endte med annullering og utestengelse for studentene ved universitetet.

ULIK TILNÆRMING: De offentlige utdanningsinstitusjonene i Bergen har valgt forskjellige tilnærminger til bruken av kunstig intelligens. FOTO: Studvest (arkiv)
ULIK TILNÆRMING: De offentlige utdanningsinstitusjonene i Bergen har valgt forskjellige tilnærminger til bruken av kunstig intelligens. FOTO: Studvest (arkiv)
Publisert Sist oppdatert

Tre studenter har blitt utestengt fra Universitetet i Bergen (UiB) som følge av fusk ved bruk av kunstig intelligens (KI) det siste året.

Prorektor for utdanning ved UiB, Pinar Heggernes, skriver i en e-post til Studvest at sakene var oppe til vurdering i Den sentrale klagenemnd. Nemnda fatter endelige vedtak i saker som omhandler mistanke om fusk ved universitetet. 

– Alle sakene endte med annullering av den aktuelle innleveringen, og utestengelse av studentene, skriver Heggernes. 

Ifølge klagenemndas nettsider betyr utestengelse fra UiB at studentene heller ikke kan søke opptak til det samme studiet ved andre norske læresteder i den perioden de er utestengt. 

Ingen programvarer som kan avdekke KI-fusk
FUSK: Prorektor Pinar Heggernes ved UiB vil at studentene selv skal orientere seg om regelverket rundt KI ved sitt studie.
FUSK: Prorektor Pinar Heggernes ved UiB vil at studentene selv skal orientere seg om regelverket rundt KI ved sitt studie.

UiB har ikke egne retningslinjer rundt bruken av tekstverktøy basert på kunstig intelligens. De har heller ingen programvare som med sikkerhet kan avsløre KI-generert tekst. Klagenemndas vurderinger blir derfor basert på de generelle reglene om plagiat, fusk og kildeføring. 

– Som hovedregel er det et krav om at svaret på eksamen er en selvstendig produsert tekst. Å levere en tekst som er helt eller delvis generert vil derfor regnes som fusk, med mindre det er sitert på en redelig måte. Henvisning til kilder som ikke eksisterer vil for eksempel kunne avsløre bruk av KI, skriver Heggernes. 

Heggernes trekker frem at utviklingen av KI-baserte verktøy har ulike implikasjoner for ulike fagfelt. De legger derfor opp til at det enkelte fagmiljø må gjøre egne vurderinger for sine emner og studieprogram. 

– Vår tilnærming har hele tiden vært at fagmiljøene selv må vurdere bruken av slike verktøy og at studentene må orientere seg om føringene i det aktuelle studiet.

Fredag opplyser Heggernes om at studentene i de tre aktuelle tilfellene som førte til utestengelse ble felt som følge av brudd på regler knyttet til kilder; de hadde fiktive kilder i sine besvarelser.

UiB har oppdaterte sentrale nettsider med utfyllende informasjon til både studenter og undervisere, hvor studentene kan lese seg opp på hva som gjelder for dem.

Studentparlamentsleder ønsker innføring

Kaja Ingdal Hovdenak er leder for studentparlamentet, det tillitsvalgte organet til UiB-studentene. Hun mener universitetet har et stort forbedringspotensial når det kommer til kommunikasjonen med studentene om bruk av kunstig intelligens.

– Vi opplever at informasjonen er varierende og ofte ikke god nok. Når du starter på UiB er det mye fokus på opplæring i akademisk redelighet, og informasjon om KI burde være en del av dette, sier Hovdenak og fortsetter:

– Derfor burde opplæring i hva KI er og hvordan man kan bruke det som et verktøy, være en del av pensum i innføringsemner som for eksempel ex-phil eller ex-fac.

Hun henviser også til Heggernes’ uttalelse om at hvert fagmiljø skal sette egne føringer og at det er studentenes ansvar å sette seg inn i regelverket.

– Når dette er realiteten er det vanskelig for studenter å forholde seg til utallige regler og retningslinjer. Selvsagt har studenten et ansvar her, men det har også UiB. Derfor mener vi at det burde være noen felles retningslinjer for alle studenter. Disse må tilpasses noen emner, men dette må da informeres tydelig om, konkluderer hun.

Mangler systemer
STUDENTLEDER: Kaja Ingdal Hovdenak mener kommunikasjonen om KI har forbedringspotensial. PRESSEFOTO: Truls Skram Lerø
STUDENTLEDER: Kaja Ingdal Hovdenak mener kommunikasjonen om KI har forbedringspotensial. PRESSEFOTO: Truls Skram Lerø

Heller ikke på Høgskulen på Vestlandet (HVL) har de systemer som automatisk kan oppdage bruken av KI-generert tekst. Som på UiB er det feilaktige referanser eller kildebruk som kan avsløre eventuell fusk.

Prorektor for utdanning, Anne-Grethe Naustdal, tror heller ikke HVL vil få slike systemer. 

– Det er viktig å påpeke at det ved HVL som hovedregel ikke er ulovlig med bruk av KI som verktøy. Unntaket er dersom emnebeskrivelsene er eksplisitte på et slikt forbud, skriver Naustdal. 

NHH tilbyr sin egen ChatGPT-versjon
VANSKELIG: Anne-Grethe Naustdal ved HVL forteller at bruk av KI som skrivehjelp i vurderingssituasjoner ikke lar seg oppdage. PRESSEFOTO: Eivind Senneset
VANSKELIG: Anne-Grethe Naustdal ved HVL forteller at bruk av KI som skrivehjelp i vurderingssituasjoner ikke lar seg oppdage. PRESSEFOTO: Eivind Senneset

På Norges Handelshøyskole (NHH) har de valgt en aktiv tilnærming til bruken av KI-verktøy i studiesammenheng. De ønsker å tilby studentene et system som er trygt, lett å håndtere, og som gir alle like muligheter. 

– Vi har denne uken gitt studenter og ansatte tilgang til to «sikre» løsninger, som blant annet ivaretar personvern. I første omgang er det en prøveordning ut året, men vi ønsker å gi tilgang til slike «sikre» løsninger på lengre sikt, skriver Stig Tenold, prorektor for utdanning. 

Tenold ønsker ikke å utdype hvilke metoder de bruker for å oppdage fusk ved bruk av KI-verktøy, men skriver at det ikke har vært tilfeller av saker som for eksempel har ført til utestengelse. 

Studvest presiserer: I en tidligere utgave av saken var det ikke tatt med en henvisning til nettsidene UiB har for bruk av kunstig intelligens. Det er lagt inn nå. Endringen ble gjort fredag 24.11 14:14.

Powered by Labrador CMS