UiB byttet økonomisystem – ansatte har ikke fått lønn

Fra 01.01.2021 endret Universitetet i Bergen (UiB) tjenesteleverandør på lønn og økonomi til Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det skjedde ikke uten problemer.

OVERGANGSPROBLEMER. Økonomi- og lønnsavdelingen ved UiB har hatt problem med lønn og kontrakter til enkelte ansatte. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
Publisert Sist oppdatert

Per Arne Foshaug er økonomidirektør ved UiB og ansvarlig for det nye lønns- og økonomisystemet de nylig har innført. Selv om han er trygg på at det nye systemet vil fungere som det gamle, har det vært en del overgangsproblematikk. 

– Vi skifter system, og det er jo alltid komplisert. Vi har tatt i bruk et system som er mer krevende enn andre systemer, men det er i stor bruk i staten i dag. Vi vurderer det derfor som et system vi skal håndtere godt bare vi får litt tid på oss, sier Foshaug.

Overgangen til det nye systemet har likevel ført til at enkelte ansatte manger både kontrakt og lønn

Rammet studenter 

– Vi vet at det er ansatte som har forsinkelser med å få på plass kontrakten eller som har hatt forsinkelser med å få registret timer og fått utbetalt lønn. 

Foshaug forteller at dette stort sett gjelder de som ikke har fast ansettelse på universitetet, og har påvirket dem som har honorarer eller timelønn mest. 

Overgangsproblematikken har derfor rammet flere studenter ansatt som seminarledere ved universitetet. Foshaug vet ikke et eksakt antall som er rammet, men presiserer at de holder på å løse problemet nå. 

– Vi har jobbet kontinuerlig med å få etterbetalt til de som ikke har fått i tide. Noen skal allerede ha fått det. 

Normal rytme fra april

Selv om det nye systemet har bydd på flere utfordringer, håper Foshaug på at det ikke skal bli flere forsinkelser, og at de nå kommer inn i en normal rytme igjen. 

– Fram til nå har det vært forsinkelse på utbetalingene, og de berørte skal selvsagt få det vi skylder dem. Men målet er at når vi nå kommer over i april, at vi også betaler ut på det tidspunktet de skal få lønn. 

Beklager

Foshaug presiserer at dette er en overgangsproblematikk som de ikke forventer at skal vare over lang tid. Han vil samtidig benytte anledningen til å beklage. 

– Vi må bare beklage at enkeltpersoner ikke har fått det universitetet skulle ha betalt til dem. Vi beklager selvsagt at det er forsinkelser på utbetaling når det gjelder lønn og honorarer. 

Powered by Labrador CMS