UiB studenter kan få mindre i Erasmus-stipend

Det er ikke sikkert at studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) får tildelt fullt Erasmus-stipend våren 2024. Flere studenter reagerer på den eventuelle endringen.

UTVEKSLING: Jusstudent Kristoffer Ulvang er en av dem som skal reise på utveksling til våren. FOTO: Aurora Aga Åsheim
Publisert Sist oppdatert

Fredag 1. september gikk fristen ut for UiB-studenter som ville søke om å dra på utveksling vårsemesteret 2024. I den sammenheng har det blitt kjent at det er usikkert hvor mye studentene kommer til å få i støtte gjennom Erasmus-stipendet.

Normalt får alle studenter som velger å studere innenfor EU, tilbud om finansiering gjennom Erasmus-stipendet. Dette pleier ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) å ligge på mellom 410 og 460 euro per måned. I dagens kurs tilsvarer det mellom 4.700 og 5.300 kroner.

Rektor på UiB bekrefter endringen

Det var studentavisen K7 Bulletin som først omtalte saken og som fikk bekreftet av Margareth Hagen, rektor på Universitetet i Bergen, at vårens stipend kan bli mindre enn tidligere.  

Universitetet i Bergen skriver på sine sider at «Vi kan dessverre ikke garantere Erasmus-stipend for hele utvekslingsoppholdet våren 2024.» Videre forklarer UiB at tildelingen av stipendmidlene fra EU-kommisjonen for året 2023/2024 er mindre enn det som var antatt.

Det er ikke før i slutten av året at studenter får vite hvor mye som eventuelt kuttes av støtten.

Fremtidig utvekslingsstudent 

Kristoffer Ulvang er blant studentene stipendkuttet vil gå ut over. Han går tredjeåret på jussen på UiB og skal forhåpentligvis reise til Torino i Italia neste semester.

– Jeg har valgt å reise på utveksling for opplevelsen, og fordi jeg etter 20 år i Bergen har lyst til å prøve å gjøre noe et annet sted.

Ulvang forteller at han valgte Italia for å kunne ta del av en kultur som er annerledes fra Norge, samtidig som det var viktig at studiestedet kunne tilby fagene på engelsk. Videre sier han også at valget ble påvirket av Erasmus-stipendet.

– Jeg vurderte også Australia, men siden det er nødvendig å betale en relativt stor egenandel, falt valget heller på Italia.

Endring kan bli problematisk

Selv om jus-studenten innrømmer at han ville valgt å reise på utveksling til tross for lavere stipend, mener han at det likevel kan bli problematisk dersom man ønsker å reise rundt for å oppleve utvekslingslandet.

– Det er veldig synd for utvekslingsstudenter som er helt avhengig av stipendet, om man på grunn av mindre stipend ikke får muligheten til oppleve kulturen i landet eller reise til andre land i nærheten.

Vidar Pedersen, fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid i HK-dir, forklarer i en e-post at direktoratet ikke hadde mulighet til å gi noen av studiestedene fullt tilslag på søknadene sine, siden det ble søkt om 6.271 plasser og direktoratet kun kunne tildele 4.807. 

Han opplyser imidlertid om at den endelige fordelingen av plassene skjer i desember, og at studiestedene innen da kan rapportere inn om de har høyere behov.

– Omfanget av returmidler varierer fra år til år, og selv om vi til nå i all hovedsak har klart å imøtekomme behovene som er meldt i forbindelse med interimrapporteringen, kan vi ikke garantere at vi alltid vil kunne gjøre det, skriver han og fortsetter:

– Dette betyr imidlertid at det fortsatt er godt mulig at UiB vil få en økt tildeling som gjør at de ikke trenger å gjennomføre det varslede kuttet i stipendet, men det vil vi først vite mot slutten av året. Vi håper derfor i det lengste at dette vil løse seg for UiB-studentene.

Dropper utveksling om stipendet halveres

Siden kuttet kommer av UiBs avtale med HK-dir, står ikke de andre bergensstudentene i fare for kutt. Blant dem som kan puste lettet ut er Thea Lothe Nilsen, som studerer Folkehelsearbeid på Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Hun mener det er urettferdig at enkelte studenter får mindre økonomisk støtte.

REAGERER: Thea Lothe Nilsen reiser til Tsjekkia våren 2024 og mener at alle studenter i Bergen bør få like muligheter. FOTO: Privat

– Dersom studenter får mindre støtte, kan det føre til at flere velger å ikke reise på utveksling. Selv har jeg fått høre historier om studenter som har måttet bo i Airbnb deler av semesteret, fordi det har vært for dyrt å finne et fast sted å bo.

HVL-studenten forteller at hun valgte å søke på utveksling i Tsjekkia med tanke på at det ville bli billigere enn å reise utenfor Europa. Og hun er tydelig på at vurderingene hadde vært annerledes hvis det var henne som sto i fare for å få mindre i stipend.

– Om de hadde halvert Erasmus-stipendet, tror jeg ikke at jeg ville reist.

Powered by Labrador CMS