UiB vil gi mindre til studentene

Universitetet mener blant annet at de bidrar med for mye penger til studentenes treningssentre.

Publisert Sist oppdatert

Fristasjon

  • Fristasjon innebærer at utdanningsinstitusjoner stiller egnede lokaler med nødvendig basisutstyr til rådighet for studentsamskipnadene.

 

Alle studiestedene som er en del av Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen), bidrar med penger og lokaler til samskipnaden, såkalt fri stasjon. I mange år har Universitetet i Bergen (UiB) bidratt mer enn de andre institusjonene, blant annet gjennom at Sammen har informasjonsskranker, treningstilbud og kantine på Studentsenteret. Universitetet mener nå at bidragene burde fordeles mer likt.

– Bakgrunnen for dette er at avtalen vi har hatt fra tidligere og størrelsen på de forskjellige institusjonene har endret seg etter hvert som årene har gått, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Som eksempel viser han til Høgskulen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen), som har fusjonert og blitt til en større institusjon.

Frykter dårligere tilbud til studentene

Sammen skriver i møtepapirene før semesterets første styremøte at «det er et objektivt faktum at det er UiB som bidrar mest til Sammen både når det gjelder fristasjonsareal og økonomisk bidrag».

Likevel mener samskipnaden at UiB burde bidra mer enn de andre institusjonene, blant annet fordi det er flest UiB-studenter som benytter seg av tilbudene deres.

Blant dem som er spent på forhandlingene er Mia Milde, leder av Velferdstinget Vest.

– Det er viktig for oss at velferdstilbudet til studentene ikke blir dårligere som følge av disse forhandlingene, slår hun fast.

Velferdstinget, som blant annet fordeler semesteravgiften til studentene, har ingen politikk på hvordan de mener slike avtaler bør utformes. Deres hovedfokus er at studenter bør få et best mulig velferdstilbud.

– Tidlig å si hva utfallet blir

Også Magnus Nygaard, styreleder i Sammen, mener det er viktig at dette ikke påvirker studentvelferden.

– Men frykter du at dette skal gå utover studentene?

– Det er enda tidlig å si, men papirene som UiB har sendt ut gir uttrykk for at de ønsker å bidra mindre, sier han.

Bernstrøm fra UiB ønsker heller ikke mindre studentvelferd.

– Vårt utgangspunkt er ikke at det skal bli mindre velferd til studentene, men at det skal bli likere fordeling mellom institusjonene, kommenterer han.

Skal diskutere svømmebasseng og treningssenter

Blant delene av fristasjonsavtalen (se faktaboks) som skal gjennomgås på styremøtet er disse:

  • Det er stort sett UiB som bidrar med arealer til Sammens administrasjon og informasjonsskranker (disse er på Studentsenteret).
  • UiB dekker alle kostnader til driften av svømmebassenget på Studentsenteret. Dette inkluderer lønn til badevaktene.
  • UiB skal selge Vektertorget, hvor Sammen har treningssenter i dag.

Det er spesielt stor spenning til det siste punktet som omhandler Vektertorget. Sammen fikk i utgangspunktet dette treningssenteret som kompensasjon for at treningssenteret SiB sentrum (ved Det psykologiske fakultet) måtte flyttes i 2015. «Vi har påpekt at vi synes det er urimelig at UiB bare skal sette en strek over denne ytelsen til oss», skriver Sammen i møtedokumentene.

– Flere urimelige punkter

– Det er også et par andre punkter som administrasjonen i Sammen mener er urimelige, kommenterer styreleder Nygaard.

Blant annet trekker han fram at UiB regner med arealer til kantiner i sine utregninger av bidrag.

– UiB har mange kantiner, mens de andre institusjonene bare har én eller to hver. Det er jo naturlig siden UiB har studenter fordelt på flere fakulteter.

Universitetsdirektør Bernstrøm kvitterer til dette at Studentsenteret er åpent for alle studentene i Bergen, ikke bare UiB-studentene. Han forteller at besøkstallene fra treningsenteret viser at studenter fra mange studiesteder trener der.

Nygaard på sin side er mer skeptisk til om kantinen brukes av andre enn UiB-studenter. Han tror for eksempel ikke at NLA-studenter i Åsane benytter seg av studentsenter-kantinen i like stor grad som studentene som har undervisning der.

Powered by Labrador CMS