Nyhet

Ulrikke Pihls hus åpner igjen: – Virkelig behov for flere lesesalsplasser

Til høsten åpner Ulrikke Pihls hus igjen, etter halvannet år med oppusning. Studentrepresentanten synes det er dumt at mange stillelesesalplasser har forsvunnet.

ÅPNING. Leder for studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Thomas Berntzen, er redd for at studentene blir skuffet over hvor få stillelesesalsplasser studenthuset kan tilby.
Publisert Sist oppdatert

– Før oppusning var Ulrikke Pihls hus (U. Pihl) et studenthus med flere lesesaler og mange steder å sitte, forteller Thomas Berntzen.

Han sitter som studentrepresentant i brukerutvalget for U. Pihl, og er i tillegg leder for studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) ved Universitet i Bergen (UiB).

Berntzen legger vekt på at bygget hadde stort behov for oppussing og modernisering.

BEHOV. Leder for Studentutvalget ved SV-fakultetet, Thomas Berntzen, etterlyser en mer fleksibel ordning for studentene i eksamensperioden.

– Jeg er likevel redd for at studentene blir skuffet over hvor få stillelesesalsplasser U. Pihl kan tilby når dørene åpner igjen, sier Berntzen.

Berntzen forteller at en kartlegging viser at studenthuset hadde 262 lesesalsplasser før oppussingen startet. Når U. Pihl åpner dørene til høsten har antallet blitt redusert, med rundt 100 plasser, til 160. Bare 60 av disse er stillelesesalplasser. 

– Om du går på SV-biblioteket (Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi. Red.anm) er det helt fullt. Det viser at det er virkelig behov for flere lesesalsplasser for studentene på SV-fakultetet, slår Berntzen fast.

Etterlyser mer fleksibel ordning

Berntzen peker på at fakultetet har brukt mye av plassen som tidligere var lesesaler til undervisningsareal og seminarrom.

– Vi har forståelse for at fakultetledelsen må prioritere undervisning. Vi etterlyser likevel en mer fleksibel ordning, sier Berntzen.

Han ønsker at man i slutten av hvert semester reklassifiserer rundt fire av seminarrommene til å bli lesesalsplasser. I denne perioden er det mindre seminarundervisning, og et stort behov for areal til å lese.

– Dette vil gjøre det lettere for studentene å vite hvor de kan lese, uten å bli avbrutt sporadisk av at rommene skal brukes til seminarundervisning, sier Berntzen.

LØSNING. Thomas Berntzen mener det er enkel løsning som skal til for å gjøre det mer fleksibelt for studentene.

Han mener det er fullt gjennomførbart, og at det fremstår som en åpenbar løsning på problemene knyttet til plassmangelen.

– Den eneste tilbakemeldingen vi har fått fra fakultet er at rombooking allerede er bestemt for neste semester, sier han.

Mer enn stille lesesaler

Vårt mål har vært å skape et studenthus som ikke bare har stille, lukkede lesesalsplasser og undervisningsrom som kun er tilgjengelig for undervisning, sier Kirstine Kolsrud.

Hun er seksjonssjef for Studieseksjonen på SV-fakultetet.

Ifølge Kolsrud skal U. Pihl inneholde mer fleksible undervisningsområder og arbeidsplasser for studentene.

ÅPNING. Ulrikke Pihls hus åpner etter planen igjen til høsten, etter å ha vært oppusset i over ett år.

– Det er nok delte meninger om hva slags type arbeidsplasser det er mest behov for blant studentene. Vi får høste erfaringer med hvordan den planlagte fordelingen av arbeidsplasser fungerer i praksis, sier hun.

Hun legger til at rom eventuelt kan redefineres når de har fått mer erfaring med fordelingen av arbeidsplasser.

– Det har også vært viktig for fakultetet å ivareta kapasiteten på undervisningsarealer som er en knapp ressurs på fakultetet og UiB, avslutter Kolsrud.

Powered by Labrador CMS